Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Regeringsindgreb kan koste pensionskunder 10 mia. kr.

Danske pensionskunder risikerer at tabe mellem 6 og 10 mia. kr., hvis regeringen – som varslet – forringer muligheden for, at blandt andet pensionsselskaberne kan modernisere de udlejningsejendomme, som pensionskundernes penge er investeret i.

Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har foretaget for EjendomDanmark.

Forklaringen på milliardtabene er, at der i prissætningen af investeringsejendomme i Danmark er indregnet, at ejendomsinvestorer har mulighed for at modernisere lejligheder ved lejers fraflytning og genudleje dem til en højere - men stadig reguleret - husleje. Hvis muligheden for at modernisere og hæve huslejen fjernes, vil der ske et dramatisk fald i værdien af de pågældende ejendomme.

Læs pressemeddelelse

Læs rapporten fra Copenhagen Economics

EjendomDanmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at få et mere retvisende system for vurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Digitalt særnummer af magasinet EJENDOM

Den 10. oktober udkom magasinet EJENDOM ekstraordinært i en digital version. I magasinet kan du læse, hvad det vil betyde for pensionister, ejendomsbranchen, statskassen og andelsbolighavere, hvis regeringen beslutter sig for at fjerne eller udhule § 5,2 om gennemgribende moderniseringer.
Læs magasinet

Har du ikke fået mailen med link til magasinet?
Tilmeld dig og få fremover mails med link til magasinet EJENDOM.

Nyt værktøj: Beregn, hvor meget din andelsbolig risikerer at falde i værdi

Andelshaverne risikerer at blive ramt økonomisk af et indgreb i den meget omtalte § 5, 2. Det skyldes, at deres ejendomme vil falde i værdi, hvis udlejningsejendomme gør det. Ny digital beregner fra EjendomDanmark illustrerer, hvor meget faldet kan være for de enkelte andelshavere.

Læs mere

Prøv beregneren

EjendomDanmark: Godt med grønne ambitioner – ejendomsbranchen er klar!

Fra Folketingets talerstol kunne statsministeren den 1. oktober fortælle om regeringens grønne ambitioner. Tankerne vækker glæde i EjendomDanmark: Bygninger står for ca. 40 pct. af det danske energiforbrug, så ejendomsbranchen må og skal med i den grønne omstilling.

Læs pressemeddelelse af 1. oktober

Andelsboliger rammes hårdt af indgreb på boligmarkedet

Strammer politikerne reglerne for gennemgribende moderniseringer af udlejningsboliger, får det en direkte konsekvens for tusinder af andelsboliger, som vil falde betragteligt i værdi.

Læs mere i den fælles pressemeddelelse fra ABF og EjendomDanmark

Antallet af EA-dimitterende slår igen rekord

64 ejendomsadministratorer har for nyligt afsluttet EA-uddannelsen, og slår dermed rekorden fra sidste år, hvor 56 administratorer blev færdige. Dimittenderne fik den 20. september overrakt deres eksamensbeviser.

Læs mere om fejringen i København

Fejring i kulturbyen

I Aarhus var der også festlig stemning. Her stod Elsebeth Due Kjeldsen, leder af EjendomDanmark i Aarhus, for at fejre de dimitterede ejendomsadministratorer.

Læs mere om fejringen i Aarhus

Sådan kan du spare på energien

Energibesparelser af andels- og ejerforeninger var på dagsordenen til et fyraftensmøde – her blev det klart, hvordan energiforbruget kan effektiviseres.

Læs mere om energibesparelser

Efterlysning af domme

EjendomDanmark refererer relevante domme i Grundejernes Domssamling (GD).

Ligger du inde med en eller flere domme eller nævnsafgørelser inden for boliglejeret, erhvervslejeret eller foreningsret (andelsbolig- eller ejerforeninger), vil vi sætte stor pris på, at du sender dem til os på jurist@ejd.dk.

For hver dom eller afgørelse vi modtager og refererer, sender vi en flaske vin som tak.

Faldende forventninger i ejendomsbranchen

Der er mørkere skyer i horisonten, hvis man spørger ejendomsbranchens aktører. Forventningerne til fremtiden er faldende – særligt for butikker og boliger.

Se webrapport (25-09-19)
Se pressemeddelelse (25-09-19)

En status på § 5,2

Det er sjældent, at en enkelt paragraf i boligreguleringsloven får lov til at fylde så meget i medierne. Men når den gør – og når konsekvenserne ved ændringer er så store, som de her – fylder § 5.2 naturligt også meget hos EjendomDanmark. 

Læs hele indlægget fra adm. direktør Jannick Nytoft, EjendomDanmark

EjendomDanmark: Stærkt klimaudspil fra Dansk Industri – men her er flere bud

Dansk Industris 2030-plan er ambitiøs og vækker glæde i ejendomsbranchen. DI’s plan skal dog udbygges og udmøntes, hvis målene skal nås: blandt andet mangler ejendomsbranchen bedre rammer for at kunne foretage de nødvendige energirenoveringer, påpeger EjendomDanmark.

Læs pressemeddelelse af 16. september

Goddag til EJENDOM – farvel til Huset

I september kigger vi bl.a. nærmere på regeringens ønske om en 70 procents reduktion af drivhusgasser - EjendomDanmark påpeger, at renovering af udlejningsejendomme er en vigtig brik i at det mål kan nås.

Læs også artiklen: "Jakkesæt skiftes ud med cykelhjelm og tights" – du kender Solveig Rannje som ejendomsdirektør. Vidste du, at hun også er bidt af en gal racercykel?

Se hele magasinet

EjendomDanmark: Godt med ny og klar ejerlejlighedslov – men stadig behov for forenklinger

En ny og forenklet ejerlejlighedslov rydder op i komplicerede regler fra 60’erne og gør det lettere at være ejer. Det er godt, påpeger EjendomDanmark. Men boligministerens lovforslag mangler de forslag til forenklinger, som kunne hjælpe ikke mindst de små samfund, og det er ærgerligt, siger juridisk direktør i EjendomDanmark Morten Østrup Møller.

Læs pressemeddelelse af 12. september

Slut med at aflyse ejerpantebreve, når boliger handles


En ændring i tinglysningsafgiftsloven har gjort det muligt at ændre ejerpantebreve til afgiftspantebreve, når ejerpantebrevet ikke længere bruges til sikkerhed for underpant.

Læs mere

Forslag om ændring af hvidvaskloven

Både Justitsministeriet og Finanstilsynet har sendt høringsmateriale vedrørende ændring af blandt andet hvidvaskloven til EjendomDanmark.

Ændringsforslagene bunder i et ønske om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, herunder terrorfinansiering og omhandler først og fremmest Hvidvasksekretariatets og Finanstilsynets virksomhed og beføjelser. 

Læs mere

Ejendomspolitisk debat i Laksegade

EjendomDanmark inviterer i samarbejde med Realkredit Danmark til ejendomspolitisk åbningsdebat, hvor politikerne diskuterer udfordringerne i det kommende folketingsår. Undervejs kan du stille spørgsmål.

Debatten, der holdes den 2. oktober i Laksegade i København, er fortrinsvis for medlemmer af EjendomDanmark.

Læs mere

Fællesforeningen holder kursus om boliglejeloven

Kurset giver dig et teoretisk overblik og et praktisk kendskab til de væsentligste juridiske og praktiske problemstillinger,der kan opstå i relation til småhuse, blandt andet den omfattende praksis om det udvidede ejendomsbegreb samt lejefastsættelse og lejeregulering.

Mange udlejningsejendomme er omfattet af dette regelsæt, og det er derfor vigtigt, at administratorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, er grundigt inde i reglerne og praksis for småhuse.

Kurset holdes tirsdag den 8. oktober i Ringsted.

Læs mere

Du kan stadig nå at bidrage

Levering af markedsdata er ejendomsbranchens mulighed for at sikre, at de nye ejendomsvurderinger i 2021 bliver så korrekte som muligt. Tredje indsamlingsrunde er skudt i gang, og du kan stadig nå at være med.

”Jo flere, der bidrager med ejendomsdata, jo bedre bliver grundlaget for, hvordan ejendommene bliver vurderet i fremtiden”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Han uddyber, at et bedre ejendomsvurderingssystem vil spare landet og branchen for store unødvendige administrative omkostninger.

Læs mere

Hvilke byggematerialer vil du helst spare penge på?

EjendomDanmark er på trapperne med en attraktiv rabataftale med en landsdækkende byggemarkedskæde. Den skal blandt andet gøre det nemmere for små og mellemstore udlejere at sikre sig rimelige og konkurrencedygtige materialeomkostninger, når de står over for vedligeholdelse af deres ejendomme.

Udvalget er enormt, og derfor vil vi gerne høre hvilke kategorier, der er vigtigst for dig. På den måde kan vi skræddersy den helt rigtige pakke til branchen.

Klik her og fortæl os, hvor vi skal lægge vores fokus

S vil ændre ejendomsskatter – vigtigt med langsigtede og bredt funderede regler

EjendomDanmark er parate til at bidrage med ekspertviden om ejendomsbranchens forhold, hvis Socialdemokratiet vinder valget og ændrer reglerne for udskydelse af ejendomsskatter på erhvervsejendomme. Hvordan løsningen bliver på det ekstremt komplicerede område, skal eksperter og organisationer være med til at finde ud af, lød budskabet fra S den 3. juni.

Læs mere

Efteruddannelse for ejendomsbranchen - tilmeld dig nu

EjendomDanmark udbyder et bredt udvalg af aktuelle og fagligt relevante uddannelsestilbud, der understøtter ejendomsbranchens behov:

ForeningsretErhvervslejemålBoliglejemålInvestering & FinansieringByggeri & Renovering og Kommunikation

Tilmeld dig et kursus

Se kursuskataloget online

Som medlem af EjendomDanmark kan du opnå store besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Klik her og tilmeld dig - det er gratis og uforpligtende

Læs mere om indkøbsportalen

Har du husket at levere lejelister til EjendomDanmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om forordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

EjendomDanmarks interaktive medlemsservice

EjendomDanmark tilbyder en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af EjendomDanmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig