/ Disclaimer

Disclaimer

Ansvar

EjendomDanmark kan ikke drages til ansvar for indholdet på hjemmesiden, og EjendomDanmark frasiger sig ethvert ansvar for brug af indhold inklusiv ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brugen af hjemmesiden eller ved brugen af de produkter og materialer, der er beskrevet på hjemmesiden – uagtet at det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet. Hjemmesiden indeholder desuden links til andre websites, som ikke tilhører EjendomDanmark, hvorfor EjendomDanmark ikke kan påtage sig ansvaret for indholdet af disse.

EjendomDanmark har ikke noget økonomisk ansvar for brugernes eventuelle direkte og indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugerne, eller for skader eller tab opstået hos brugernes eventuelle samarbejdspartnere/kunder, som følge af fejl i fx artikler, tekster og statistikker – eller hvis der er opstået fejl ved bearbejdning af disse.

Ophavsret

Samtligt indhold på denne hjemmeside, herunder – men ikke begrænset til – artikler, grafik, tekster, statistik og andet offentliggjort materiale, tilhører EjendomDanmark. Dette gælder også statistik og data, der tilhører EjendomDanmark og dennes leverandører. Der sker ingen overdragelse af disse rettigheder i forbindelse med brugernes anvendelse.

Det betyder, at du ikke må kopiere, reproducere, distribuere eller på anden måde bearbejde dette materiale uden skriftlig tilladelse. Det gælder også for statistikker eller dele af dem, som ikke må gøres til genstand for hel eller delvis kopiering eller overførsel med henblik på videregivelse, visning eller videresalg til tredjemand.

Du må imidlertid godt benytte citater fra vores hjemmeside, hvis blot du husker at anføre kilden. Korrekt kildeangivelse kan fx være den side hvorfra citatet bruges. 

Hvis du laver analyser på baggrund af data fra EjendomDanmark, skal du ved offentliggørelse af analyseresultater anføre kilden. Der må ikke foretages regelmæssige og tilbagevendende offentliggørelser på baggrund af data fra EjendomDanmark, der systematisk beskriver markedsudviklingen. Ved systematisk forstås to eller flere efter hinanden følgende analyser med samme indhold.

Sker der overtrædelse af ovenstående, krænkelse af de immaterielle rettigheder eller misbrug af indhold på hjemmesiden tager EjendomDanmark forbehold for at rejse et krav til dækning af EjendomDanmarks og leverandørers eventuelle tab som følge af

Mere om EjendomDanmark

Se mere her