/ Medlem / Bliv medlem

Bliv medlem

EjendomDanmark er brancheorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vi tilbyder rådgivning, netværk og brugbar viden. Som medlem af EjendomDanmark bliver du en del af en stærk organisation. Vi er branchens stemme på både den faglige og den politiske front. Dit medlemskab er i høj grad en opbakning til det arbejde, som EjendomDanmark gør for branchen. Samtidig opnår du en lang række medlemsfordele til gavn for både din virksomhed og dine medarbejdere.

Medlemsfordele og praktisk information

Som ejer- og administrator-medlem kan du få hjælp fra vores juridiske rådgivning, hvor en række juridiske eksperter kan rådgive dig i spørgsmål inden for boligleje-, erhvervsleje-, og foreningsret. Rådgivningen er gratis for medlemmer.

Du får minimum 20% rabat, når du deltager på et kursus, tager uddannelse eller er til arrangementer gennem EjendomDanmark.

Som medlem får du desuden altid rabat på:

 • Blanketter og kontakter
 • Arrangementer
 • Publikationer
 • ED-Lovportal
 • Grundejernes Domssamling

Som medlem får du tilsendt magasinet Ejendom fire gange om året.

EjendomJura udgives fire gange årligt og er et onlinemagasin – magasinet er kun for medlemmer af EjendomDanmark.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Derudover kan du som medlem vælge at modtage Nyt fra Pressen. Nyt fra Pressen udkommer hver morgen og er et online nyhedsbrev, der samler dagens vigtigste nyheder fra ejendomsbranchen.

Som medlem får du fuld adgang til EjendomDanmarks medlemsunivers med vejledninger, statistik og ny viden.

Kontingent for medlemskab i EjendomDanmark baseres på bruttoomsætning af danske ejendomme eller bruttoomsætning i relation til danske ejendomme.

Der kan indberettes enten den faktiske bruttoomsætning for det seneste aflagte regnskab, eller et beløb indenfor den relevante kontingentkategori nedenfor. Bruttoomsætningen (i kroner) kan indberettes direkte via vores medlemssystem her.

Du finder vejledning til indberetningen her.
Vejledning til indberetning, pdf

Direkte medlemmer:
 • Bruttoomsætningen defineres som den regnskabsmæssige bogførte omsætning herunder såvel lejeindtægter med tillæg af fakturerede fællesudgifter for erhvervsejendomme, som andre indtægter der tilknytter sig til udlejning af ejendomme.
 • Bruttoomsætning inkluderer også indtægter/honorarer for administration, asset management, ejendomsrådgivning og anden indkomst i forbindelse med udlejning af egne eller andres ejendomme.
 • Avancer ved salg af ejendomme medtages IKKE i bruttoomsætningen.
Tilknyttede medlemmer:
 • Bruttoomsætning defineres som alle regnskabsmæssigt bogførte bruttoindtægter, der afgrænses hverken på geografi, indtægtskilder eller indtægtstyper.

Kontingentsatser for 2024

Kontingentsatser direkte medlemmer
 • 3.565 kr. for bruttoomsætning under 3 mio. kr.
 • 15.000 kr. for bruttoomsætning mellem 3-10 mio. kr.
 • 30.000 kr. for bruttoomsætning mellem 10-50 mio. kr.
 • 45.000 kr. for bruttoomsætning mellem 50-150 mio. kr.
 • 60.000 kr. for bruttoomsætning mellem 150-300 mio. kr.
 • 80.000 kr. for bruttoomsætning over 300 mio. kr.
Kontingentsatser tilknyttede medlemmer
 • 5.000 kr. for bruttoomsætning under 3 mio. kr.
 • 15.000 kr. for bruttoomsætning over 3 mio. kr.

Alle beløb er ekskl. moms.

Direktionen påser, at ansøgeren opfylder vedtægternes krav til medlemskab, herunder: 

 • At ansøgeren udøver aktiviteter inden for vedtægternes rammer – herunder at ansøgeren ejer og/eller udlejer fast ejendom eller udøver professionel ejendomsadministration eller er en grundejerforening,
 • At ansøgeren afgiver de nødvendige oplysninger – herunder til brug for opgørelse af kontingentbetalingen; og herunder ansøgers årlige omsætning og om tegning af fornøden kriminalitets- og ansvarsforsikring samt
 • At ansøgeren afgiver fornøden erklæring om at have læst foreningens etiske normer for ejendomsadministration samt foreningens vedtægter, og at ansøgeren forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer. 
Administratorforsikring

Forsikringsaftalen med Alm. Brand indeholder en række særlige og fordelagtige dækningsudvidelser, målrettet andels- og ejerlejligheder samt udlejere af bolig- og erhvervsejendomme. Er du direkte medlem i EjendomDanmark, eller administreres din forening eller udlejningsejendomme gennem en administrator, der er medlem i EjendomDanmark, kan du opnå de mange fordele. Se mere her

Kontakt Alm. Brand for at få en præsentation af brancheaftalen og dine fordele.

Send en mail til ejendomdanmark@almbrand.dk.

Ansvarsforsikring

EjendomDanmark tilbyder i samarbejde med WTW en kombineret ansvars- og kriminalitetsforsikring for ejendomsadministratorer. Denne kombinerede forsikring sikrer ejendomsadministratorer mod økonomiske tab som følge af fejl og forglemmelser på kontoret samt mod tab ved underslæb begået af ansatte hos administrator. Forsikringen er udvidet til at dække arbejdet med digital tinglysning. Se mere her

For at høre mere om forsikringen og få et tilbud, kan du kontakte Camilla Kiss Bache på tlf. 88 13 97 30 og mail Camilla.Bache@wtwco.com eller Isabella Breidahl på tlf. 88 13 98 31 eller mail Isabelle.Breidahl@wtwco.com

Meld dig ind som direkte medlem

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 2

  Medlemmer af EjendomDanmark betaler kontingent baseret på bruttoomsætning af danske ejendomme eller bruttoomsætning i relation til danske ejendomme. Vælg den rette kategori herunder.

  Under 3 mio. kr.3-10 mio. kr.10-50 mio. kr.50-150 mio. kr.150-300 mio. kr.Over 300 mio. kr.

  Vi giver hermed tilladelse til, at EjendomDanmark må offentliggøre virksomhedsnavn i forbindelse med indmeldelsen.

  JaNej

  Som medlem af EjendomDanmark modtager I magasinet Ejendom, EjendomJura og invitationer til arrangementer og kurser. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet Ejendom og daglige branchenyheder. Disse kan til enhver tid afmeldes individuelt ved modtagelse.

  Virksomheden ejer ejendomme.

  JaNej

  Vi giver hermed samtykke til, at vores oplysninger kan deles med Alm. Brand Bank med henblik på information om kollektiv forsikring.

  JaNej

  Min virksomhed bedriver ejendomsadministration.

  JaNej

  Vi bekræfter, at vi udøver professionel ejendomsadministration

  Har allerede tegnet EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikring.Er omfattet af Advokatsamfundets kollektive ansvarsforsikring og erstatningsfond.Har tegnet egen forsikring (fremsend forsikringspolice og forsikringsbetingelser til medlem@ejd.dk).Ønsker nærmere oplysninger om EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikring.

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 5 skal ansøgere afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

  Vi accepterer at skulle afgive ledelseserklæring ved optagelse og efterfølgende hvert år.

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 5 skal ansøgere afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

  Vi erklærer herved at have læst foreningens etiske normer samt foreningens vedtægter.

  Vi giver hermed tilladelse til, at virksomhedsnavnet må optræde på EjendomDanmarks hjemmeside under medlemmer.

  JaNej

  Meld dig ind som tilknyttet medlem

   Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 2

   Medlemmer af EjendomDanmark betaler kontingent baseret på bruttoomsætning af danske ejendomme eller bruttoomsætning i relation til danske ejendomme. Vælg den rette kategori herunder.

   Under 3 mio. kr.Over 3 mio. kr.

   Vi giver hermed tilladelse til, at EjendomDanmark må offentliggøre virksomhedsnavn i forbindelse med indmeldelsen.

   JaNej

   Vi giver hermed tilladelse til, at virksomhedsnavnet må optræde på EjendomDanmarks hjemmeside under medlemmer.

   JaNej

   Som medlem af EjendomDanmark modtager I magasinet Ejendom, EjendomJura og invitationer til arrangementer og kurser. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet Ejendom og daglige branchenyheder. Disse kan til enhver tid afmeldes individuelt ved modtagelse.

   Foreningsmedlemmer

   En grundejerforening kan forpligte sig til at indmelde alle sine medlemmer i  EjendomDanmark, og en lokal forening kan optages som medlem af EjendomDanmark. Disse former for medlemskab betegnes som foreningsmedlemskaber. Du melder dig ind via din lokale forening.

   Vil du vide mere om EjendomDanmark?

   Vi er ejendomsbranchen stemme både i den offentlige debat og på Christiansborg. Som del af EjendomDanmark er du med til at præge de rammer, som branchen arbejder under.

   Læs mere om os her