/ Vi mener / Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser

Ejendomsbranchen understøtter flere end 137.000 arbejdspladser i Danmark og bidrager til BNP med 161 mia. kr. om året. Branchen har dermed stor betydning for væksten og udviklingen af vores samfund.

Fundamentet for det danske velfærdssamfund er et velfungerende erhvervsliv, der skaber beskæftigelse og økonomisk vækst på boligmarkedet og i samfundet. Ejendomsbranchen er både direkte og indirekte en betydelig del af erhvervslivet og har derfor kæmpe betydning for udviklingen af vores samfund.

Vi tager samfundsansvar

Branchen bliver ligesom den øvrige del af erhvervslivet påvirket af globaliseringen, og udvekslingen af investeringer i ejendomme mellem danske og udenlandske investorer er stigende. Globaliseringen skaber – som i alle andre brancher – en større konkurrence og tiltrækker investeringer, som kan bidrage til nye teknologiske fremskridt, bæredygtighed og bedre produkter for borgere og virksomheder.

Ejendomsbranchen understøtter 137.000 arbejdspladser i Danmark og bidrager til BNP med 161 mia. kr. om året. Derved spiller ejendomsbranchen en betydelig rolle i Danmarks fortsatte økonomiske vækst. Hertil kommer branchens indirekte vækstbidrag, idet vi bidrager til udviklingen af andre virksomheders rammer og vilkår.

Fem vigtige punkter for EjendomDanmark

  • Vi ønsker bedre rammer for investeringer i ejendomme til både boliger og erhverv
  • Vi ønsker en fair og en gennemskuelig beskatning af ejendomme
  • Kommunerne skal sørge for gode rammevilkår for ejendomsvirksomheder
  • Branchen skal have gode rekrutteringsmuligheder
  • Vi ønsker en mere liberal og mindre administrativ tung lejelov
137.000

arbejdspladser bliver understøttet af ejendomsbranchen.

Mere information?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte nedenstående medarbejdere

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.

Christina T. Kirkeby

Politisk konsulent

Cand.comm.