/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark 

Politisk nyt fra EjendomDanmark 

Møde med ministeren, regeringens finanslovsforslag og postyr om ejendomsvurderinger. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

Traditionen tro vender medlemmerne af Folketinget tilbage fra sommerferie den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget åbner. De seneste måneder har dog langt fra været stille. Der har været masser af politisk aktivitet i og uden for EjendomDanmark – og efteråret bliver ligeledes travlt. 

Den bygge-og boligpolitiske aftale står blandt andet højt på vores dagsorden. Inden længe lancerer vi også et politisk udspil, der adresserer udfordringerne i de danske huslejenævn og kommer med forslag til, hvordan de kan forbedres.  

Møde med social- og boligministeren 

EjendomDanmarks adm. direktør, Peter Stenholm, og underdirektør Jan Ellebye var i begyndelsen af august på besøg på i Social- og Boligministeriet, hvor de mødtes med social-og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.  

Ligesom EjendomDanmark ønsker boligministeren de bedste rammer for et mangfoldigt boligmarked, og at vi aktivt arbejder for at skabe grønne og bæredygtige samfundsrammer. Vi er ikke enige om alt, men mødet lagde et godt grundlag for det fremtidige samarbejde med ministeren om de vigtige ejendomspolitiske dagsordner.

Finanslovsforslag med nødvendigt fokus på økonomisk stabilitet 

Regeringen præsenterede i slutningen af august deres forslag til en ny finanslov. 

Efter EjendomDanmarks mening rummer den et nødvendigt fokus på økonomisk stabilitet. Inflationen og de høje renter har ramt ejendomsbranchen hårdt – og derfor har vi reageret positivt på, at regeringen spiller ud med et forslag, hvor økonomien følges tæt. 

Vi har mindet dem om, at navnlig overgangen til det nye ejendomsskattesystem giver en række udfordringer, hvoraf dækningsafgiften er den mest åbenlyse. Vi har samtidig appelleret til, at nogle af de penge, man vil styrke de danske domstole med, bliver dedikeret til huslejenævnene. 

Danmarks vicestatsminister gæster topmødet

Vicestats- og nyudnævnt økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gæster EJENDOM2023, hvor han vil fortælle om den økonomiske og politiske situation, og hvordan den påvirker ejendomsbranchen. 

Han er blot en af flere spændende navne, der kan opleves til EJENDOM2023. 

Uro om ejendomsvurderinger 

Under megen postyr har Vurderingsstyrelsen sendt 1,8 mio. foreløbige ejerboligvurderinger ud. Debatten og de mange eksempler på skæve vurderinger har gjort det klart, at det er en meget svær øvelse at fastsætte ejendoms- og særligt grundværdier alene på baggrund af centrale dataregistre. 

Problemerne på ejerboligområdet blegner dog, når man sammenligner med erhvervsejendommene, der efter planen skal vurderes som ejerboliger tillagt en reguleringsfaktor.  

EjendomDanmark har benyttet lejligheden og den opblussende medieinteresse til at slå et slag for, at der indføres et forsigtighedsprincip og en rimelig overgangsordning for dækningsafgiften, der i dag indkræves som en á conto-skat med fuld efterregulering og minimal transparens. 

Dialog med kommunen om byggesagspuklen 

Konstruktiv dialog med Københavns Kommune om udfordringerne med byggesagsbehandlingen har båret frugt.

I samarbejde med DEAS og PenSam mødtes EjendomDanmark med kommunen for at tale med dem om, hvordan ejendomsvirksomheder oplever processen, og hvilke benspænd der bl.a. medvirker til en lang sagsbehandlingstid. Det har resulteret i, at puklen stort set er afviklet. 

Vi beholder dog arbejdshandskerne på, for forud venter endnu en udfordring med ibrugtagningstilladelser.  

Udviklingen på boligmarkedet 

EjendomDanmark har haft møde med den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal se på udviklingen af boligmarkedet med et særskilt fokus på et boligpolitisk udspil.  

Til mødet fik vi mulighed for at underbygge de økonomiske årsagssammenhænge, der ligger til grund, at der bygges mange private lejeboliger, der hvor efterspørgslen på private lejeboliger har været stor. Det er særligt i de store byer, som oplever stor tilflytning, og hvor adgangen til ejerboligmarkedet er betinget af meget store indkomster og formuer.  

Dialogen med de politiske aktører, ministerier og andre interessenter intensiveres i de kommende måneder.  

Ny vismandsrapport om boligregulering på vej 

Den 10. oktober præsenterer Det Økonomiske Råd sin rapport for efteråret 2023.  

Et af kapitlerne er dedikeret til en analyse af regulering af lejeboliger som en opfølgning på den vismandsrapport, der i 2001 belyste det samlede boligmarked.  

Dengang fandt man frem til, at de største reguleringsgevinster (forstået som lejereduktion relativt til markedsleje) tilfaldt de rigeste lejere, og at huslejeregulering derfor er at betragte som en både skæv og inefficient reguleringsform.

Analyserne er delvist udarbejdet på baggrund af EjendomDanmarks markedsstatistik. 

Branchen samlet om bæredygtighed  

EjendomDanmarks bæredygtighedsprojekt Bæredygtig omstilling i ejendomsbranchen blev officielt skudt i gang i starten af september gennem tre kick-off konferencer, hvor flere end 250 deltog.  

Mens projektet skal give branchen konkrete redskaber, ligger vi politisk vores energi i at få politikerne til at balancere og tilpasse lovgivningen til virkeligheden. Som EjendomDanmarks underdirektør for public affairs, Jan Ellebye, også gør det klart, tegner der sig desværre et billede af, at lovgivningen ikke tager højde for virkelighedens kompleksitet, og at den derfor ind imellem spænder ben for den grønne omstilling i praksis. 

I et podcastafsnit af Business Review Ejendomme har Jan Ellebye og Line Berg Madsen, partner i Kromann Reumert, også diskuteret emnet. 

Nordisk samarbejde 

I august mødtes EjendomDanmark endnu engang med vores nordiske søsterorganisationer og drøftede bl.a. bæredygtighedsdagsordenen og andre forhandlinger i EU. Sammen forsøger vi løbende at koordinere input til forhandlingerne om det kommende bygningsdirektiv.  

Vi har i Sverige, Norge, Finland og Danmark forskellige udgangspunkter, men en række af de samme udfordringer i de nationale, politiske diskussioner.  

Høringssvar

Sommermånederne har også været brugt på at give svar på den lovgivning, der sendes i høring. 

Nettoprisindeksering, tilbudspligt, ungdomsboliger og hvidvaskning, er blandt andet nogle af de emner, hvor vi har givet vores besyv med.  

EjendomDanmark i den offentlige debat

Som led i at sætte fokus på branchens bidrag har vi i den seneste tid spillet ind på flere dagsordner med følgende debatindlæg: