Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

5,2-rapport med store mangler

Rapport fra ekspertgruppe giver fint overblik over brugen af gennemgribende moderniseringer, og den giver ingen anledning til drastiske indgreb. Rapporten mangler dog samtidig helt en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved ændringer i paragraffen.

En ekspertgruppe har på meget kort tid lavet en rapport, der giver et overblik over brugen af de såkaldte gennemgribende moderniseringer via huslejereguleringslovens § 5,2 gennem de seneste 14 år. Rapporten præsenterer samtidig en række forslag til ændringer eller afskaffelse af paragraffen.

Men rapporten afdækker ikke de økonomiske konsekvenser for stat og kommune, hvis § 5,2 fjernes. Og det ærgrer EjendomDanmarks administrerende direktør Jannick Nytoft, at der ikke har været tid til det. For ifølge en analyse fra Copenhagen Economics vil statens indtægter på sigt falde med 1,8 mia. kr. årligt, mens pensionskasserne – og dermed pensionisterne – vil tabe i omegnen af 10 mia. kr.

”Der er mange tabere, men kun få vindere, hvis det lykkedes at afskaffe eller udhule muligheden for § 5,2-moderniseringer. Vinderne er de få, der vil få en billig og nedslidt lejlighed i fremtiden. Taberne er pensionsopsparerne, velfærdssamfundet, andelshaverne og byerne, der langsomt vil blive slidt ned,” siger Jannick Nytoft.

Læs pressemeddelelse

EjendomDanmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at få et mere retvisende system for vurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Fra politik til byudvikling

Torsdag den 7. november holdt EjendomDanmark delegeretmøde, hvor blandt andre Venstres boligordfører Heidi Bank fortalte om det politiske landskab. Adm. direktør Michael Rasmussen fra Nykredit gav en opdatering på økonomien, mens adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn fortalte om byudviklingens betydning for ejendomsbranchen.

Debat om § 5,2

Politiken bragte den 5. november et debatindlæg fra EjendomDanmarks adm. direktør Jannick og adm. direktør Per Bremer Rasmussen fra Forsikring og Pension. De pointerer, at en ændring eller afskaffelse af § 5,2 får konsekvenser for blandt andre pensionskunder og andelshavere. De opfordrer til, at der findes en model, hvor det stadig er attraktivt at renovere, og at huslejenævnene styrkes.

Indlægget kan læses i e-avisen

Endnu ikke tegn på butiksdød

Selvom ejendomsinvestorernes forventninger til butiksområdet er lave for det kommende år, så viser nye tal, at lejen i øjeblikket stiger i Danmark på butiksejendomme. Derimod falder kontorlejen på trods af en stigende kontorbeskæftigelse.

Læs mere
Se webrapport

Nyt høringssvar

EjendomDanmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om regelgrundlaget for de nye ejendomsvurderinger. 

EjendomDanmark påpeger, at der er behov for et så gennemskueligt system som muligt, at sikre et solidt grundlag for vurderingerne, og at det er afgørende, at der kommunikeres klart og tydeligt.

Læs høringssvaret

Juleferie

EjendomDanmarks kontor i København holder lukket fra og med lørdag den 21. december til og med søndag den 5. januar. Der er derfor ikke juridisk rådgivning i denne periode.

Boligmoderniseringer: Ejendomsbranchen håber på et bredt forlig

EjendomDanmark advarer fortsat mod et generelt indgreb rettet mod de gennemgribende moderniseringer – men hilser det velkomment, at boligminister Kaare Dybvad gerne ser et bredt forlig om § 5,2.

Læs mere

Nyt høringssvar

EjendomDanmark har afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven.

Læs høringssvaret

EjendomDanmark i nyhederne

”Efterspørgslen efter at bo i København er enorm. Der må man også bare anerkende og spørge sig selv: Kan alle bo centralt på Frederiksberg eller i København? Det vil mange gerne, men det kan alle desværre nok bare ikke.”

Sådan lød det fra adm. direktør Jannick Nytoft i en af de mange nyhedsudsendelser fra DR, der byggede på dokumentaren.

Se indslaget

Medlemsundersøgelse

Hos EjendomDanmark har vi fokus på hele tiden at blive endnu bedre. Derfor vil medlemmer snarest modtage en mail med et kort feedback-skema, hvor vi gerne vil høre din mening.

Skemaet består kun af to spørgsmål og kan derfor besvares på 1-2 minutter. Vi håber, du vil hjælpe os til at blive bedre. Du modtager skemaet fra kundeservice@ejd.dk.

”De riges by”: DR-dokumentar misbruger tal og mangler nuancer

DR kæder i dokumentaren ”De riges by” og i nyhedsudsendelser mandag aften direkte brugen af de såkaldte gennemgribende moderniseringer - af især udenlandske kapitalfonde de senere år - sammen med en prisstigning på 31 procent. Tal, der stammer fra den private udlejningsportal: boligportal.dk. Det kan man ikke, hvilket EjendomDanmark har gjort DR opmærksom på.

Læs pressemeddelelse

Regeringsindgreb kan koste pensionskunder 10 mia. kr.

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at blandt andet pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i. Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse
Læs rapporten fra Copenhagen Economics

Nyt værktøj: Beregn, hvor meget din andelsbolig risikerer at falde i værdi

Andelshaverne risikerer at blive ramt økonomisk af et indgreb i den meget omtalte § 5, 2. Det skyldes, at deres ejendomme vil falde i værdi, hvis udlejningsejendomme gør det. Ny digital beregner fra EjendomDanmark illustrerer, hvor meget faldet kan være for de enkelte andelshavere.

Læs mere

Prøv beregneren

Digitalt særnummer af magasinet EJENDOM

Den 10. oktober udkom magasinet EJENDOM ekstraordinært i en digital version. I magasinet kan du læse, hvad det vil betyde for pensionister, ejendomsbranchen, statskassen og andelsbolighavere, hvis regeringen beslutter sig for at fjerne eller udhule § 5,2 om gennemgribende moderniseringer.
Læs magasinet

Har du ikke fået mailen med link til magasinet?
Tilmeld dig og få fremover mails med link til magasinet EJENDOM.

EjendomDanmark: Godt med grønne ambitioner – ejendomsbranchen er klar!

Fra Folketingets talerstol kunne statsministeren den 1. oktober fortælle om regeringens grønne ambitioner. Tankerne vækker glæde i EjendomDanmark: Bygninger står for ca. 40 pct. af det danske energiforbrug, så ejendomsbranchen må og skal med i den grønne omstilling.

Læs pressemeddelelse af 1. oktober

Andelsboliger rammes hårdt af indgreb på boligmarkedet

Strammer politikerne reglerne for gennemgribende moderniseringer af udlejningsboliger, får det en direkte konsekvens for tusinder af andelsboliger, som vil falde betragteligt i værdi.

Læs mere i den fælles pressemeddelelse fra ABF og EjendomDanmark

Efterlysning af domme

EjendomDanmark refererer relevante domme i Grundejernes Domssamling (GD).

Ligger du inde med en eller flere domme eller nævnsafgørelser inden for boliglejeret, erhvervslejeret eller foreningsret (andelsbolig- eller ejerforeninger), vil vi sætte stor pris på, at du sender dem til os på jurist@ejd.dk.

For hver dom eller afgørelse vi modtager og refererer, sender vi en flaske vin som tak.

EjendomDanmark: Stærkt klimaudspil fra Dansk Industri – men her er flere bud

Dansk Industris 2030-plan er ambitiøs og vækker glæde i ejendomsbranchen. DI’s plan skal dog udbygges og udmøntes, hvis målene skal nås: blandt andet mangler ejendomsbranchen bedre rammer for at kunne foretage de nødvendige energirenoveringer, påpeger EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse af 16. september

EjendomDanmark: Godt med ny og klar ejerlejlighedslov – men stadig behov for forenklinger

En ny og forenklet ejerlejlighedslov rydder op i komplicerede regler fra 60’erne og gør det lettere at være ejer. Det er godt, påpeger EjendomDanmark. Men boligministerens lovforslag mangler de forslag til forenklinger, som kunne hjælpe ikke mindst de små samfund, og det er ærgerligt, siger juridisk direktør i EjendomDanmark Morten Østrup Møller.

Læs pressemeddelelse af 12. september

Du kan stadig nå at bidrage

Levering af markedsdata er ejendomsbranchens mulighed for at sikre, at de nye ejendomsvurderinger i 2021 bliver så korrekte som muligt. Tredje indsamlingsrunde er skudt i gang, og du kan stadig nå at være med.

”Jo flere, der bidrager med ejendomsdata, jo bedre bliver grundlaget for, hvordan ejendommene bliver vurderet i fremtiden”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Han uddyber, at et bedre ejendomsvurderingssystem vil spare landet og branchen for store unødvendige administrative omkostninger.

Læs mere

Forslag om ændring af hvidvaskloven

Både Justitsministeriet og Finanstilsynet har sendt høringsmateriale vedrørende ændring af blandt andet hvidvaskloven til EjendomDanmark.

Ændringsforslagene bunder i et ønske om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, herunder terrorfinansiering og omhandler først og fremmest Hvidvasksekretariatets og Finanstilsynets virksomhed og beføjelser. 

Læs mere

Slut med at aflyse ejerpantebreve, når boliger handles


En ændring i tinglysningsafgiftsloven har gjort det muligt at ændre ejerpantebreve til afgiftspantebreve, når ejerpantebrevet ikke længere bruges til sikkerhed for underpant.

Læs mere

Hvilke byggematerialer vil du helst spare penge på?

EjendomDanmark er på trapperne med en attraktiv rabataftale med en landsdækkende byggemarkedskæde. Den skal blandt andet gøre det nemmere for små og mellemstore udlejere at sikre sig rimelige og konkurrencedygtige materialeomkostninger, når de står over for vedligeholdelse af deres ejendomme.

Udvalget er enormt, og derfor vil vi gerne høre hvilke kategorier, der er vigtigst for dig. På den måde kan vi skræddersy den helt rigtige pakke til branchen.

Klik her og fortæl os, hvor vi skal lægge vores fokus

Som medlem af EjendomDanmark kan du opnå store besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Klik her og tilmeld dig - det er gratis og uforpligtende

Læs mere om indkøbsportalen

Har du husket at levere lejelister til EjendomDanmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om forordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

EjendomDanmarks interaktive medlemsservice

EjendomDanmark tilbyder en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af EjendomDanmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig