/ Om EjendomDanmark

Om EjendomDanmark

EjendomDanmark er en moderne brancheorganisation, der varetager ejendomsejerne og -administratorenes interesser. Hos EjendomDanmark arbejder vi for at skabe de bedste rammer for liv og vækst.

EjendomDanmark er brancheorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vi samler ejendomsbranchen og repræsenterer branchen både politisk og i medierne – ligesom vi leverer en række medlemstilbud til vores medlemmer. 

Vi er stolte af at repræsentere en branche, der understøtter flere end 137.000 arbejdspladser i Danmark og bidrager til BNP med 161 mia. kr. om året.

Vores medlemmer er fordelt over hele landet og er blandt andre ejendomsinvestorer, ejendomsselskaber, administrationsselskaber, pensionskasser, fonde, familieejede virksomheder, asset managers og grundejerforeninger.

Vores arbejde

Vi sørger for, at branchens synspunkter bliver hørt gennem vores etablerede netværk og mange samarbejdspartnere. Ligesom vi repræsenterer medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser. Vores tilgang spejler vores værdier om at være konstruktive og ambitiøse.

Vores ydelser

Medlemmerne er kernen i EjendomDanmarks virke, og vi udbyder en række services som medlemsarrangementer, netværk, rådgivning og videndeling. 

Hos EjendomDanmark har vi flere kommunikationskanaler, som sikrer, at medlemmerne altid er opdaterede på viden, lovgivning, tendenser og meget mere. Vi udbyder desuden flere kurser og uddannelser målrettet branchen for at bidrage til udviklingen af branchen. 

Vi rådgiver vores medlemmer om juridiske problemstillinger, og vi udpeger lægdommere til boligretten og repræsentanter til de kommunale huslejenævn. Samtidig har vi en markedsstatistik, der kommer vores medlemmer til gode med blandt andet kvartalsvise tomgangsopgørelser.

Vores historie

EjendomDanmarks historie går helt tilbage til 1860, hvor Københavns Grundejerforening blev stiftet. Siden har foreningen udviklet sig, så den i dag er en moderne organisation, der arbejder for ejernes, udlejernes og administratorernes interesser. 

EjendomDanmarks hovedkontor ligger i København, mens der også er lokale kontorer i Aarhus og Odense.

Rammer for vækst og liv

En branche der bidrager

Mærkesager

Vi bidrager som repræsentant for branchen med løsninger til de vigtige udfordringer, som Danmark står overfor. Vi vil være synlige og spille konkrete løsninger ind i den politiske debat i Danmark og i Europa.

Læs mere om vores indsatsområder her