/ Viden / Satser og datoer

Satser og datoer

Lejeloven og boligreguleringsloven indeholder en række satser, som bliver pristalsreguleret en gang om året. Endvidere fastsætter huslejenævnene hvert år en række normtal for for eksempel administrationshonorarer og viceværtudgifter mv. Endelig har man som udlejer/administrator af fast ejendom behov for løbende at holde sig orienteret om de økonomiske nøgletal (rente- og ydelsesprocenter mv.)