/ Karriere / Kursusinformation

Kursusinformation

Styrk din karriere og dine kompetencer med et kursus hos EjendomDanmark. Vores kompetente eksterne og interne undervisere sørger for, at du er opdateret på seneste nyt inden for en lang række områder - både økonomiske, juridiske og finansielle.

Bliv endnu dygtigere til dit arbejde – eller forbered dig på det næste skridt i din karriere.

EjendomDanmarks kurser spænder vidt – fra grundlæggende emner inden for bolig- og erhvervslejeret til foreningsret, økonomi, investering og finansiering samt kommunikation og ledelse.

Vores kurser fokuserer på aktuelle problemstillinger i branchen og er tilrettelagt særligt til branchens medarbejdere. Vi lægger vægt på at udbyde kurser af høj faglig kvalitet og relevans i hele landet.

Vores undervisere kombinerer den seneste teoretiske viden med en praktisk indgangsvinkel, så viden kan omsættes til det daglige arbejde. Kurserne afvikles ofte i samspil med både interne og eksterne undervisere, så du sikres den bedste uddannelse.

Praktisk information

Tilmelding til EjendomDanmarks kurser sker efter først-til-mølle princippet og skal ske via EjendomDanmarks butik her på siden. Oplever du problemer med at logge ind eller gennemføre en bestilling, skal du blot kontakte sekretariatet, så hjælper vi dig. 

Der er ikke nogen tilmeldingsfrist på kurserne, men hvert kursus bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et kursus derfor blive aflyst. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig kurset i god tid, så vi undgår unødvendige aflysninger. 

Undervisningsmaterialet til EjendomDanmarks kurser udleveres digitalt. Undervisningsmaterialet vil være tilgængelig for deltagerne på vores hjemmeside senest på kursusdagen og 14 dage frem. 

På alle vores kurser har du mulighed for at spise morgenmad i kantinen fra kl. 8.30. Derudover serveres der frokost for alle vores kursister uanset, om du er deltager på halvdags- eller heldagskursus. 

Der tages forbehold for trykfejl, og EjendomDanmark forbeholder sig ret til ændringer i programmet herunder også ret til at aflyse eller til at flytte et kursus.

Priserne fremgår under hvert enkelt efteruddannelseskursus.

Prisen for deltagelse på efteruddannelseskurser er eksklusive moms. I prisen indgår eventuelt kursusmateriale.

Afbestilling skal ske skriftligt til EjendomDanmark. Ved afbestilling er der et gebyr, som fremgår af vores handelsbetingelser. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du overdrage pladsen til en kollega.

I vores beskrivelse af undervisningen angiver vi et forventet antal lektioner. Vi forventer dermed, at undervisningen opfylder de anførte krav og tæller de angivne antal lektioner, der er til lovpligtig efteruddannelse. 

Advokatsamfundet forhåndsgodkender imidlertid ikke efteruddannelse, hvorfor vi gør opmærksom på, at undervisning skal vedligeholde eller udvide advokatens juridiske kompetence eller højne de personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen for at være pointgivende for advokater.

Sendes til deltagerne digitalt senest fem hverdage efter kurset er afholdt. 

Alle tilmeldte har mulighed for at tilgå det digitale undervisningslokale. Samme sted som undervisningsmaterialet er tilgængelig, er der ligeledes et link til undervisningslokalet. Er man derfor forhindret i at møde fysisk op til undervisningen, kan man deltage digitalt. 

Man kan følge undervisningen live hjemmefra i det tidsrum kurset bliver afholdt. 

Det holder vi kurser om

EjendomDanmark udbyder kurser inden for en lang række emner. Læs mere om dem her.

Ved du nok om boliglejemål?

Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt, og hvordan gennemfører du en gennemgribende modernisering? Reglerne, der gælder private boliglejemål, kan være svære at navigere i.

Bliv klogere på lejelovgivningens mange begreber og faldgruber.

Du får blandt andet den nyeste viden om reglerne omkring ind- og fraflytning, forbrugsregnskaber og hvordan du indgår en boligkontrakt. Deltag også i vores nye kurser, der stiller skarpt på naboret og husorden. Alle kurserne er baseret på den seneste praksis og lovgivning.

Få den nyeste viden

Bliv endnu skarpere på, hvad du skal være opmærksom på, når du bygger eller renoverer dine ejendomme.

På EjendomDanmarks kurser om byggeri, ombygning og renovering kan du blive opdateret på de seneste regler og få indblik i, hvad du ikke må glemme i processen.

Bliv klogere på, hvad du skal huske, når du gennemfører byggeprojekter. Lær om alt fra byggemøder, betalinger og energirenovering til projektering. Og få styr på, hvordan du kan løse typiske udfordringer.

Med en opdateret viden inden for områdets regler og praktisk viden om en bygge- eller renoveringsproces er du langt bedre klædt på til at føre dine og din virksomheds projekter sikkert i mål.

Klimakrisen er en af de vigtigste problemstillinger, vi står over for. For at bremse udviklingen og reducere udledningen af CO2 spiller bygningsmassen en væsentlig rolle. Derfor bliver ejendomsbranchens virksomheder mødt med stadig flere grønne krav fra både Danmark og EU.

På vores kurser om bæredygtighed kommer vi blandt andet rundt om, hvordan certificeringsordninger kan skabe nye muligheder og en øget værdi.

Bliv klædt på til arbejde aktivt med de relevante kriterier i EU-taksonomien eller få indsigt i, hvordan du udarbejder og anvender klimaregnskaber. 

Få styr på din interne compliance

Nye regler og spektakulære sager i pressen har betydet øget opmærksomhed på compliance. Der er blandt andet
sket regulering af reglerne for persondatasikkerhed og for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. De skærpede regler og nye bøderammer medfører, at “compliance” fylder mere og mere i virksomhedernes hverdag.

På vores kurser inden for compliance kan du danne dig et overblik over de reguleringer, der gælder i vores branche og sikre dig, at I er up to date med regler og sikkerhed.

Hvidvaskloven

Få et indblik i, i hvilket omfang loven gælder for ejendomsadministratorer, og hvordan du sikrer dig, at du overholder regelsættet om fx whistleblowerordninger og risikovurderinger.

Persondata

Få et praksisnært overblik over de GDPR-regler, der har betydning i forbindelse med den daglige drift og administration af ejendomme, så du eller dine medarbejdere får en god fornemmelse af, om du/I har med personoplysninger at gøre og hvordan du/I må behandle dem

Styr på erhvervslejemål

Kend de seneste regler inden for erhvervslejemål, udform kontrakter med sikker hånd og få styr på markedslejen.

Navigér sikkert

Med den viden, du får med fra kurserne, kan du navigere sikkert gennem regler, lovgivning, faldgruber og udfordringer inden for erhvervslejemål. Du vil på kurserne blandt andet kunne få praktisk erfaring med kontraktudformning og kendskab til de seneste regler inden for lovgivningen.

Få styr på dine foreninger

Du vil blive klædt på til korrekt og konkret at løse opgaver om alt fra generalforsamling til opdaterede vedtægter og den daglige administration.

De kommende tinglysningsregler

Din viden fra kurserne vil for eksempel betyde, at du ikke får vedtaget en beslutning, der ikke vil være gældende ifølge vedtægterne, og at du er opdateret på de kommende regler om tinglysning.

Mere smidig administration

Med en praktisk viden om de opgaver, der er særlige for foreninger, vil du kunne administrere både ejer- og andelsforeninger smidigere. En lang række kompetente undervisere vil give dig konkrete værktøjer til at løfte den løbende drift af foreninger. Du får desuden indblik i de seneste regler inden for området.

Bliv certificeret ejendomsinvestor

Nu har du mulighed for at få papir på, at du er certificeret ejendomsinvestor. Certificeringen som ejendomsinvestor sker på flere niveauer, og i foråret 2020 er det for første gang muligt at blive certificeret ejendomsinvestor på niveau 2.

Investering i ejendomme indebærer en tværfaglighed og kræver en grundlæggende økonomisk, juridisk og teknisk viden. En certificeret ejendomsinvestor vil have tilegnet sig en viden inden for disse områder. Denne viden vil være nyttig både for dig, der selv investerer i ejendomme, eller dig, der arbejder for eller hos en ejendomsinvestor. Nye krav og ny lovgivning er forandringer, som ejendomsbranchen løbende må forholde sig til, og derfor er det afgørende for virksomhederne i branchen, at ansatte løbende uddannes og efteruddannes.

Virksomhedkursus

Kan I samle en gruppe kolleger på minimum 15 personer, kan det betale sig at overveje et virksomhedskursus hos EjendomDanmark.

Vi har stor erfaring med at udvikle fagligt stærke og branchetilpassede kurser – og med at skabe målrettet kompetenceudvikling.

Med et skræddersyet efteruddannelseskursus fra EjendomDanmark kan I opnå et solidt fælles fundament i jeres daglige arbejde. Samtidig får I adgang til vores korps af de skarpeste undervisere inden for deres disciplin. De tilrettelægger undervisningen ud fra jeres ønsker og behov. Vi har en bred vifte af kurser – fra korte værktøjskurser til hele fag på EA-uddannelsen.

Vil du høre mere?

Kontakt os på kursus@ejd.dk eller på telefon 33 12 03 30 og hør nærmere.

De har været på kursus

BoligExperten, Bygningsstyrelsen, CEJ Ejendomsadministration A/S, Coop Ejendomme, Dansk Ejendomsmæglerforening, DEAS, Jeudan Københavns Ejendomme, Københavns Kommune

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Specialaftaler

Medlemmer hos EjendomDanmark opnår medlemsrabat til Boligselskabernes Landsforening, Bygherreforeningen og Dansk Ejendomsmæglerforenings kurser.

Omvendt kan medlemmer hos Boligselskabernes Landsforening, Bygherreforeningen og Dansk Ejendomsmæglerforening tilmelde sig EjendomDanmarks kurser til medlemspris.

Medlemmer hos Dansk Facilities Management opnår ligeledes medlemsrabat på EjendomDanmarks kurser.

Tilmelding til kurserne foregår på lige vilkår blandt foreningernes medlemmer. Det betyder, at tilmeldingerne behandles i den rækkefølge, de modtages.

Pris og tilmelding

Det er altid den på kurset anførte medlemspris, der er gældende.

Medlemmer hos Boligselskabernes Landsorganisation, Bygherreforeningen, Dansk Facilities Management og Dansk Ejendomsmæglerforening skal blot sende en mail til kursus@ejd.dk med oplysninger om navn, virksomhed og hvilket kursus, man ønsker at tilmelde sig. Husk at angive hvilken forening du er medlem i og dertilhørende medlemsnummer.