Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyheder

14. november 2019

Thisted er Danmarksmester i ejendomsvenlighed

Thisted er landets mest ejendomsvenlige kommune og har særligt forbedret byggesagsbehandlingstiden, mens kommunen har fastholdt den lave timepris ved byggesagsbehandling. EjendomDanmarks adm. direktør Jannick Nytoft (t.v.) var i dag i Thisted for at ønske borgmester, Ulla Vestergaard, og formand for kommunens Klima-, Miljø og Teknikudvalg, Esben Oddershede, tillykke!

Læs pressemeddelelsen om årets vinder

4 skarpe til Thisted

Hvordan vil Thisted Kommune bevare deres førertrøje, og hvad mener de egentlig om undersøgelser, der måler på kommunerne? EJENDOM har stillet fire skarpe spørgsmål til Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune.

Læs mere

 

14. november 2019

Region Midtjylland er landets mest ejendomsvenlige

Region Midtjylland sniger sig lige akkurat foran Region Nordjylland og Region Syddanmark, når det handler om at kunne tilbyde de bedste rammer for at holde gang i kommunernes økonomi og beskæftigelse.

Læs pressemeddelelse

 

14. novemer 2019

EjendomDanmark til karrieredag 

Ejendomsbranchen har brug for flere hænder i fremtiden, og heldigvis var der stor interesse for at høre mere om ejendomsadministration til karrieredag på Copenhagen Business.

Læs mere

„Jeg har hørt godt om uddannelsen og branchen“

Flere finansøkonom-studerende var mødt op til karrieredagen for at høre mere om en karriere i ejendomsbranchen. En af dem er 20-årige Vincenzo Violante.

Mød de studerende

 

7. november 2019

Fra politik til byudvikling

Den 7. november holdt EjendomDanmark delegeretmøde, hvor blandt andre Venstres boligordfører Heidi Bank fortalte om det politiske landskab. Adm. direktør Michael Rasmussen fra Nykredit gav en opdatering på økonomien, mens adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn fortalte om byudviklingens betydning for ejendomsbranchen.

 

7. november 2019

Ejendomsfokus i Aarhus

Aarhus Real Estate Network – AARREN – inviterede tirsdag til et Market Update i samarbejde med PwC. Blandt andet holdt juridisk direktør i EjendomDanmark, Morten Østrup Møller, et foredrag om ekspertudvalgets rapport om § 5,2.

Arrangementet bød også på indslag om dansk økonomi fra boligmarkedsanalytiker i Nykredit, Jakob Isaksen, og seneste nyt vedrørende moms på fast ejendom.

 

7. november 2019

Nyt høringssvar

EjendomDanmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om regelgrundlaget for de nye ejendomsvurderinger.

EjendomDanmark påpeger, at der er behov for et så gennemskueligt system som muligt, at sikre et solidt grundlag for vurderingerne, og at det er afgørende, at der kommunikeres klart og tydeligt.

Læs høringssvaret

 

5. november 2019

Debat om § 5,2

Politiken bragte tirsdag et debatindlæg fra EjendomDanmarks adm. direktør Jannick og adm. direktør Per Bremer Rasmussen fra Forsikring og Pension.

De pointerer, at en ændring eller afskaffelse af § 5,2 får konsekvenser for blandt andre pensionskunder og andelshavere – ligesom det kan øge behovet for offentlig byfornyelse. Jannick Nytoft og Per Bremer Rasmussen opfordrer til, at der findes en model, hvor det stadig er attraktivt at renovere, og at huslejenævnene styrkes.

Indlægget kan læses i e-avisen

 

31. oktober 2019

Nye ejendomsvurderinger på vej – erhvervstal stadig ikke klar

De seneste par år har Skatteministeriet arbejdet på at udvikle et nyt system til vurdering af fast ejendom. Som et led i dette arbejde har Skatteministeriet i denne uge udsendt 80.000 prøvevurderinger, hvor borgere kan se deres vurdering efter det nye system og give kommentarer til ministeriet.

Læs mere

 

31. oktober 2019

Endnu ikke tegn på butiksdød

Selvom ejendomsinvestorernes forventninger til butiksområdet er lave for det kommende år, så viser nye tal, at lejen i øjeblikket stiger i Danmark på butiksejendomme. Derimod falder kontorlejen på trods af en stigende kontorbeskæftigelse.

I slutningen af september spåede ejendomsbranchen, at udlejningsprocent og markedsleje på butiksområdet ville falde det kommende år. Det skyldes blandt andet usikkerheden om, hvad en stigende nethandel kan komme til at betyde for de fysiske butikker. Men nye tal fra EjendomDanmark viser, at butikkerne ikke er døde endnu. Det seneste år har butikslejemål oplevet en stigning i lejen på 2,7 procent, og siden 2017 er lejen steget med næsten 8 procent.

”Den positive udvikling viser, at butiksdøden endnu ikke er indtruffet på et overordnet plan i Danmark,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse

 

29. oktober 2019

Boligmoderniseringer: Ejendomsbranchen håber på et bredt forlig

EjendomDanmark advarer fortsat mod et generelt indgreb rettet mod de gennemgribende moderniseringer – men hilser det velkomment, at boligminister Kaare Dybvad gerne ser et bredt forlig om § 5,2.

Læs mere

 

29. oktober 2019

DR-dokumentar misbruger tal og mangler nuancer

I dokumentaren ”De riges by” blev brugen af gennemgribende moderniseringer kædet sammen med en prisstigning på 31 procent. Det er en fejlagtig kobling – på baggrund af misvisende tal.

Læs pressemeddelelse om dokumentaren

Læs journalisternes svar hos EjendomsWatch

 

29. oktober 2019

Potentielt tab til andelshaverne

Andelshaverne – særligt i foreninger med valuarvurderinger – vil opleve økonomiske konsekvenser, uanset typen af indgreb. Det skriver Berlingske i dag i en artikel.

Læs artiklen

 

29. oktober 2019 

Her står politikerne i § 5,2-debat

Boligminister Kaare Dybvad har indkaldt til politiske forhandlinger. Her kan du se, hvad ordførerne fra de forskellige partier mener.

Få et overblik

 

29. oktober 2019

EjendomDanmark i nyhederne

”Efterspørgslen efter at bo i København er enorm. Der må man også bare anerkende og spørge sig selv: Kan alle bo centralt på Frederiksberg eller i København? Det vil mange gerne, men det kan alle desværre nok bare ikke.”

Sådan lød det fra adm. direktør Jannick Nytoft i en af de mange nyhedsudsendelser fra DR, der byggede på dokumentaren.

Se indslaget

 

29. oktober 2019

Medlemsundersøgelse

Hos EjendomDanmark har vi fokus på hele tiden at blive endnu bedre.

Derfor vil medlemmer snarest modtage en mail med et kort feedback-skema, hvor vi gerne vil høre din mening.
Skemaet består kun af to spørgsmål og kan derfor besvares på 1-2 minutter.

Vi håber, du vil hjælpe os til at blive bedre.

Du modtager skemaet fra kundeservice@ejd.dk.

Det er ikke muligt at skrive til denne adresse, så har du spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte os på info@ejd.dk

 

29. oktober 2019

5,2-rapport med store mangler

Rapport fra ekspertgruppe giver fint overblik over brugen af gennemgribende moderniseringer, og den giver ingen anledning til drastiske indgreb. Rapporten mangler dog samtidig helt en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved ændringer i paragraffen.

En ekspertgruppe har på meget kort tid lavet en rapport, der giver et overblik over brugen af de såkaldte gennemgribende moderniseringer via huslejereguleringslovens § 5,2 gennem de seneste 14 år. Rapporten præsenterer samtidig en række forslag til ændringer eller afskaffelse af paragraffen.

Men rapporten afdækker ikke de økonomiske konsekvenser for stat og kommune, hvis § 5,2 fjernes. Og det ærgrer EjendomDanmarks administrerende direktør Jannick Nytoft, at der ikke har været tid til det. For ifølge en analyse fra Copenhagen Economics vil statens indtægter på sigt falde med 1,8 mia. kr. årligt, mens pensionskasserne – og dermed pensionisterne – vil tabe i omegnen af 10 mia. kr.

”Der er mange tabere, men kun få vindere, hvis det lykkedes at afskaffe eller udhule muligheden for § 5,2-moderniseringer. Vinderne er de få, der vil få en billig og nedslidt lejlighed i fremtiden. Taberne er pensionsopsparerne, velfærdssamfundet, andelshaverne og byerne, der langsomt vil blive slidt ned,” siger Jannick Nytoft.

Se Ekspertgruppens rapport om § 5,2

Se rapporten om de økonomiske konsekvenser af et indgreb mod § 5,2

Se EjendomDanmarks materiale om § 5,2

 

28. oktober 2019

”De riges by”: DR-dokumentar misbruger tal og mangler nuancer

DR kæder i dokumentaren ”De riges by” og i nyhedsudsendelser mandag aften direkte brugen af de såkaldte gennemgribende moderniseringer - af især udenlandske kapitalfonde de senere år - sammen med en prisstigning på 31 procent. Tal, der stammer fra den private udlejningsportal: boligportal.dk.
 
Det kan man ikke, hvilket EjendomDanmark har gjort DR opmærksom på.
 
Dertil kommer, at Boligportals tal næsten udelukkende bygger på udlejninger i nybyggeri - som er underlagt andre regler - eller ren privat udlejning af fx værelser og tidsbegrænsede boliger. Derudover er det slet ikke sket en stigning i priserne på boligportal.dk i de seneste år, hvor DR beskriver kapitalfondenes indtog. Ifølge DR’s egne tal er lejen de seneste tre år gennemsnitligt steget med 1,9 procent, hvilket er mindre end lønudviklingen. Lejen er med andre ord helt i ro.
 
”Det er en rigtig god idé, at vi får sat endnu mere fokus på den store mangel på boliger i København, men dokumentaren blander pærer og bananer, når de bruger boligportalen i en kobling til § 5,2. Det er ærgerligt, for det er langt mere konstruktivt at tage snakken om for få boliger i hovedstaden på et rigtigt grundlag – ikke ud fra sensationelle tal,” siger adm. direktør Jannick Nytoft, EjendomDanmark.

25. oktober 2019

Ærgerlig men nødvendig udskydelse

Regeringen har valgt at udskyde implementeringen af et nyt system for beskatning af fast ejendom til 2024. Det betyder samtidig en udskydelse af nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme.

”Det ærgerligt, at det har været nødvendigt at udskyde de nye ejendomsskatter, men korrekte ejendomsskatter er af så stor vigtighed for borgerne, virksomhederne og samfundsøkonomien at præcision er vigtigere end hastighed,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Læs mere på EjendomsWatch

 

25. oktober 2019

Bankers håndtering af ejerpantebreve ved ejerskifte

Som en følge af at ejerpantebreve nu kan omdannes til afgiftspantebreve, har bankerne lavet en aftale om håndtering af afgiftspantebreve.

Bliv opdateret

 

25. oktober 2019

Intet tegn på prisboom i København

Politiken bragte søndag en historie om prisboom på ejendomme i København baseret på et prisindeks over hele landet fra Danmarks Statistik. Tal fra de tre største erhvervsmæglere CW-RED, Colliers og Newsec fra København giver dog et noget andet billede.

Læs mere

Læs artikel på Politiken.dk

 

25. oktober 2019

Ejendomsforeningen Holbæk holder medlemsmøde med ministerbesøg

Dato: Torsdag den 28. november 2019 kl. 17.45, Maskinværkstedet, Havnevej 9, 4300 Holbæk
Der er middag fra kl. 18.00.

På mødet kan du høre et indlæg fra boligminister Kaare Dybvad Bek.

Tilmelding:
Der er begrænsede pladser til rådighed, så derfor er tilmelding absolut nødvendig og skal ske senest den 15. november til Leif Lundberg Petersen på ejendomskontoret@mail.tele.dk

Deltagergebyr: Gratis for medlemmer af Ejendomsforeningen Holbæk. For ikke medlemmer 300 kr. som refunderes ved indmeldelse af foreningen.

 

25. oktober 2019

Ejendomsforeningen Fyn holder informationsmøde/kursus

Kurset holdes mandag den 18. november i Odense kl. 8.30-16.00.

Juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Lena Hartmann, begge EjendomDanmark, orienterer om nyeste retspraksis, regler og faldgruber i boliglejekontrakten, status på de gennemgribende moderniserede lejemål, lejeregulering i boliglejeforhold mv.

Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn orienterer om lokal huslejenævnspraksis.

Konferencen er for medlemmer af Ejendomsforeningen Fyn. Det koster et mindre beløb at deltage.

Læs mere og tilmeld dig

 

12. oktober 2019

Mindeord om Per Moltzen

Den 12. oktober 2019 afgik Per Moltzen ved døden. Han blev 85 år. Per Moltzen var et kendt ansigt i ejendomsbranchen, som han var en stor del af i mere end 50 år. Han var meget vidende om og havde en stor interesse for ejendomslovgivningen. Han var mangeårigt medlem af EjendomDanmark og ivrig deltager i landsmøder, delegeretmøder og andre af erhvervsorganisationens arrangementer. Per Moltzen var desuden medlem af bestyrelsen i Frederiksberg Grundejerforening i en del år. Per Moltzen vil blive savnet af mange i branchen.

 

 

10. oktober 2019

Digitalt særnummer af magasinet EJENDOM

Den 10. oktober udkom magasinet EJENDOM ekstraordinært i en digital version. I magasinet kan du læse, hvad det vil betyde for pensionister, ejendomsbranchen, statskassen og andelsbolighavere, hvis regeringen beslutter sig for at fjerne eller udhule § 5,2 om gennemgribende moderniseringer.

Læs magasinet

Har du ikke fået mailen med link til magasinet?

Tilmeld dig og få fremover mails med link til magasinet EJENDOM.

 

10. oktober 2019

Regeringsindgreb kan koste pensionskunder 10 mia. kr.

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen - som varslet - forringer muligheden for, at bl.a. pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i.

Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for brancheorganisationen EjendomDanmark.

Forklaringen på milliardtabene er, at der i prissætningen af investeringsejendomme i Danmark er indregnet, at ejendomsinvestorer har mulighed for at modernisere lejligheder ved lejers fraflytning og genudleje dem til en højere - men stadig reguleret - husleje. Hvis muligheden for at modernisere og hæve huslejen fjernes, vil der ske et dramatisk fald i værdien af de pågældende ejendomme.

Læs pressemeddelelse

 

1. oktober 2019

EjendomDanmark: Godt med grønne ambitioner – ejendomsbranchen er klar!

Fra Folketingets talerstol kunne statsministeren i dag fortælle om regeringens grønne ambitioner. Tankerne vækker glæde i EjendomDanmark: Bygninger står for ca. 40 pct. af det danske energiforbrug, så ejendomsbranchen må og skal med i den grønne omstilling.

I dag åbnede Folketinget og på denne demokratiets festdag blev det cementeret, at regeringens grønne ambitionsniveau er højt. Meget højt. Det passer godt til ejendomsbranchen, hvor man er klar til at bidrage til den grønne omstilling.

Læs pressemeddelelse af 1. oktober

 

26. september 2019

Antallet af EA-dimitterende slår igen rekord

64 ejendomsadministratorer har for nyligt afsluttet EA-uddannelsen, og slår dermed rekorden fra sidste år, hvor 56 administratorer blev færdige. Dimittenderne fik den 20. september overrakt deres eksamensbeviser.

Læs mere om fejringen i København

 

26. september 2019

Fejring i kulturbyen

I Aarhus var der også festlig stemning. Her stod Elsebeth Due Kjeldsen, leder af EjendomDanmark i Aarhus, for at fejre de dimitterede ejendomsadministratorer.

Læs mere om fejringen i Aarhus

 

26. september 2019

Sådan kan du spare på energien

Energibesparelser af andels- og ejerforeninger var på dagsordenen til et fyraftensmøde – her blev det klart, hvordan energiforbruget kan effektiviseres.

Læs mere om energibesparelser

 

26. september 2019

Efterlysning af domme

EjendomDanmark refererer relevante domme i Grundejernes Domssamling (GD).

Ligger du inde med en eller flere domme eller nævnsafgørelser inden for boliglejeret, erhvervslejeret eller foreningsret (andelsbolig- eller ejerforeninger), vil vi sætte stor pris på, at du sender dem til os på jurist@ejd.dk.

For hver dom eller afgørelse vi modtager og refererer, sender vi en flaske vin som tak. 

 

 

25. september 2019

Faldende forventninger i ejendomsbranchen

Der er mørkere skyer i horisonten, hvis man spørger ejendomsbranchens aktører. Forventningerne til fremtiden er faldende – særligt for butikker og boliger.

Webrapport (25-09-19)

Pressemeddelelse (25-09-19)

 

24. september

Fokus på gennemgribende moderniseringer

Det er ikke alene vinden, der blæser op i disse efterårsdage. Det gør debatten om § 5. stk. 2 også. Derfor lander denne særudgave af vores nyhedsbrev i dag i din indbakke.

Store konsekvenser

Det hører til sjældenhederne, at en enkelt paragraf i boligreguleringsloven får lov til at fylde så meget i medierne, nyhedsbreve og de sociale medier. Men når den gør – og når konsekvenserne ved ændringer er så store, som de her – fylder § 5,2 naturligt også meget hos EjendomDanmark. Derfor får du her en kort opdatering på, hvad vi arbejder på i organisationen. Blandt andet er der lanceret en ny beregner, som du kan læse mere om nedenfor.

Der finder du også den pressemeddelelse om gennemgribende moderniseringer, som EjendomDanmark og ABF har sendt ud sammen: "Andelsboliger rammes hårdt af indgreb på boligmarkedet."

Særnummer om gennemgribende moderniseringer på vej

Og hold øje med din indbakke, hvor du i næste uge får et digitalt særnummer af EJENDOM, hvor du kan læse endnu mere om gennemgribende moderniseringer.

Læs hele indlægget

 

24. september

Andelshavere kan blive ramt af § 5,2-indgreb

Privatøkonomien hos de mange tusindvis af danske andelshavere kan blive ramt af et indgreb i § 5,2. Falder værdien i udlejningsejendomme, kan det også ramme værdien af deres boliger. Det skrev Politiken om i går – og EjendomDanmark og ABF udsendte en fælles pressemeddelelse om det.

Læs pressemeddelelsen

Læs artiklen hos Politiken

 

24. september 2019

Tjek, hvor meget din andelsbolig kan falde

EjendomDanmark har udviklet den nye hjemmeside andelsboligtab.dk. Den viser, hvor meget en specifik andelsbolig vil falde i pris, hvis ejendommens værdi falder grundet et 5,2-indgreb.

Del den gerne med dit netværk.

Beregn på www.andelsboligtab.dk

 

24. september 2019

Få styr på fakta

For at give et overblik over fakta i debatten om § 5,2 samler EjendomDanmark information, analyser og pressemeddelelser. På siden kan du også finde de notater, der er baggrund for beregningerne på andelsboligernes potentielle værditab.

Få det fulde overblik

Se notat om konsekvenser for andelshavere

 

24. september 2019

Fokus på § 5, 2

Du modtager i uge 40 et digitalt særnummer af EjendomDanmarks magasin EJENDOM.

Hele nummeret er dedikeret til § 5,2.

 

16. september 2019

EjendomDanmark: Stærkt klimaudspil fra Dansk Industri – men her er flere bud

Dansk Industris 2030-plan er ambitiøs og vækker glæde i ejendomsbranchen. DI’s plan skal dog udbygges og udmøntes, hvis målene skal nås: blandt andet mangler ejendomsbranchen bedre rammer for at kunne foretage de nødvendige energirenoveringer, påpeger EjendomDanmark.

Danmark står over for monumentale udfordringer i omstillingen til en bæredygtig fremtid og med mål om 70 procents reduktion af CO2. Skal målet nås, er energieffektivisering af ejendomme ikke til at komme uden om – og er i øvrigt én af de mest effektive veje til en markant reduktion af energiforbruget. Derfor er det positivt, når Dansk Industri i sin nye 2030-plan netop har så stærkt et fokus på energieffektivisering.

”Alle gode kræfter skal spille sammen, hvis vi skal nå nogen vegne. Dansk Industris oplæg er et godt sted at begynde, og ejendomsbranchen bidrager hellere end gerne,” siger adm. direktør i EjendomDanmark Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse

 

12. september 2019

EjendomDanmark: Godt med ny og klar ejerlejlighedslov – men stadig behov for forenklinger

En ny og forenklet ejerlejlighedslov rydder op i komplicerede regler fra 60’erne og gør det lettere at være ejer. Det er godt, påpeger EjendomDanmark. Men boligministerens lovforslag mangler de forslag til forenklinger, som kunne hjælpe ikke mindst de små samfund, og det er ærgerligt, siger juridisk direktør i EjendomDanmark Morten Østrup Møller.

Læs pressemeddelelse

 

12. september 2019

Nye kræfter til EjendomDanmark

På kalenderårets første efterårsdag havde to nye medarbejdere første dag hos EjendomDanmark: uddannelseskoordinator Elli Vittas og seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen. Det er forskellige opgaver, de skal løfte, men målet er ens:

”Vi arbejder for at give branchen og vores medlemmer de bedste vilkår. Her har det både stor betydning, at vi med Morten har oprustet og fået flere stærke kræfter ind på det politiske område. Mens Elli skal sikre og planlægge vores kurser og uddannelse, der sikrer, at branchens folk er klædt på til at møde fremtidens udfordringer,” siger adm. direktør Jannick Nytoft.

Læs mere

 

12. september 2019

Forslag om ændring af hvidvaskloven

Både Justitsministeriet og Finanstilsynet har sendt høringsmateriale vedrørende ændring af blandt andet hvidvaskloven til EjendomDanmark.

Ændringsforslagene bunder i et ønske om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, herunder terrorfinansiering og omhandler først og fremmest Hvidvasksekretariatets og Finanstilsynets virksomhed og beføjelser. 

Læs mere 

 

12. september 2019

Du kan stadig nå at bidrage

Levering af markedsdata er ejendomsbranchens mulighed for at sikre, at de nye ejendomsvurderinger i 2021 bliver så korrekte som muligt. Tredje indsamlingsrunde er skudt i gang, og du kan stadig nå at være med.

”Jo flere, der bidrager med ejendomsdata, jo bedre bliver grundlaget for, hvordan ejendommene bliver vurderet i fremtiden”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Han uddyber, at et bedre ejendomsvurderingssystem vil spare landet og branchen for store unødvendige administrative omkostninger.

Læs mere

 

12. september 2019

Slut med at aflyse ejerpantebreve, når boliger handles 

En ændring i tinglysningsafgiftsloven har gjort det muligt at ændre ejerpantebreve til afgiftspantebreve, når ejerpantebrevet ikke længere bruges til sikkerhed for underpant.

Læs mere

 

12. september 2019

Nyt navn og udseende på Huset Net, Huset og Huset Jura

Du kender vores nyhedsbrev som Huset Net, vores medlemsmagasin som Huset og vores domssamling som Huset Jura. Men næste gang du modtager ovenstående, bliver det med nyt udseende og navn.

Hold øje med nyhedsbrevet EJENDOM, medlemsmagasinet EJENDOM og domssamlingen EJENDOM JURA. Ændringer i navn og design er led i en modernisering af EjendomDanmarks kommunikation, som har været i gang siden 2018.

 

29. august 2019

Frederiksberg og Valby mere attraktivt end Strøget

Selvom det særligt i sommermånederne kan være svært at komme frem på Strøget, er det tilsyneladende ikke her, der er allermest gang i butikkerne. Det viser en ny undersøgelse fra EjendomDanmark. I løbet af det sidste år er der dukket stadig flere til leje skilte op på Danmarks største indkøbsstrøg.

Læs mere 

 

29. august 2019

Så er det igen muligt at få op 10.000 kr. til EA-uddannelsen fra Omstillingsfonden

Som noget nyt, skal du have søgt inden studiestart, så du skal skynde dig.

I efteråret 2017 resulterede trepartsforhandlingerne i, at der blev nedsat en omstillingspulje, som skulle sikre mere uddannelse til faglærte og ufaglærte i Danmark.

Aftalen omfatter alle fag på akademi- og diplomuddannelser i Danmark, herunder EjendomDanmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Læs her, hvordan du søger

Stadig få ledige pladser

Det er stadig muligt at tilmelde sig EjendomDanmarks EA-uddannelse. Med uddannelsen får du en solid faglighed og mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for dit fagområde.

Læs mere om EA-uddannelsen og tilmeld dig

 

29. august 2019

Administrationsselskaber byder praktikanter velkommen

Mange administrationsselskaber modtager i disse dage praktikanter, som i de næste par måneder skal prøve kræfter med jobbet som ejendomsadministrator. Blandt andet DEAS byder praktikanterne velkomne på LinkedIn:
 

”Det er altid en fornøjelse, når vi får nye praktikanter, der skal prøve kræfter med jobbet som ejendomsadministrator. De kommer med masser af dynamik og indspark, og vi giver dem en smag på vores spændende hverdag ..."

Få din egen praktikant
Overvejer du også at ansætte en praktikant til foråret eller efteråret 2020, så læs mere om alle fordelene.

Som medlem af EjendomDanmark kan du gratis søge efter praktikanter her.

 

29. august 2019

Uro på boligmarkedet: Her er det blevet sværere at finde en lejebolig

Om køberne kigger på lejlighed eller hus, så er der blevet mere stille på det private boligmarked. På lejeboligmarkedet har der også været en svag stigning i tomgangen de seneste måneder – men i et historisk perspektiv er den stadig lav.

Færre handler, lavere forventninger og usikkerhed om effekterne af de kommende nye offentlige ejendomsvurderinger. Det tidligere så brandvarme boligmarked i særligt København er gået ned i gear siden midten af 2017.

Læs pressemeddelelse

 

27. august 2019

Frederiksberg og Valby mere attraktivt end Strøget

Der er stadig flere tomme butikker i centrum af København, på Strøget og på Amager, mens Frederiksberg og Valby mærker en opblomstring i butikslivet. Nye tider kræver omstilling i City.

Selvom det særligt i sommermånederne kan være svært at komme frem på Strøget, er det tilsyneladende ikke her, der er allermest gang i butikkerne. Det viser en ny undersøgelse fra EjendomDanmark. I løbet af det sidste år er der dukket stadig flere til leje skilte op på Danmarks største indkøbsstrøg. 

Læs pressemeddelelse

 

15. august 2019

Kommentar til udmelding fra boligminister Kaare Dybvad: Ejendomsbranchen er med på beslutning om moderniseringer inden nytår

Den nye boligminister Kaare Dybvad ønsker en aftale om reglerne for modernisering af ældre lejelejligheder inden nytår. EjendomDanmark er enig i, at en hurtig afklaring er vigtig for både ejere og lejere. Men ændringer skal ske på oplyst grundlag.

Boligministeren siger i en række tiltrædelsesinterview, at han ønsker at justere reglerne om de såkaldte gennemgribende moderniseringer i paragraf 5,2, og at han gerne ser en politisk aftale inden nytår.

Læs pressemeddelelse

 

2. august 2019

Drømmer du om en andelsbolig? Dette skal du huske, før du underskriver

Det er vigtigt, at du kigger alle dokumenterne grundigt igennem, inden du køber din nye andelsbolig. EjendomDanmark giver dig nogle gode råd med på vejen.

Sommer er lig med ferie for rigtig mange danskere, men mange vælger også at underskrive købekontrakten og flytte ind i drømmeboligen i disse måneder.

Det går stærkt på andelsboligmarkedet, så det gælder om at være hurtig, når den rette bolig dukker op. Men det kan være risikabelt at sætte sin underskrift, hvis du ikke har undersøgt både boligen og foreningen på forhånd, advarer juridisk direktør i EjendomDanmark, Morten Østrup Møller.
 

Læs pressemeddelelse

 

26. juli 2019

Studietid: Nu begynder boligjagten!

65.714 unge har i nat fået afgjort deres uddannelsesvej, og nu er boligjagten for alvor skudt i gang. De små værelser og lejeboliger bliver revet væk, men en løsning kan være, at de studerende slår sig sammen i en delelejlighed. EjendomDanmark har i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger og Lejernes LO udarbejdet fem gode råd til, hvordan de studerende kommer godt i gang. Samtidig bør de studerende være opmærksomme på fupmagere på markedet.

Stadig flere unge står uden et sted at bo, når de skal begynde på deres uddannelse. Værelser eller lejligheder med få kvadratmeter er hurtigt revet væk. EjendomDanmark råder de unge til at slå sig sammen i en delelejlighed og har i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger og Lejernes LO udarbejdet fem gode råd til, hvordan de studerende kommer godt i gang.

Læs pressemeddelelse

 

22. juli 2019

Lejer kan risikere at hæfte økonomisk for væggelus i lejeboligen

Væggelus hopper i stigende grad med som blinde passagerer i bagagen, når danskere vender hjem fra ferie. Lejer kan risikere at hæfte for udgifterne til bekæmpelse, hvis han ikke informerer udlejer, siger adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.   

Har du været en tur sydpå i sommerferien? Eller har du haft boligen lejet ud gennem Airbnb? Så er det en god idé at være ekstra opmærksom, hvis du vågner op med kløende insektbid.

Læs pressemeddelelse

 

22. juli 2019

Danskere udlejer i høj grad boligen på Airbnb – men udlejningen kan være ulovlig

Sommerferien er højsæson for udlejning af boligen, og især Airbnb giver danskerne mod på korttidsudlejning. Men er udlejningen ikke godkendt af udlejer eller i boligforeningens vedtægter er det ulovligt og kan føre til ophævelse af lejemålet, siger adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.

Siden deleplatformen Airbnb blev lanceret i 2008 er interessen for privat boligudlejning kun vokset. Det gælder også i Danmark. De seneste tal fra VisitDanmark viser, at der i 2018 var over en million Airbnb-gæster i Danmark. Med et gennemsnitligt ophold på cirka tre dage er det over tre millioner årlige turismeovernatninger.

Læs pressemeddelelse

 

16. juli 2019

Boliger: Aarhusianere går efter nyt og moderne – københavnere efter godt og gammelt

Der er fortsat stort behov for nybyggede boliger i både København og Aarhus og lav tomgang. Men der er størst rift om lejemålene i de ældre boliger i København, mens de nybyggede lejeboliger trækker mest i Aarhus.

Godt lys, den rigtige planløsning og god størrelse. Noget tyder på, at særligt aarhusianerne går efter nybyggeri. En ny analyse fra EjendomDanmark viser, at 5,4 procent af de nye lejeboliger i København er tomme, mens Aarhus er nede på 3,4 procent. Til gengæld er færre ældre lejeboliger tomme i København -nemlig 2,5 procent - hvor Aarhus er oppe på 5,3 procent.

Læs pressemeddelelse

 

11. juli 2019

Rekordhøj kontorbeskæftigelse

Er man på udkig efter kontorlokaler, er der i øjeblikket færre varer på hylderne at vælge imellem. Også butiksudlejningen nyder godt af, at det fortsat går godt for dansk økonomi.

Færre ledige lokaler og stigende priser. Det er konsekvensen af, at der for første gang er mere end tre millioner danskere i arbejde. Næsten 1,25 mio. er beskæftigede med kontorarbejde, hvilket også er rekord. Det viser en ny undersøgelse fra EjendomDanmark. Det er især København og Aarhus, som driver efterspørgslen, mens 8,6 procent af kontorlokalerne på landsplan i øjeblikket står tomme og venter på at blive indrettet til kontor.  

Læs pressemeddelelse

 

3. juli 2019

Boligparty i provinsen – storbyerne går tilbage

Provinsen genvinder terræn over de store byer. Ejendomsbranchen har historisk lave forventninger til storbyerne, mens deres interesse for de omkringliggende byer stiger. Det betyder højere ejendomsværdier i de små byer i de kommende år.

Befolkningen er strømmet til landets største byer de seneste ti år med både massive byggerier og stigende ejendomspriser til følge. Men der er et skift på vej, og ejendomsbranchen forventer, at flere ejendomsinvestorer i de kommende år vil finde vej til provinsen. Det betyder, at ejendomsværdierne i provinsen snart kan følge med storbyerne, er forventningen.

Læs pressemeddelelse

 

28. juni 2019

Storbyinitiativ mod Airbnb relevant for København

Gæster med rullekufferter og et kort i hånden på vej mod deres Airbnb-lejlighed fylder for meget i de største byer i Europa.

Derfor har ti europæiske storbyer som Amsterdam, Paris, Berlin, Valencia og Wien i et fælles brev opfordret den kommende EU-kommission til at gribe ind mod Airbnb og andre platforme til korttidsudlejning.

I Danmark er modsvaret ny lovgivning, som sætter loft over udlejning af hele lejligheder. Men der er brug for mere, og København burde overveje at tilslutte sig de ti andre byers initiativ, mener EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse

 

27. juni 2019

EjendomDanmark klar til dialog med boligminister

Det er godt med et klart fokus på boliger, ejendomme og byudvikling, lyder det fra adm. direktør Jannick Nytoft.

"Der skal lyde et stort tillykke til Kaare Dybvad, der har solidt kendskab til sit fagområde og ved, hvor vigtige boliger er for den brede sammenhængskraft i Danmark".

”EjendomDanmark er parat til at bidrage med svar og løsninger. Vi er også parate til at gøre alt for at ejendomsbranchen bliver hørt, så vi fortsat kan være med til at stille ejendomme til rådighed for familier, forretninger og erhvervslivet bredt", siger Jannick Nytoft.

Også stort tillykke til resten af ministerholdet!

 

26. juni 2019

2019 prognose: Ejendomsbranchen forventer en markant lavere indtjening

Ejerne af udlejningsboliger, kontor- og industriejendomme samt butikscentre får 20 milliarder mindre i afkast i 2019 sammenlignet med sidste år. Det viser en ny forventningsundersøgelse fra EjendomDanmark.

Det går ned af bakke med ejendomme som investering i år, forudser ejendomsbranchen. Sidste år kunne ejendomsbranchen ellers glæde sig over et afkast på rundt regnet 70 mia., hvilket blandt andre pensionskasserne nød godt af. I 2019 forventer ejendomsbranchen, at dette beløb vil falde med 20 mia. til nu 50 mia. kr. Faldet i indtægter vil i branchens optik fortsætte de næste par år frem. 

”Vores medlemmer regner med, at 2019 bliver markant anderledes end sidste år. Der bliver tale om et lavere afkast og fokus på effektiviseringer og drift. Når det er sagt, så holder branchen skindet på næsen, og vi vil fortsat se behov for masser af nye investeringer og nyt byggeri af både erhvervsejendomme og boliger”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Læs mere i pressemeddelelse af 26. juni

 

19. juni 2019

Arveafgift: Glemt emne i Vismandsrapport

Vismændenes nye anbefaling af en højere arveafgift for virksomheder er en vigtig del af diskussionen om øget vækst i Danmark. 

EjendomDanmark ærgrer sig over, at vismændene helt har forbigået den særlige skatteregel i lovgivningen, der betyder, at lige præcist ejendomsselskaber beskattes med typisk 48 procent, når virksomheden går i arv. Mod 6 pct. i arveafgift for andre familieejede selskaber som gælder i 2019.

"De uretfærdige regler går især ud over familiedrevne selskaber i de mindre samfund. Det går ud over sammenhængskraften i Danmark og er med til at skubbe på en udvikling, hvor stadig mere af væksten foregår i de største byer", siger adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.

Læs mere i pressemeddelelse af 19. juni

 

13. juni 2019

På trods af skræmmehistorier: De fleste lejemål er stadig udlejede

Markedet er langt fra ved at svømme over med tomme lejemål. Ny statistik fra EjendomDanmark viser, at tomgangen fortsat er på et lavt og stabilt niveau både for erhvervslejere og private.

For kommende erhvervs- og boliglejere er der færre valgmuligheder, end der har været i mange år. Andelen af ledige lejemål er nemlig fortsat lavere, end den har været de seneste ti år. Faktisk var tomgangen i 2. kvartal nede på 6,6 procent, viser EjendomDanmarks seneste markedsstatistik.

Læs mere i pressemeddelelse af 13. juni

 

13. juni 2019

Hvilke byggematerialer vil du helst spare penge på?

EjendomDanmark er på trapperne med en attraktiv rabataftale med en landsdækkende byggemarkedskæde. Den skal blandt andet gøre det nemmere for små og mellemstore udlejere at sikre sig rimelige og konkurrencedygtige materialeomkostninger, når de står over for vedligeholdelse af deres ejendomme.

Udvalget er enormt, og derfor vil vi gerne høre hvilke kategorier, der er vigtigst for dig. På den måde kan vi skræddersy den helt rigtige pakke til branchen.

Klik her og fortæl os, hvor vi skal lægge vores fokus

 

12. juni 2019

EjendomDanmark: Ejendomsvirksomheder vil tænkes ind i ny regerings klimakamp

Klima- og energirenoveringer er den absolut vigtigste udfordring, som den nye regering bør forholde sig til. Det mener 30 procent af de cirka 400 ejendomsaktører, der har deltaget i en ny undersøgelse foretaget af EjendomDanmark.

Bedre betingelser for klima- og energirenoveringer står øverst på ejendomsbranchens ønskeseddel til en ny regering. Men når der ikke sker mere på den front, end tilfældet er i dag, skyldes det ifølge et stort flertal på 65 procent af deltagerne, at branchen reelt ikke har noget økonomisk incitament til at investere i energirenovering.

Administrerende direktør hos EjendomDanmark, Jannick Nytoft, mener, at det er på tide, at ejendomsbranchen kommer ind på radarskærmen, når der tales om klima.

”Vi skal have flyttet fokus over på energirenoveringer af bygninger. De står for 40 procent af CO2-belastningen, og derfor er det lidt ærgerligt, at klimadebatten næsten kun handler om rødt kød og flyrejser. Det er selvfølgelig også vigtige diskussioner. Men vil man have noget, hvor det samfundsøkonomisk for alvor kan betale sig – og hvor omkostningerne er forholdsvis lave – jamen, så er det netop energirenoveringer”, siger Jannick Nytoft.

Læs mere i pressemeddelelse af 12. juni

 

6. juni 2019

Efter valget: Håb om langsigtede løsninger

"De store partier er blevet styrket, og det er positivt i sig selv, fordi det kan give et håb om, at vi i de kommende år kan se et bredt samarbejde. For er der noget ejendomsbranchen har brug for, så er det nogle mere langsigtede perspektiver", siger EjendomDanmarks adm. direktør Jannick Nytoft til EjendomsWatch. Efter valget ser han både nye muligheder og udfordringer for ejendomsbranchen.

Læs mere (kræver abonnement)

 

6. juni 2019

Nye kræfter til EjendomDanmarks bestyrelse

Thomas Kempf, administrerende direktør i Newsec Property Asset Management i Danmark, er nyt bestyrelsesmedlem i EjendomDanmarks hovedbestyrelse. Thomas Kempf er relativt ny i ejendomsbranchen. Med sig i bagagen har han en solid erfaring inden for blandt andet Facility Management gennem tidligere stillinger hos blandt andet Coor Danmark og ISS. Thomas Kempf peger på, at en af de største udfordringer for ejendomsbranchen er at få mere gang i automatiserede og digitaliserede arbejdsgange for at skabe rum for en øget effektivitet.

”Digitalisering og automatisering vil frigive ressourcer, der gør, at vi i branchen blandt andet kan sigte efter at blive endnu mere kundeorienterede ...”, siger Thomas Kempf.

Læs mere

 

3. juni 2019

S vil ændre ejendomsskatter – vigtigt med langsigtede og bredt funderede regler

Positivt, at Socialdemokratiet spiller op til dans med faglige aktører, hvis de efter valget vil ændre på reglerne for ejendomsskat. EjendomDanmark bidrager gerne med viden og ekspertise.

EjendomDanmark er parate til at bidrage med ekspertviden om ejendomsbranchens forhold, hvis Socialdemokratiet vinder valget og ændrer reglerne for udskydelse af ejendomsskatter på erhvervsejendomme.

Hvordan løsningen bliver på det ekstremt komplicerede område, skal eksperter og organisationer være med til at finde ud af, lød budskabet fra S mandag. 

”Vi deltager gerne på vegne af branchen. Det er ekstremt vigtigt at sikre, at der fortsat investeres i ejendomme, så ejendomsmassen løbende moderniseres og kan efterkomme efterspørgslen – og dermed være med til at sikre vækst i samfundet", siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

"Nye uigennemtænkte regler kan i værste fald betyde tab af arbejdspladser, investeringer og produktivitet. Vi skal have troværdige og langsigtede skatteregler, der skaber tryghed for både investorer og lejere", siger han.

Socialdemokratiets forslag blev præsenteret tidligere i dag på et pressemøde, hvor formand Mette Frederiksen fremlagde ti mål for en eventuel ny regering.

Se mere om dem her

 

1. juni 2019

Sommerferie for juridisk rådgivning

Der er lukket for alle henvendelser vedrørende juridisk rådgivning i uge 29 og 30. Det er ikke muligt at lægge besked i perioden.

 

1. juni 2019

S-udspil: Godt med fokus på blandede byer

EjendomDanmark hilser det velkomment, at Socialdemokraterne med et valgkampsudspil sætter fokus på at sikre, at ikke mindst København fortsat kan være en by for alle. EjendomDanmark deler også ønsket om at få bygget 60.000 nye boliger i hovedstaden.

Men især forslaget om at op til hver tredje bolig i nye projekter kan være almen kan risikere at gøre det mindre attraktivt at bygge nyt. Forslaget kan derfor få den stik modsatte effekt af det ønskede, påpeger adm. direktør i EjendomDanmark Jannick Nytoft, der er enig i målet om at få bygget 60.000 nye boliger i København.

"Vi kommer ikke udenom, at socialdemokraternes forslag vil afholde mange private bygherrer fra at bygge, hvis de uden undtagelse skal afgive 1/3 af deres byggeretter til almene boliger", siger Jannick Nytoft. København er i forvejen underforsynet med ejerboliger, og bliver de ikke bygget på grund af skærpede krav til antallet af almene boliger, så kommer vi desværre let i en situation, hvor der mangler både leje- og ejerboliger.

Læs pressemeddelelse af 1. juni

 

29. maj 2019

Familievirksomheder skal ikke brandbeskattes

Venstre lover i valgkampsudspil at hjælpe danske familievirksomheder. Vigtigt ikke at glemme de familieejede ejendomsvirksomheder, der i dag rammes af tårnhøj særskat, mener EjendomDanmark.

Venstre har i dag lanceret et udspil med 17 initiativer til at styrke dansk erhvervsliv. Blandt andet vil de holde bo- og gaveafgiften på 5 procent fra næste år.

EjendomDanmark er enig i, at de familiedrevne virksomheder er vigtige for at sikre ikke mindst de udsatte områder af Danmark, hvor familievirksomheder ofte spiller en meget stor rolle. Men ejendomsvirksomhederne er særligt udfordrede:

”Familiedrevne ejendomsvirksomheder er særligt udsatte, fordi de i dag betragtes som passive virksomheder, selvom de har medarbejdere, drift og udvikling. Det betyder, at ejendomsvirksomheder skal betale en særskat ved generationsskifte. Særskatten kan true de små familievirksomheders overlevelse og skade de lokale samfund, hvor familievirksomhederne ofte er en grundpille i udviklingen”, siger direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse af 29. maj

 

21. maj 2019

Kom på nye kurser i efteråret 2019

EjendomDanmarks kursuskatalog for efteråret 2019 er netop landet og det er spækket med en lang række kursusnyheder. Bliv blandt andet klædt på til at håndtere husordenssager, få gode råd til hvordan du investerer i ejendomme eller få viden om, hvordan du bedst muligt går i gang med at energirenovere din ejendom. Som noget nyt kan du i løbet af efteråret blive certificeret ejendomsinvestor.

EjendomDanmark har over 1.600 kursister om året og er ejendomsbranchens største kursusudbyder. På en skala fra 1-5 giver vores kursister os 4,6 i forhold til fagligt indhold og niveau.

Se kursuskataloget

 

21. maj

Fyraftensmøde: Airbnb – gælder reglerne for korttidsudlejning også andelsboliger, ejerlejligheder og lejere?

Mandag den 3. juni inviterer EjendomDanmark til gratis fyraftensmøde hos Nykredit i Aarhus.

I dag er det i stigende grad blevet attraktivt og populært at udleje sin helårsbolig eksempelvis i forbindelse med ferier eller andre situationer, hvor ejeren eller brugeren i et kortere tidsrum ikke selv anvender sin bolig. Hvordan påvirker de nye regler andelsboliger, ejerforeninger og lejeboliger?

Læs mere og tilmeld dig

 

21. maj 2019

Finanskrise eller ej?

Det skal data fra EjendomDanmarks medlemmer fremover bidrage til at give svaret på. En stor del af ejendomsbranchen indberetter i øjeblikket markedsdata for at sikre mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Data bliver behandlet af Danmarks Statistik og vil på sigt også have et andet værdifuldt formål. Sammen med en større pulje anonymiseret data skal den indsamlede markedsdata nemlig bidrage til, at man på europæisk niveau kan holde øje med, om Europa er på vej ind i en ny finanskrise.

Læs mere

 

21. maj 2019

Digital undervisningsform åbner op for nye muligheder

Patrycja Zdanowska (tv.) og Anna Norlund Larsen (th.), ejendomsadministratorer hos DEAS, er i gang med at tage EjendomDanmarks EA-uddannelse. Den nye digitale undervisningsform, som fra årsskiftet har suppleret den traditionelle klasseundervisning, fungerer godt, mener de to studerende.

”Det er smart, at jeg kan sidde og lytte og skrive ned samtidig med, at jeg har undervisningen kørende i baggrunden på min computer”, siger Anna Norlund Larsen.

Læs mere

 

21. maj 2019

Ejere og administratorer bør deltage i væsentlig undersøgelse

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen gennemfører i samarbejde med EjendomDanmark en spørgeskemaundersøgelse, der skal undersøge omfanget af gennemgribende moderniserede lejemål i private udlejningsejendomme.

Det har stor betydning, at mange af modtagerne også sender en besvarelse retur. Jo højere en svarprocent, jo mere retvisende bliver undersøgelsen, der er en del af den nedsatte ekspertgruppes arbejde.

Læs mere

 

21. maj 2019

Indtryk fra FUTURE:PropTech

På dette års FUTURE:PropTech konference i London den 13.-14. maj var kunstig intelligens (AI), machine learning og predictive analytics bærende elementer for morgendagens ”game-changere” i ejendomsbranchen. Data havde en gennemgående rolle fra start til slut. Seniorøkonom Mikkel Alsø var repræsenteret på EjendomDanmarks stand på konferencen.

Læs mere

19. maj 2019

Brug for flere private renoveringer for at nå klimamål

Det er positivt, at Socialdemokratiet vil have mere energieffektivitet. Men husk også, at de mange private ejendomsejere også skal have et godt incitament til at energirenovere.

”Rigtig mange ejere af udlejning vil gerne energirenovere, men det kan i for mange tilfælde ikke betale sig. Lad os se på, hvordan både ejendomsbranchen, offentlige myndigheder, lejere og udlejere kan bidrage til den grønne omstilling”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelsen

  

9. maj 2019

EjendomDanmark: Almene boliger vigtige – men pas på med at ramme udviklingen af København

Et flertal på Københavns Rådhus vil stille krav om, at der skal bygges 25 procent almene boliger – også i mindre byggeprojekter. EjendomDanmark er enig i målet om at sikre en mangfoldig by for alle, men understreger, at det er vigtigt, at ændringerne ikke utilsigtet rammer muligheden for at bygge flere private lejeboliger.

Læs pressemeddelelsen

  

19. maj 2019

Brug for flere private renoveringer for at nå klimamål

Det er positivt, at Socialdemokratiet vil have mere energieffektivitet. Men husk også, at de mange private ejendomsejere også skal have et godt incitament til at energirenovere.

Socialdemokratiet vil se på energieffektivitet som en af fem metoder til at nå klimamål.

Det er godt, at der sættes krav for offentlige bygninger. Men hvorfor ikke sørge for, at også private ejere af fx udlejningsboliger får incitament til at energirenovere – og dermed bidrage til mål.

”Rigtig mange ejere af udlejning vil gerne energirenovere, men det kan i for mange tilfælde ikke betale sig. Lad os se på, hvordan både ejendomsbranchen, offentlige myndigheder, lejere og udlejere kan bidrage til den grønne omstilling”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Han opfordrer til, at politikerne går i dialog med branchen om, hvordan det kan gøres mere attraktivt end i dag for både private og offentlige aktører at energirenovere deres ejendomme.

Læs pressemeddelelse

 

9. maj 2019

EjendomDanmark: Almene boliger vigtige - men pas på med at ramme udviklingen af København

Et flertal på Københavns Rådhus vil stille krav om, at der skal bygges 25 procent almene boliger – også i mindre byggeprojekter. EjendomDanmark er enig i målet om at sikre en mangfoldig by for alle, men understreger, at det er vigtigt, at ændringerne ikke utilsigtet rammer muligheden for at bygge flere private lejeboliger. 

Ændringen af reglerne for byggeri er foreslået af kommunens økonomiudvalg og skal behandles af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune torsdag aften. 

I dag kan kommunen kræve, at hver fjerde bolig i nybyggeri er almen, hvis projektet er på mere end 8000 etagemeter. Med den ny-vedtagne ændring bliver det justeret ned til 3200 etagemeter. Københavns Kommune vurderer selv, at det årligt vil give omkring 140 ekstra almene boliger.

Læs mere

 

9. maj 2019

Fremtiden er lige uden for døren

Den danske ejendomsbranche halter efter nabolandene, når det handler om at udnytte digitale løsninger. Det var meldingen på EjendomDanmarks gå hjem-møde den 2. april om "PropTech" (Property Technology red.). 

Læs reportagen fra dagen

 

9. maj 2019

Ny Airbnb-lovgivning – Muligheder eller trussel?

Huset maj er på trapperne. Denne gang stiller vi skarpt på Airbnb og den nye lovgivning, der trådte i kraft den 1. maj, som sætter rammer for korttidsudlejning. Læs blandt andet om, hvorfor Dansk Erhverv og EjendomDanmark mener, at boligsøgende fremover kommer til at kigge langt efter mindre lejligheder og enkeltværelser til leje.

 

9. maj 2019

Digitalisering af EA-uddannelsen:”Man kan stadig række hånden op”

Thomas Valentin, stud.jur. hos Øens Advokatfirma og Ejendomsadministration, er i fuld gang med sin EA-uddannelse, og han er positivt stemt over for den nye undervisningsform, som er blevet mere digital.

”Selvom noget af undervisningen nu foregår online, er det lidt som at sidde i et klasselokale, hvor man stadig kan række hånden op. Det fungerer fint for mig, og det er rart, at jeg ikke skal ind forbi EjendomDanmark hele tiden. Det ville tage meget af min tid ...”, siger han.

Læs mere

 

9. maj 2019

Gratis fyraftensmøde med Energispring 

Bliv klogere på partnerskabet Energispring, når EjendomDanmark sammen med Københavns Kommune den 21. maj kl. 15-17 byder indenfor hos EjendomDanmark til et gratis fyraftensmøde.

I Energispring deler partnerne data og viden og sætter fælles mål for at optimere energidriften. HOFOR, der er partner i Energispring, vil blandt andet præsentere konkrete eksempler på, hvordan ”intelligent” energistyring med data har sikret markante energi- og vandbesparelser.

Læs mere

 

8. maj 2019

Stadig høj efterspørgsel på både store og små lejeboliger

De seneste dage har flere medier fortalt en historie om, at det er blevet sværere at udleje særligt de store lejeboliger. Der er dog flere nuancer til historien end den udlægning. 

EjendomDanmark har opgjort tomgangen – altså omfanget af tomme lejemål – og generelt set er der få ledige lejeboliger. Tomgangen er på landsplan 3,3 procent, hvilket er lavt. Skruer vi tiden 10 år tilbage til 2009 var den 7,3 procent. 

Læs mere

 

25. april 2019

Landsmøde 2019 er i gang

EjendomDanmarks årlige landsmøde bliver i dag afholdt i Mogens Dahl Koncertsal i København. EjendomDanmarks formand, Henrik Dahl Jeppesen, har netop holdt sin årlige beretning, hvor også 2019 fyldte.

Formanden slog blandt andet ned på Enhedslistens og LLO's kampagne mod internationale investeringer i danske ejendomme generelt – og mod § 5. stk. 2 moderniseringer i begyndelsen af året. En ekspertgruppe, som EjendomDanmark også sidder med i, har siden fået mulighed for at analysere brugen af § 5 stk. 2. Gruppen har frem til oktober til at komme med deres anbefalinger til politikerne.

”EjendomDanmark vil gøre alt for, at arbejdet kommer til at ske på et nøgternt og ikke mindst faktuelt grundlag", sagde Henrik Dahl Jeppesen i sin beretning.

Læs formandens beretning

Læs mere i reportagen for landsmødet i Huset maj

 

25. april 2019

Nye lokaler til ny strategi

Som led i en ny strategiplan med øget fokus på samarbejde, videndeling og politisk interessevaretagelse har EjendomDanmark solgt sin ejendom på Nørre Voldgade i København. Interesseorganisationen ønsker mere moderne og tidssvarende lokaler.

Læs pressemeddelelse

 

25. april 2019

EjendomDanmark på ejendomsmesse

Kort før påske deltog EjendomDanmark på Ejendomsmessen – en messe for drift og vedligehold af fast ejendom. Over to dage havde besøgende mulighed for at møde medarbejdere og repræsentanter på foreningens stand i Bella Center i København.  

Der var også en unik mulighed for at teste EjendomDanmarks juridiske rådgivning. Begge dage var der juridiske konsulenter på standen, så de besøgende kunne vende problemstillinger med dem.
 
Læs mere

 

25. april 2019

Quick-guide om hvidvaskloven

Erhvervsstyrelsen har lavet en quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere. Hvis du som administrator ønsker et overblik over, hvilke pligter du har i forhold til loven, så er dette en kort og lettilgængelig introduktion.

Læs mere

 

25. april 2019

Orienteringsmøde i Rønne

Torsdag den 2. maj inviterer EjendomDanmark i samarbejde med Bornholms Grundejerforening og Danske Bank Erhverv til et spændende arrangement for alle aktører inden for ejendomsinvestering og professionel udlejning.

Læs mere

 

25. april 2019

Nyt bilag skal udleveres sammen med overdragelsesaftalen pr. 1. maj 2019

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til køber af en andelsbolig om reglerne om prisfastsættelse, som fra den 1. maj 2019 skal udleveres til køber, når der overdrages andelsboliger.

Læs mere

 

25. april 2019

Positiv udvikling for ProDomus

ProDomus' ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt tirsdag den 16. april 2019 i lokalerne i Aalborg Kongres og kultur center. Foreningen kan blandt andet glæde sig over et stigende medlemstal.

Læs referatet fra generalforsamlingen

 

8. april 

Tæt på alt udlejet i 2018

Skilte med åbent hus og til leje blev i 2018 meget hurtigt udskiftet med navneskilte og nye indflyttere i udlejningsboliger. Høj efterspørgsel betyder, at investeringer i udlejningsejendomme sidste år gav pæne afkast. Forventningerne til 2019 er dog faldende.

Et 2018 med vækst, økonomisk udvikling og positiv jobudvikling betød fremgang for ejendomsbranchen, hvor boligudlejningssektoren gav et afkast på 10,6 procent i 2018. Så godt forventes det ikke at gå i 2019. Det fremgår af EjendomDanmarks forventningsanalyse for april 2019. 

Ejendomsbranchen forventer både en faldende ejendomsværdi og en stigende tomgang på boliger i løbet af 2019. Samtidig er der en forventning om, at markedslejen for bolig vil falde.

Læs pressemeddelelse

 

4. april 2019

Liberalisering af regler for korttidsudlejning (Airbnb)

Folketinget har i dag vedtaget den sidste lov i en pakke på tre, der primært via gunstige skattevilkår og liberalisering af reglerne for helårsbeboelse skal stimulere udlejning af helårsboliger til ferieformål. Loven træder i kraft 1. maj i år og betyder blandt andet, at parcelhusejere, ejerlejlighedsejere og andelshavere får lov til at udleje hele deres bolig til ferieformål 70 dage om året. Ved siden af kan enkeltværelser frit udlejes uden anden dagsbegrænsning end, hvad der følger af Sommerhuslovens regler om, at ferieboliger maksimalt må udlejes for et år ad gangen. Kontrollen af reglernes overholdelse placeres hos Erhvervsstyrelsen, der i hele landet skal påse, at udlejningsgrænserne overholdes, og at den enkeltes videreudlejning af egen bolig ikke får erhvervsmæssig karakter.

Når regeringen lancerer et loft på 70 dage, er det i virkeligheden lidt af en illusion. Så længe beboerne via deres folkeregisteradresse kan bevise, at de stadig bor der, så vil det praktisk talt ikke være muligt for nogen offentlig instans at kontrollere, hvorvidt de blot lejer et værelse ud eller hele boligen”, siger Morten Østrup Møller, juridisk direktør i EjendomDanmark.

Læs mere

 

4. april 2019

Kommune indfører omdiskuteret skat på fitnesscentre

Dækningsafgift. Mens det i mange kommuner er et ukendt begreb, så bliver afgiften i andre indkrævet i stor stil. Nu har Rudersdal Kommune indført den omdiskuterede ejendomsskat, der er til for at dække de udgifter, forretninger påfører kommunen, på en ny type af erhverv: fitnesscentre.

”Det er efter min opfattelse noget af et halmstrå, som Rudersdal Kommune griber efter her. Fitnesscentre er ikke umiddelbart dækket af ordlyden for de erhvervsvirksomheder, der kan pålægges dækningsafgift. Derfor skal man have det ind under den generelklausul, der er i reglerne. Og kan du få fitnesscentre ind under, så kan du få alle ind under”, siger direktør Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration, der bliver ramt af den nyindførte skat.

Læs mere

 

4. april 2019

Juridisk direktør undrer sig over forsøg på at indføre dækningsafgift på fitnesscentre

Nul eller ti promille i dækningsafgift. Hvis man som erhvervsdrivende kalkulerer med, at man skal betale det samme i dækningsafgift, selvom man rykker over kommunegrænsen, kan der vente en overraskelse med den nye adresse. Senest har Rudersdal Kommune besluttet, at der skal betales dækningsafgift på fitnesscentre. Det undrer Morten Østrup Møller, juridisk direktør hos EjendomDanmark.

”En tidligere Landsretsdom slår fast, at der ikke kan opkræves dækningsafgift på fitnesscentre, og tilmed kører der en lignende klagesag i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det kan undre, at Rudersdal Kommune pålægger dækningsafgift, før den sag er afgjort. Og så er det i særlig grad ironisk, at man i disse tider med fokus på sundhed vælger, at der nu skal betales yderligere skat på fitnesscentre”, siger han.

Læs mere

 

4. april 2019

Ny undervisningsform på EA: ”Vi er fan”

I slutningen af marts var studerende på faget Erhvervslejeret samlet hos EjendomDanmark til studiecafé. Huset Net lagde vejen forbi for at høre et par studerende, hvad de synes om den nye undervisningsform på EA-uddannelsen, som blev indført i starten af året og foregår på den digitale e-learningsplatform Moodlerooms.

”Vi er fan”, siger Tine Christophersen (t.v.) og Søs Hall (t.h.), begge fra ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan, samstemmigt.

Søs Hall uddyber: ”Jeg synes, det er en rigtig god undervisningsform og faktisk meget bedre, end jeg havde forventet. Blandt andet har jeg mulighed for at tage en række quizspørgsmål online og teste min viden, efter jeg har læst en tekst. Jeg kan også tage testen op mod en eksamen og se, om jeg stadig kan huske det, jeg lærte for tre måneder siden”. 

Læs mere

 

4. april 2019

Ny analytiker til EjendomDanmark

EjendomDanmark har den seneste tid styrket sin Public Affairs- og Kommunikationsindsats, og nu opruster foreningen endnu engang. Ejendomsbranchens interesseorganisation har nemlig ansat Christian Deichmann Haagerup som analytiker. 

”Det er altid glædeligt, når vi får kompetente kræfter ombord. Christian har stor indsigt i og erfaring med vores fagområde, og han bliver en væsentlig brik i at styrke vores økonomiske og politiske arbejde”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark. 

Læs mere

 

4. april 2019

Udlejer vinder principiel landsretssag vedrørende manglende indkaldelse til flyttesyn

Lejer havde opsagt et boliglejemål og på et tidspunkt skrevet en SMS til udlejer, hvor lejer skrev, at hun ville ”snakke”. Udlejer og lejer aftalte i den anledning via SMS at mødes i lejemålet dagen efter med henblik på aflevering af nøgler. Udlejer dukkede op på adressen som aftalt og foretog et flyttesyn med lejers deltagelse. Ved synets afslutning fik lejer udleveret en fraflytningsrapport.
 
Spørgsmålet var herefter, om udlejer havde iagttaget formkravene i LL § 98, stk. 3, hvor det fremgår, at udlejer skal indkalde lejer til et flyttesyn skriftligt og med mindst en uges varsel. 

Læs mere

 

3. april 2019

Ejendomme gav årets bedste afkast

Satte investorerne sidste år deres penge i mursten og mørtel kunne de notere sig et afkast på 70,4 milliarder kr. – og det var procentuelt højere end på aktier og obligationer, viser en opgørelse fra EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelsen

 

27. marts 2019

Boligdebat har brug for nuancer

Danmark har både brug for investeringer, der kan skabe vækst og modernisere danske lejeboliger, og for klare regler, der stiller krav til investorerne og beskytter lejerne.

Det siger EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, i en kommentar til debatten om udenlandske kapitalfonde, der køber ejendomme i Danmark. Debatten er blusset op, efter Leilana Farha, FN-rapportør på boligområdet, har kritiseret Danmark for ikke at overholde menneskerettighederne på boligområdet.

”Debatten har brug for nuancer og for fakta. Danmark har et af verdens stærkeste regelsæt til beskyttelse af lejere. Vi har en stor almen sektor og et stærkt socialt sikkerhedsnet. Det virker ikke til, at rapportøren har brugt lang tid på at sætte sig ind i de lokale forhold herhjemme”, siger Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse af 27. marts

 

26. marts 2019

Der er rift om lejeboligerne

Det er blevet sværere at finde en lejebolig. Den såkaldte tomgang – altså omfanget af tomme lejemål – er nemlig stadigt faldende, viser en opgørelse fra EjendomDanmark.

Lejere kommer i mindre grad til at banke forgæves på naboens dør, når der skal lånes en kop sukker. Nye tal fra EjendomDanmark viser nemlig, at tomgangen for boliger har taget et dyk. Faktisk er den på landsplan i fjerde kvartal 2018 faldet med 0,5 procentpoint, mens det samlede fald for hele året er på 0,6 procentpoint. Det betyder, at tomgangen for boliger nu er nede på 3,3 procent.

Det er særligt i landets to største byer, at der er færre ledige lejemål. I København og Aarhus er der nemlig rift om lejeboligerne, og det får tomgangen i de to områder til at falde.

”De mange nybyggerier i fx Sydhavnen i København og Aarhus Ø har været med til at øge antallet af ledige kvadratmeter inden for udlejningsboliger. Men der er stor efterspørgsel på boliger i Danmarks to største byer, og derfor kan vi nu se, at det særligt er i de to byer, der er et fald i tomgangen,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse

 

21. marts 2019

MIPIM: Fokus på investeringer og klima 

I sidste uge samledes ejendomsbranchen i Cannes ved den årlige messe: MIPIM. Tilslutningen var stor i år. 26.800 deltagere fra 100 lande lagde vejen forbi, og det er det højeste antal siden 2008. Administrerende direktør fra ejendomsadministrationsselskabet CEJ, Anne Marie Oksen, hæfter sig ved, at messen emmede af stor optimisme og mod på investeringer i blandt andet Danmark.

”Udenlandske investorer er fortsat meget interesserede i Danmark som ejendomsinvesteringsland i Norden, og der er megen kapital til rådighed”, siger hun. Derfor var der også mange projektudviklere og rådgivere til stede på årets MIPIM-messe.

Læs mere

 

21. marts 2019

Overpris på grund af fejlbehæftet valuarvurdering

Højesteret tilsidesatte valuarvurdering, hvorved køber havde krav på tilbagebetaling af overpris på 1.100.000 kr. Sagen angik, om køberne af en andelsbolig havde betalt overpris, fordi ejendommens værdi var ansat for højt af en valuar. Valuarvurdering var foretaget kort tid efter andelsboligforeningens køb af ejendommen.

Højesteret fandt, at der må være en formodning om, at den aftalte pris mellem uafhængige parter stemmer med den faktiske handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Da valuarens vurdering afveg væsentligt fra denne pris, og da valuaren ikke havde begrundet afvigelsen, fandt Højesteret, at vurderingen ikke kunne danne grundlag for prisfastsættelsen af andelsboligen.

Læs mere

 

21. marts 2019

Vi har brug for din mening: Bliv en del af vores Ejendomspanel

Vil du være med til at sætte fokus på de sager og dagsordener, der er vigtige for ejendomsbranchen? Så kan du tilmelde dig EjendomDanmarks nye Ejendomspanel.

Som paneldeltager vil du årligt modtage tre til seks online spørgeskemaer, og emnerne vil variere fra gang til gang. Det afhænger af, om der er aktuelle sager, der kræver særligt fokus, og hvilke temaer EjendomDanmark arbejder særligt fokuseret på. EjendomDanmark vil bruge paneldeltagernes svar i en samlet og anonymiseret form til blandt andet pressearbejde, intern brug og i vores politiske arbejde for at sikre branchens vilkår.

Læs mere om Ejendomspanelet og tilmeld dig

 

21. marts 2019

Få styr på sikkerheden med et gratis sikringstjek

Nu giver EjendomDanmark dig mulighed for at få styr på sikkerheden i dine erhvervs- og boligejendomme med et gratis sikringstjek fra Telesikring. Telesikring er Danmarks største danskejede sikringsvirksomhed og har i mere end 50 år sikret store og små virksomheder og ejendomme i hele Danmark.

Telesikring leverer skræddersyede sikringsløsninger af høj kvalitet inden for tyverialarmer, adgangskontrol, videoovervågning, brandudstyr og meget mere. Med en sikringsløsning fra Telesikring får du en løsning, der passer til dit behov, en lokaltilknyttet konsulent og landsdækkende service. Det giver sikkerhed og tryghed til dig, dine medarbejdere og dine beboere. 

Læs mere

Gå direkte til Telesikring på indkøbsportalen

 

21. marts 2019

Juridisk rådgivning lukket de tre dage før påske

EjendomDanmarks juridiske rådgivning holder lukket den 15., 16. og 17. april.

 

21. marts 2019

Tak for jeres besvarelser!

EjendomDanmark har gennem de seneste måneder gennemført brugerundersøgelser på hjemmesiden www.ejd.dk og via nyhedsbrevet Huset Net.
Brugerundersøgelserne er nu afsluttet, og resultaterne bliver en vigtig del af den videre udvikling af både hjemmesiden, medlemsmagasinet og nyhedsbrevet.

Som tak har vi udloddet fire biografture for to personer. Vinderne er fundet ved lodtrækning mellem de indkomne besvarelser og har fået direkte besked.

Se, hvem der er de heldige vindere

 

 

13. marts 2019

Hensyn til Airbnb går forud for tilsyn med presset boligmarked

Regeringen har fremsat det sidste af tre lovforslag, der skal udmønte aftalen om dele- og platformsøkonomi. Der åbnes for en uhensigtsmæssig udlejning af boliger og værelser, som vil presse et i forvejen hårdt presset boligmarked. Der skabes ikke klarhed over reglerne, og myndighederne får ikke de nødvendige værktøjer til at sikre, at lovgivningen overholdes. Det skriver Jannick Nytoft, EjendomDanmark, Katia K. Østergaard, HORESTA og Helene Toxværd, LLO Danmark i et debatindlæg i Politiken.

Læs debatindlægget

 

 

12. marts 2019

Shoppingcentre stormer frem

Rygterne om butiksdød er overdrevne, og der er rift om de ledige kvadratmeter i landets shoppingcentre. Særligt de mellemstore shoppingcentre er eftertragtede hos butikslejerne.

Det går fremad for de danske shoppingcentre, hvor det er blevet nemmere for udlejerne at afsætte ledige butikslokaler. En ny undersøgelse foretaget af EjendomDanmark viser, at udlejningsprocenten er steget med gennemsnitligt ét procentpoint det seneste kvartal, og med det er tomgangen for shoppingcentre nu nede på 5,4 procent.

Fremgangen hænger sammen med, at man i centrene har gjort mere for at gøre sig attraktive for kunderne, siger EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft:

”De seneste år har en del centre lagt sig i selen for at tilbyde kunderne noget ekstra. Der er for eksempel blevet etableret områder med et større og mere varieret udbud af restauranter og caféer”, siger han.
7. marts 2019

”Lige ud af landevejen”

Skatteministeriet er i gang med at udarbejde et nyt vurderingssystem, som skal give mere retvisende ejendomsvurderinger i 2021. I den forbindelse indsamler EjendomDanmark de markedsdata, der skal danne grundlag for de nye vurderinger. Ejendomsselskabet Odense Bolig er i 2019 begyndt at melde deres markedsdata ind til EjendomDanmark.

”Til at begynde med troede jeg, at der ville være noget mere arbejde i det fra vores side i forhold til sortering af data. Men jeg skal mere eller mindre bare trykke på en knap og få sendt data af sted, så det er lige ud af landevejen ...”, fortæller Stina Koch Jeppesen, der er regnskabschef hos Odense Bolig.

Læs mere

 

7. marts 2019

Ny chefrådgiver til EjendomDanmark

EjendomDanmark styrker sin Public Affairs indsats og har fået en særdeles erfaren chefrådgiver om bord.

Ejendomsbranchens interesseorganisation har nemlig ansat Jan Ellebye, der kommer fra en stilling som erhvervspolitisk chef i Djøf. Tidligere har han arbejdet på Christiansborg, i et kommunikationsbureau, og så har han været henholdsvis sekretariats- og kontorchef i Københavns Kommune og i KL.

”Vores branche har en kolossal betydning for samfundet. Det skal vi i stigende omfang synliggøre, og derfor styrker vi vores dialog med alle samfundsrelevante aktører. Her vil Jan kunne bidrage med en stor erfaring fra det politiske og administrative system”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Læs mere

 

7. marts 2019

Skal du også styrke din virksomhed med en praktikant næste år?
Flere og flere studerende sigter mod en karriere som ejendomsadministrator, og praktiktiden er en vigtig del af deres studie. Nu nærmer deadline sig for praktikopslag for de virksomheder, der vil ansætte en praktikant til foråret 2020.

Heldigvis er det ikke alene ligetil at søge efter og ansætte en praktikant – det kommer også virksomheden til gode:

”Vi har meget at byde på som branche, og det skal vi vise de studerende. Det er nødvendigt med flere praktikpladser, så vi ikke kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden, men også nu og her er der en gevinst for den enkelte virksomhed”, siger Lotte Rendtorff, udviklingskonsulent hos EjendomDanmark.

Læs mere

 

7. marts 2019

Kom til gratis Real Estate seminarer i København og Aarhus

Bliv opdateret når EjendomDanmark og EY i april byder indenfor til en gennemgang af tidens mest omdiskuterede emner inden for sektoren.

Det nye vurderingssystem – hvor står vi? EjendomDanmark har været tæt på processen og giver et overodnet indblik og status.

Herudover vil vi vende de regnskabsmæssige forhold, generationsskifte og meget mere.

Læs mere og tilmeld dig Real Estate seminar den 4. april i København

Læs mere og tilmeld dig Real Estate seminar den 12. april i Aarhus

 

7. marts 2019

Bæredygtighedsledelse i byggeriet

Skal du have et bæredygtigt kompetenceløft, der giver dig kompetencer til at forankre bæredygtighedsinitiativer gennem hele byggeprocessen? Green Building Council Denmark har lanceret en ny uddannelse for ledere i byggebranchen. Uddannelsen som bæredygtighedsleder ruster dig til at varetage bæredygtighedsledelsen i byggeprojekter fra vision til plan og fra program til drift og genanvendelse.

Læs mere og styrk dine ledelseskompetencer i det bæredygtige byggeri

 

7. marts 2019

Krav om kryptering af e-mails

Fortrolige eller følsomme persondata skal pr. 1. januar 2019 sendes krypteret. Dette krav om kryptering af e-mails kan ske ved brug af end-to-end kryptering eller kryptering i transportlaget. Men det er ikke uden problemer at få det implementeret i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Få styr på din kryptering på EjendomDanmarks indkøbsportal

På vores indkøbsportal finder du leverandører, der kan hjælpe dig i gang med krypteringen af dine dokumenter. Du kan blandt andet få detaljeret faglig rådgivning omkring kopi og print hos mp advisors, der kan gennemgå jeres aktuelle løsning og vejlede omkring GDPR-krav ift. kryptering, follow-me print mv. Hos XDC Gruppen kan du råd og vejledning omkring kryptering, sikker mail og hele dit it-setup med hosting og licenser.

 

1. marts 2019

God stemning i Køge

Der var god stemning, da det årlige orienteringsmøde i Køge blev afholdt for ejere og administratorer fredag den 1. marts.

Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm stod bag arrangementet, der blandt andet bød på indlæg fra EjendomDanmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller, der havde seneste nyt med om huslejenævns- og retspraksis. Foreningens seniorøkonom Mikkel Alsø gav en status på EjendomDanmarks dataindsamling til det nye ejendomsvurderingssystem. Også GI og PwC holdt oplæg.

 

27. februar 2019

God ide at få fakta om moderniseringer på bordet

”Først fakta på bordet. Derefter kan politikerne beslutte, om der er brug for ændringer af loven. Det er den fornuftige rækkefølge”.

Det siger EjendomDanmarks adm. direktør Jannick Nytoft som kommentar til beslutningen om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på de såkaldte § 5, stk. 2-moderniseringer, som er blevet omtalt i en række mediehistorier i den seneste tid.

EjendomDanmark skal deltage i udvalgets arbejde sammen med LLO og en række eksperter. Arbejdet forventes afsluttet til oktober. 

Læs pressemeddelelsen

 

22. februar 2019

Nyt S-udspil vil sætte stopper for moderniseringer i lejelejligheder

Nye Socialdemokratiske forslag til indgreb er så vidtgående, at muligheden for at lave gennemgribende renoveringer for hele den danske ejendomsbranche de facto forsvinder. Konsekvensen bliver at tusinder af lejligheder langsomt vil forfalde. EjendomDanmark foreslår i stedet, at de kommunale huslejenævn styrkes, og at hele lovgrundlaget undersøges af et ekspertudvalg, inden der indføres store ændringer.

Læs pressemeddelelse

 

21. februar 2019

Gå hjem-møde om ind- og fraflytningssyn

Onsdag den 27. februar holder EjendomDanmark i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og Valhal Connect ApS et gå hjem-møde.

Emnerne på mødet er:

  • Reglerne ved ind- og fraflytningssyn
  • Præsentation af MoveOn – digitaliserede ind- og fraflytningssyn
  • Lånemuligheder i Grundejernes Investeringsfond
  • Vedligeholdelsesplaner 


Læs mere og tilmeld dig gå hjem-mødet om ind- og fraflytning

 

21. februar 2019

EA-uddannelsen har ændret form og er blevet mere fleksibel 

Det kan være efter aftensmaden, sidst på eftermiddagen, når kontoret er ved at tømme ud, eller i weekenden. Fleksibilitet er nemlig et nøgleord i den nye opbygning af EjendomDanmarks EA-uddannelse, der er gået fra klassisk klasseundervisning til "blended learning". Det betyder, at undervisningen primært foregår på den digitale platform Moodlerooms, hvor de studerende følger et veltilrettelagt studieforløb. 

”I begyndelsen var jeg ret skeptisk, fordi jeg egentlig er mest til klassisk klasseundervisning, men det nye fungerer godt, og jeg har simpelthen måtte æde min indledende skepsis igen”, fortæller Karin Nielsen, ejendomsadministrator hos TopDanmark Ejendom og studerende på EA-uddannelsen.

Læs mere om de nye muligheder på EA-uddannelsen

 

21. februar 2019

Ny pressekonsulent til EjendomDanmark

Det er en erfaren ejendomskommunikatør, som skal være med til at styrke EjendomDanmarks synlighed i medierne og på de sociale medier.

Ejendomsbranchens interesseorganisation har nemlig ansat Cecilie Lund Vinther som ny pressekonsulent. Cecilie kommer fra Boliga Gruppen, hvor hun har beskæftiget sig med ejendomshistorier og har tidligere arbejdet på Ekstra Bladet.

Ansættelsen er led i en række strategiske tiltag, der skal skabe endnu mere synlighed omkring branchen – både når det kommer til styrker og til udfordringerne. 

”Vi skal sætte dagsordenen for vores branche, og derfor er det vigtigt at få samlet det rette hold. Det bidrager Cecilie til med både erfaring og ny energi”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark

Læs mere

 

21. februar 2019

Få rabat på hårde hvidevarer

EjendomDanmarks indkøbsportal giver nu medlemmerne adgang til sai danmark a/s, som leverer hvidevareservice og hårde hvidevarer til udlejningsejendomme. sai danmark a/s er den foretrukne leverandør for flere af ejendomsbranchens store aktører, og med den nye rabataftale kan flere medlemmer nu få glæde af deres høje serviceniveau og brede sortiment. Det familieejede firma er eksperter i hvidevareservice og har altid egne teknikere. De importerer selv KitchenAid og er grossister i Whirlpool, Hotpoint og Indesit. 

Læs mere om rabataftalen

 

21. februar 2019

GI ændrer praksis vedrørende BRL § 19

Københavns huslejenævn har truffet afgørelse om, at forbedringer ikke kunne medtages over vedligeholdelseskontoen i henhold til BRL § 19, stk. 1, uanset at udlejer havde indhentet samtykke fra lejerne. 
GI vil således ikke længere godkende, at udgifter til forbedringer fradrages kontoen for udvendig vedligeholdelse. 

Læs mere

 

21. februar 2019

Kom til orienteringsmøde om investeringsejendomme i Kolding efterfulgt af netværk med tapas og vin

EjendomDanmark og Danske Udlejere inviterer i et samarbejde med Nykredit og Kolding Udlejerforening til et spændende arrangement torsdag den 14. marts. Mødet er for alle aktører inden for ejendomsinvestering og professionel udlejning. På mødet giver indlægsholderne status på de nye offentlige vurderingssystemer for investeringsejendomme og udvikling i rentemarkederne 2019. 

Læs mere og tilmeld dig orienteringsmøde i Kolding

 

21. februar 2019

Straksindgreb vil forringe boligmassen i Aalborg

Nyheden om, at DF og S vil stramme og forringe den såkaldte moderniseringsregel i lejelovens § 5 stk. 2, vil betyde, at lejlighederne i Aalborg og øvrige større byer vil forfalde med store konsekvenser. Ikke alene for ejere, men i høj grad også for lejere og for samfundet. Det skriver interesseorganisationen ProDomus i en pressemeddelelse. 

Læs pressemeddelelsen

 

19. februar

EjendomDanmark har tilsluttet sig ambitiøst energiprojekt

En vigtig underskrift blev i dag sat på Københavns Rådhus. For med den sørgede adm. direktør Jannick Nytoft for, at EjendomDanmark nu er en af syv nye partnere i Københavns Kommunes tiltag Energispring.

Det er et initiativ med fokus på en grøn omstilling af ejendomsbranchen, så hovedstaden som den første i verden bliver CO2-neutral i 2025. Det er et ambitiøst mål, som EjendomDanmark gerne vil bakke op om:

”De danske bygninger står for 40 procent af det samlede energiforbrug, så det er vigtigt, at vi som branche tænker i grønne og bæredygtige løsninger. Med Energispring er der skabt et unikt rum, hvor myndigheder, interesseorganisationer og private kan udveksle erfaringer”, siger Jannick Nytoft, der ses på billedet sammen med Københavns Kommunes Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Læs mere

 

11. februar 2019

DF/S forslag om straksindgreb vil koste pensionskasser dyrt og forringe boligmassen

De kommende pensionister og standarden i danske lejeboliger bliver blandt de store tabere, hvis et forslag fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at forringe moderniseringsmulighederne i lejelejligheder bliver gennemført.

Det vurderer EjendomDanmarks direktør, Jannick Nytoft, der kalder forslaget gift for det danske lejeboligmarked.

"Vi vil se lejlighederne især i de store byer langsomt forfalde og store nedskrivninger af værdien af danske ejendomme, som vil ramme pensionskasserne rigtig hårdt", siger Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse af 11. februar

 

7. februar 2019

Aalborg Boligadministration ApS bidrager til de nye ejendomsvurderinger: ”Det er ret nemt”

Skatteministeriet er i gang med at udarbejde et nyt vurde-ringssystem, som skal give mere retvisende ejendomsvur-deringer i 2021. I den forbindelse indsamler EjendomDan-mark de markedsdata, der skal danne grundlag for de nye vurderinger.

Aalborg Boligadministration ApS har netop valgt at bidrage med deres markedsdata, og det er ifølge Søren Kalsgaard, IT- og regnskabsansvarlig, ret nemt.

”Jeg havde forventet, at det var et forholdsvist stort arbejde at indberette data. Første gang blev jeg guidet igennem af EjendomDanmark, og det tog højst et kvarter. Fremadrettet regner jeg med, at det vil tage mig maks ti minutter. Det er ret nemt”, siger Søren Kalsgaard, der mener, det er vigtigt at støtte indsamlingen af markedsdata, så de nye ejen-domsvurderinger bliver repræsentative for hele landet.

Læs mere

 

7. februar 2019

Skilt med det!

På medlemmers hjemmesider, brevpapir mv. kan I skilte med, at I er medlem af EjendomDanmark.
Dette er ikke mindst vigtigt for administrations-medlemmer, der som et kvalitetsstempel overfor kunder er forpligtet til at fremvise EjendomDanmarks navn og logo på hjemmesiden.

I forbindelse med vores nye navn og logo, vil vi bede jer hente det nye logo og bruge det på jeres hjemmeside, hvor I beskriver, at I er medlem af EjendomDanmark.

De steder, hvor der i dag står "Ejendomsforeningen Danmark" på hjemmesider eller andre steder, vil vi bede jer om at rette til "EjendomDanmark". Eventuelle links til vores hjemmeside hedder nu www.ejd.dk.

Hent logo

 

7. februar 2019

Ny medlems- og marketingkonsulent i EjendomDanmark

EjendomDanmark har ansat Dea Skovshoved som skal arbejde med medlemsservice, events og marketing. Dea kommer fra en lignende stilling i Dansk Aktionærforening og skal blandt andet sørge for, at EjendomDanmark løbende kan tilbyde medlemmerne spændende og relevante konferencer og samtidig opleve en god og smidig medlemsservice. Samtidig vil Dea have fokus på nye sponsoraftaler, der skal åbne op for tiltag, som kan skabe værdi for medlemmerne i en branche under stadig forandring.
”Jeg ser frem til at møde medlemmerne ved forårets arrangementer – blandt andet ved landsmødet i april, som jeg netop nu er ved at planlægge”, siger Dea Skovshoved.

 

7. februar 2019

Landsmøde 2019 – sæt kryds i kalenderen

EjendomDanmarks årlige landsmøde vil i år blive holdt torsdag den 25. april i Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere information følger i løbet af foråret i Huset Net og Huset.


7. februar 2019

Energimærke i to etaper

På www.udlejerenergi.dk er det nu muligt at finde en skabelon for, hvordan man udarbejder et energimærke i to etaper – et foreløbigt og et endeligt. Formålet med at udarbejde et foreløbigt energimærke er blandt andet, at udlejer bedre kan planlægge sin energirenovering og informere lejerne. Energimærket kan også bruges som grundlag for finansiering af renoveringen og kan forelægges huslejenævnet, der kan give en forhåndsgodkendelse til en eventuel huslejestigning.

Læs mere

 

24. januar 2019

Kommentar til hovedstadsudspil: Fornuftig plan med plads til mennesker og erhverv!

Regeringen har torsdag den 24. januar præsenteret sit længere ventede hovedstadsudspil, der skal skaffe plads til 200.000 flere mennesker og mange tusinde nye arbejdspladser. EjendomDanmarks direktør, Jannick Nytoft, finder det fornuftigt, at regeringen tænker langsigtet for at sikre, at vækst og positive udsigter ikke strander i mangel på infrastruktur.

"Der skal være plads og ejendomme til at rumme boliger, kontorer og industri – ellers stikker priserne af og væksten hæmmes. Derfor hilser vi udspillet om hovedstadens fremtid velkomment", siger Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse

 

24. januar 2019

Gå hjem-møde om ind- og fraflytningssyn

Onsdag den 27. februar holder EjendomDanmark i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og Valhal Connect ApS et gå hjem-møde. Emnerne på mødet er reglerne ved ind- og fraflytningssyn, præsentation af MoveOn – en app til digitaliserede ind- og fraflytningssyn, lånemuligheder i Grundejernes Investeringsfond og vedligeholdelsesplaner.

Læs mere og tilmeld dig

 

24. januar 2019

Halv pris på deltagergebyr til FUTURE:PropTech i London 13.-14. maj 2019

EjendomDanmark tager igen i år til FUTURE:PropTech i London. Skal du med? Lige nu er der tilbud på deltagergebyret, hvor der gives to billetter ved betaling for en. Udbyttet af FUTURE:PropTech i London har været så positivt, at vi i EjendomDanmark håber på at kunne samle en større dansk delegation til årets event. Innovative løsninger, digital transformation og netværk er nogle af nøgleordene for eventet.

Læs mere om FUTURE: PropTech

Køb billetter til FUTURE:PropTech

 

24. januar 2019

Nyt digitalt værktøj hjælper udlejere og lejere gennem energirenovering 

Energirenovering giver højere værdi for ejere og udlejere. Men hvordan griber man det an, hvis man vil energirenovere en udlejningsejendom? Alene sagsgangen kan afholde mange fra at gå i gang, men der er nu hjælp at hente ved et nyt digitalt værktøj. Her er processen delt op i 8 trin, som er kort og enkelt forklaret. Til hvert trin er der materialer og hjælp i værktøjet, som alle kan bruge. Det hele ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden www.udlejerenergi.dk

 

24. januar 2019

Udenlandske investorer vælger i stigende grad København 

Udenlandske investorer har traditionelt haft et godt øje til Stockholm, men det seneste år har København overhalet den svenske hovedstad. Det viser en ny undersøgelse fra konsulentvirksomheden EY.

Læs mere om undersøgelsen

 

24. januar 2019

Du kan stadig nå at tilmelde dig forårets EA-fag, og få op til 10.000 kr. i tilskud til dit uddannelsesforløb.

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder EjendomDanmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Tilhører du målgruppen kan du klikke her og læse mere om, hvordan du skal søge om pengene

Læs mere om, hvilke fag du kan gennemføre i foråret

 

24. januar 2019

Spar penge og energi med Modstrøm

Nu giver EjendomDanmark dig mulighed for at opnå meget attraktive energiaftaler via indkøbsportalen. Elselskabet Modstrøm tilbyder EjendomDanmarks medlemmer flere forskellige fordele, der både gavner økonomien og sparer tid. Modstrøm kan blandt andet hjælpe med at rådgive om og gennemføre energiforbedringer samt lette administrationen gennem en mere simpel fakturering.

Læs mere om Modstrøm

 

17. januar 2019

Andelsboliger under pres: Indgreb mod moderniseringsregler vil koste andelshaverne dyrt

Fjerner eller forringer et flertal i Folketinget de nuværende regler om gennemgribende moderniseringer af lejeboliger (§ 5,2 moderniseringer), vil konsekvensen ikke alene være store tab for ejendomsselskaberne og de store pensionskasser. Også størstedelen af de danske andelsboligforeninger vil mærke massive fald i værdien.

Læs pressemeddelelse

 

11.  januar 2019

Indgreb mod moderniseringsregler vil koste pensionskroner og give væksttab

EjendomDanmark advarer mod forhastede indgreb rettet mod udenlandske investeringer i danske udlejningsejendomme. Forslagene vil bremse for moderniseringerne af de danske lejeboliger og koste de danske investorer, hvor pensionskasserne sidder på en meget stor andel, dyrt.

Læs pressemeddelelse

 

10. januar 2019

Boligområdet rammes af faldende forventninger

Værditilvæksten på boligudlejningsejendomme har været stigende i en årrække, men det er slut nu. Ejendomsbranchen forventer en periode med faldende værdier, både når det gælder ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. Efterspørgslen efter kontor- og industriejendomme er dog fortsat stigende.

Det fremgår af EjendomDanmarks nyeste forventningsundersøgelse i ejendomsbranchen.

Læs pressemeddelelse

 

Vil du vide, hvad der sker i ejendomsbranchen?

Tilmeld dig den gratis nyhedsmail Huset Net og hold dig opdateret

Efteruddannelse for ejendomsbranchen – nyt katalog ude nu

Klik her og se efterårets kursuskatalog

Hent printvenlig version