/ Nyheder / Data kan være et fælles værktøj til viden og forandringer 

Data kan være et fælles værktøj til viden og forandringer 

Data kan gøre os klogere og give os indsigt i fast ejendom. På den måde får vi en bedre forståelse af blandt andet markedet og porteføljen, lyder det fra EjendomDanmarks adm. direktør, Peter Stenholm i et debatindlæg.

Af

Vi ved mere i dag, end vi gjorde i går. Det gælder på mange områder, men en uvurderlig faktor i vores øgede viden er de informationer, vi får fra data. Ejendomsvirksomheder kan i dag lettere samle og analysere data fra og om deres forretning, som gør dem i stand til at træffe bedre beslutninger. Det skaber en unik merværdi, og vi skal værdsætte vigtigheden af data.

Data kan være en værdifuld kilde til indsigt og viden om fast ejendom. Ved at indsamle og analysere data kan udlejere og rådgivere få en bedre forståelse af porteføljen og markedet om alt lige fra lejeniveauer, omkostninger, forbrug og kunder/lejere til efterspørgsel og trends. Det kan være afgørende for at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger om ens lejemål, ejendom og portefølje. Lige så stor en rolle har data i at gøre os bevidste om vores udgangspunkt for forandringer – så vi kan benchmarke vores egne indsatsers effekt.

Men vi står også et sted, hvor vi har brug for at rykke lidt på ’de teknokratiske dataplader’ – for vores alles skyld. Særligt for forsyningsdata er der brug for, at ejendomsvirksomhederne nemmere får adgang til nødvendig information. Det vil kræve, at lovgivningen i sidste ende støtter omstillingen og ikke sætter forhindringer i vejen, som det desværre er tilfældet nu. På nuværende tidspunkt har ejendomsejerne ikke adgang til det forbrug, der er i deres ejendomme. Sætter vi forbrugsdata fri, vil alle få langt bedre indsigter. Og de er nødvendige, hvis vi ser på den vigtigste dagsorden i disse år: Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

Vi bliver nødt til at se på data som et middel til at opnå de resultater, som vi for vores alles fremtid er nødt til at indfri. Når præmisserne for, hvordan vi skal drive forretninger, i disse år ændrer sig med høj hast, så skal bidragene og samarbejdet gøre det samme. Vi bliver også nødt til at få set på, hvem der ejer data, og også hvor der er brug for en tilpasning af lovgivningen. Når en ejer har en forpligtelse til at styre en ejendom i en mere bæredygtig retning, er det også afgørende, at de har adgang til data om netop denne ejendom.

Statistik for og til branchen

Som brancheorganisation har vi også et stort ansvar. Det er jeg meget bevidst om. EjendomDanmark har siden 2014 samlet data ind om branchen, som vi bearbejder og giver tilbage som overordnede analyser. Vores kvartalsvise tomgangsstatistik har i snart ti år givet indsigter i, hvordan tendenserne er fordelt på geografi og sektor.

Naturligvis er det ejerne af de danske ejendomme, der ejer deres egne data, men da de også har valgt fællesskabet i indberetningen til, så har vi formået at skabe en statistik, der tilhører branchen, og giver dem et vigtigt værktøj tilbage, hvorved de får mulighed for at benchmarke deres egne data op mod branchens.

Markedsstatistikken er også løbende blevet suppleret med nye tiltag, og vores ambitioner er stadig høje. Jeg drømmer om, at EjendomDanmark ikke alene fortsætter med at være branchens uvildige samlingssted, hvor det er muligt at få indsigter på brancheniveau, men at vi også kan tilbyde endnu mere, der skaber værdi for ejendomsvirksomhederne i fremtiden.

Validitet og troværdighed

Branchedata er nemlig en særlig værdifuld ressource. Ved at indsamle og analysere data på tværs af forskellige udlejningsejendomme og lejemål kan vi identificere trends og mønstre, der kan være nyttige for hele branchen. Dette kan bidrage til at informere politiske beslutninger, forbedre lovgivningen og skabe et mere gennemsigtigt og effektivt marked for udlejningsejendomme.

Men kunne det ikke være fantastisk at tilføje flere informationer til statistikken? Ikke for EjendomDanmarks skyld, men for branchens. Ikke med et kommercielt aspekt – for branchens data skal bruges af og gives til branchen for at fortsætte en professionalisering af hele ejendomsbranchen.

Vi står over for, at der skal afrapporteres på ESG i stadig stigende grad. Her skal vi også på branchens vegne være samlingspunktet, der indsamler data og giver det retur i aggregeret form. Vi hverken har eller vil bruge data kommercielt. Samarbejder er for os drevet af, om det giver mening for branchen. Vores samarbejde omkring Lejetjek – som er et værktøj, der hjælper os med at blive klogere på lejeniveauer i nærområder – var skabt ud fra en ambition om at berige, og der er for eksempel aldrig blevet udleveret data fra os til en kommerciel part.

Samtidig har vi et samarbejde med Vurderingsstyrelsen, der igennem Danmarks Statistik får data fra os om branchen. Sidstnævnte er essentielt for os, fordi vi gerne vil sikre, at den officielle statistik på branchen er valideret og troværdig. Det vinder vi alle på.  

Forandringer i standarder

Med den øgede brug af data er der også brug for, at vi tilpasser vores produkter en ny datadreven virkelighed.

Et eksempel er lejekontrakter, der er et centralt element i forholdet mellem udlejer og lejer. De fastlægger betingelserne for lejemålet og beskytter begge parters rettigheder. Men i dagens teknologidrevne samfund bør vi også overveje, hvordan data kan spille en rolle i denne kontrakt. Derfor bør lejekontrakter indeholde krav om brugen af data – og lovgivningen bør give hjemmel hertil.

Mange virksomheder har allerede fundet måder at optimere deres forretning gennem brug af data. Men en fælles og systematisk indsats for indsamling af data vil gavne både ejere og lejere.

Hos EjendomDanmark kan vi netop som brancheorganisation sørge for, at den aggregerede viden kommer alle til gavn. Store, mellemstore såvel som små ejendomsvirksomheder. På den måde kan vi sammen sikre, at vores branche har et stærkere og mere professionelt redskab til at skabe forandringer.

Debatindlægget er oprindeligt bragt hos EjendomsWatch d. 23.08.23