/ Medlem / Rekruttering for virksomheder

Rekruttering for virksomheder

Mangel på arbejdskraft er en stor udfordring for ejendomsbranchen. Her kan du læse mere om, hvilke tiltag du og din virksomhed kan drage nytte af.

Praktikanter og Trainees

En praktikant kan være et vigtigt aktiv for virksomheder, og det kan være en god
vej til at rekruttere fremtidens medarbejdere.

Vælger en virksomhed at få en praktikant eller trainee er der bl.a. mulighed for at: 

 • se en potentiel medarbejder/kollega an
 • få promoveret din virksomhed for de studerende
 • få løst en aktuel problemstilling, der evt. kan implementeres i virksomheden
 • få tilført ny dynamisk og friske øjne til processer og vaner. 

De studerendes kompetencer

Din kommende praktikant kan komme fra flere forskellige uddannelser, og derfra have forskellige kompetencer.

Finansøkonomuddannelsen er kort videregående uddannelse på to år, hvor den studerende kan vælge ejendomsadministration som brancheretning. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

En studerende der har valgt en profil inden for ejendomsadministration, har typisk gennemført brancheretningsfaget Ejendomsadministration, der er et valgfag svarende til fem ECTS-point, været i praktik som ejendomsadministrator i tre måneder og skrevet det afsluttende eksamensprojekt med udgangspunkt i en problemstilling, der knytter sig til ejendomsadministration.

Uddannelsen giver den studerende økonomisk viden og kompetencer, og gør den studerende i stand til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.

Den studerende får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter og lære, hvordan man skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

Uddannelsen fokuserer på tre temaer:
 • 1. semester: Den finansielle sektor – produkter og forretningsforståelse
 • 2. semester: Privatkunderådgivning
 • 3. semester: Erhvervskunderådgivning og forretningsudvikling
Uddannelsen er udviklet i samarbejdet mellem fem brancheorganisationer
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • EjendomDanmark
 • Finansrådet
 • Forsikring & Pension
 • Realkreditrådet
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HF, HTX) med matematik niveau B eller erhvervsøkonomi niveau B eller en erhvervsuddannelse inden for kontor eller finans med engelsk på niveau C. Desuden skal du have matematik niveau B eller erhvervsøkonomi niveau B.

Financial Controller-uddannelsen er en kort videregående uddannelse på to år, hvor den studerende i højere grad end på finansøkonom specialiserer sig i at udføre opgaver inden for økonomistyring. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.
Der er ikke tilknyttet et egentligt valgfag til uddannelsen inden for ejendomsadministration, men flere af branchens virksomheder er begyndt at ansætte Financial Controllers i praktik i deres økonomiafdelinger.

Uddannelsen kvalificerer den studerende inden for følgende kerneområder:
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsjura
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring samt skatte- og momsret)
 • Kommunikation og samarbejde
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse (student, HHX, HF, HTX) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B eller en kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B.

Finansbacheloruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på tre et halvt år, hvor den studerende kan vælge ejendomsadministration som specialiseringsretning. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgfags del der bestemmer den studerendes brancheretning, en praktikperiode og et afsluttende bachelorprojekt.

En studerende der har valgt brancheretningen ejendomsadministration, har typisk gennemført ”valgfag A” svarende til ti ECTS-point og ”valgfag B” svarende til 15 ECTS-point inden for Ejendomsadministration. Den studerendes praktikperiode er placeret mellem de to valgfag.

Uddannelsen sigter mod at den studerende skal kunne søge ansættelse inden for rådgivning og kundehåndtering i den finansielle sektor. Det kan for eksempel være i en bank, et forsikringsselskab, et revisionsfirma, et ejendomsadministrationsfirma eller hos en ejendomsmægler.

Den studerende har på den obligatoriske del af uddannelsen gennemført en række økonomiske, juridiske og organisatoriske fag, der er relevante for alle brancher i den finansielle sektor.

Uddannelsen kvalificerer den studerende inden for følgende kerneområder:
 • Branchekendskab og forretningsforståelse
 • Kommunikation, salg og kundepsykologi
 • Økonomi og finansiering
 • Erhvervs – og finansjura
 • Statistisk og metode
Adgangskrav:

Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HF, HTX) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B eller en kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2) med engelsk niveau C og enten matematik niveau B eller virksomhedsøkonomi niveau B

Sådan får du en praktikant

Her kan du se, hvordan et forløb med en praktikant typisk er – fra første tanke til praktikperiodens afslutning.

1. Slå et praktikopslag op

EjendomDanmark stiller en side til rådighed for sine medlemmer, hvor de gratis kan annoncere efter praktikanter. Der er udarbejdet en skabelon, du kan bruge til formålet. Når du har udfyldt den, sender du den retur, og så sørger vi for, at dit opslag bliver annonceret. 

 – Hent virksomhedsbeskrivelse til at søge efter praktikanter her

2. Vælg jeres praktikant

Når I har fundet den rette kandidat, indgår I en praktikaftale med den studerende. Erhvervsakademierne har udarbejdet en aftale, som den studerende udfylder, og virksomheden skal godkende.

3. Godkend den studerendes emnevalg

Praktikanten skal aflevere en eksamensopgave. Erhvervsakademiet stiller en praktikvejleder til rådighed for den studerende, som fungerer som den faglige vejleder. Virksomheden har mulighed for at udpege en konkret problemstilling, de gerne vil have belyst sideløbende med det daglige arbejde i virksomheden.

4. Stil vidensressourcer til rådighed

EjendomDanmark har udarbejdet en vejledning til, hvilke arbejdsopgaver praktikanten kan blive præsenteret for og graden af kendskab praktikanten skal opnå til den pågældende opgave. Her kan virksomhedens vidensressource også præciseres og fordeles. Du kan finde skabeloner her på siden.

5. Efter praktikken

Hvis I ønsker det, kan I aftale at modtage en afrapportering fra den studerende, når praktikperioden er afsluttet. Det kan være som en mundtlig præsentation eller et eksemplar af den studerendes eksamensopgave.

Vejledning til opgaver

EjendomDanmark har udgivet en praktikantvejledning, som skal gøre det mere overskueligt for administrationsvirksomheder at ansætte praktikanter. 

Vejledningen er tænkt som en inspiration og er dermed helt frivillig. Det betyder, at virksomheden kan bruge de eksempler i vejledningen, der er relevante for netop dem. For virksomheder, der aldrig har fået ansat praktikanter før, er vejledningen derfor en genvej til at arrangere et godt praktikforløb. Håbet er, at det bliver nemmere og mere overskueligt at ansætte praktikanter, som senere kan blive nogle af de ejendomsadministratorer, som branchen får hårdt brug for de kommende år.

Vejledningen er dannet på baggrund af erfaringer fra medlemmer af EjendomDanmarks uddannelsesudvalg.

Vejledning som pdf og Word

Pdf-udgaven med EjendomDanmarks logo indeholder en lang række opgaver, der alene udgør et idegrundlag til brug for praktikantforløb. Vejledningen indeholder i højre side af dokumentet læringsmål. Disse læringsmål er i pdf-udgaven afkrydset. Som det fremgår af vejledningen, er der intet til hinder for, at praktikanten i forbindelse med sit praktikforløb alene opnår kendskab til en del af opgaverne. 

Afhængig af opgaveporteføljen i de forskellige administrationsvirksomheder, er det ikke alle opgaver i vejledningen, som administrationsvirksomhederne har mulighed for at tilbyde i løbet af praktikperioden. Det er derfor muligt at finde vejledningen i en word-udgave, hvor administrationsvirksomheden har mulighed for at tilpasse såvel opgaver som læringsmål til den enkelte virksomheds opgaveportefølje.

Det anbefales, at administrationsvirksomheden i begyndelsen af praktikperioden sætter sig sammen med praktikanten og gennemgår virksomhedens tilpassede udgave af vejledningen, så praktikanten får et indblik i arbejdsopgaver og læringsmål for praktikperioden.

Opkvalificeringsforløb

EjendomDanmark udbyder i samarbejde med eksterne samarbejdspartenere forløb, hvor ledige på et seks-ugers-kursus kan blive klædt på til at træde ind i ejendomsbranchen. 

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at træde ind i ejendomsbranchen.

Opkvalificeringsforløb

Ansæt en erfaren medarbejder, der er interesseret i et karriereskifte i din virksomhed

Kontakt os i dag