/ Medlem / Etiske normer

Etiske normer

Etiske normer

EjendomDanmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration og for boligudvikling.

EjendomDanmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration, som alle medlemmer af foreningen skal følge.

De etiske normer har til formål dels at værne om respekten for ejendomsadministration som et selvstændigt erhverv og dels at tjene som vejledning i pligter af etisk art for alle, der har med ejendomsadministration at gøre. Det inkluderer indehavere og ledere af firmaer, der beskæftiger sig med ejendomsadministration og naturligvis disse firmaers ansatte og kunder.

De etiske normer behandler ejendomsadministrators forhold til kunden, ejendomsadministratorers forhold til hinanden og klageprocesser.

På EjendomDanmarks landsmøde 2016 blev ændringer til etiske normer og vedtægter gennemgået. Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede til landsmødet, blev de foreslåede vedtægtsændringer fremsat til behandling og endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling 12. maj. Her blev forslaget endeligt godkendt.

Med denne godkendelse træder ændringerne til de etiske normer i kraft pr. 12. maj 2016.

Hent etiske normer for ejendomsadministration

 

EjendomDanmark har vedtaget et sæt af etiske normer for professionelle boligudvikleres udvikling og salg til private. De skal blandt andet sikre, at boligudviklere ikke skader branchens grundlæggende interesser og omdømme, at de informerer offentligheden korrekt og fyldestgørende, og at de undgår kollegiale uoverensstemmelser, som kan skade branchens fælles interesser.

De etiske normer for boligudvikling blev vedtaget den 28. maj 2010 og trådte i kraft den 1. juni 2010.

Hent etiske normer for boligudvikling

 

Skift af administrator

Bestyrelsen for EjendomDanmarks administratorsektion har vedtaget retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte.

Her på siden finder du vejledende retningslinjer for aflevering af materiale til ny administrator samt materialeliste. Du kan ligeledes downloade skabelon for brev til overdragende administrator med anmodning om overdragelse af materiale og skabelon til fuldmagt for konvertering af betalingsaftaler.

Aflevering af materiale

Vejledende retningslinjer 

Materialeliste til overdragelse af ejendomme til ny administrator

Skrivelse fra ny administrator med anmodning om overdragelse af materiale

Fuldmagt til konvertering af betalingsaftaler

GDPR

Persondataforordningen ændrer ikke på behovet for at overtage alle de materialer, som er nødvendige for at administrere en ejendom, fra den afgående administrator.

Kunden bør have indføjet en bestemmelse i administrationsaftalen om, at alle persondata som behandles på vegne af kunden i forbindelse med administration af ejendommen, skal tilbageleveres, når administrationsaftalen ophører. 

Uanset er man som afgående administrator forpligtet til at levere alle de nødvendige persondata til den nye administrator. 

Persondataretligt skal man som ny administrator forholde sig til alle de rettigheder, som beboerne (lejerne/andelshaverne/ejerlejlighedsejerne) har. Det vil sige at man skal sørge for at sende orientering om privatlivspolitikken med kontaktoplysninger til alle beboerne, hvilket passende kan gøres samtidig med at man orienterer om, at man har overtaget administrationen af ejendommen.