Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Boligområdet rammes af faldende forventninger

Værditilvækstenboligudlejningsejendomme har været stigende i en årrække, men det er slut nu. Ejendomsbranchen forventer en periode med faldende værdier, både når det gælder ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. Efterspørgslen efter kontor- og industriejendomme er dog fortsat stigende.

Det fremgår af EjendomDanmarks nyeste forventningsundersøgelse i ejendomsbranchen.

Læs pressemeddelelse

Se webrapport

EjendomDanmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at få et mere retvisende system for vurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Indgreb mod renoveringsregler vil koste pensionskroner og give væksttab

EjendomDanmark advarer mod forhastede indgreb rettet mod udenlandske investeringer i danske udlejningsejendomme. Forslagene vil bremse for moderniseringerne af de danske lejeboliger og koste de danske investorer, hvor pensionskasserne sidder på en meget stor andel, dyrt.

Læs pressemeddelse af 11. januar

Som medlem af EjendomDanmark kan du opnå store besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Klik her og tilmeld dig - det er gratis og uforpligtende

Læs mere om indkøbsportalen

Ejendomsbranchens talerør har fået nyt navn

Ejendomsforeningen Danmark har skiftet navn til EjendomDanmark. Navneskiftet sker som et led i en ny strategi frem mod 2021, som skal sikre en mere synlig og moderne erhvervsorganisation.

Udgangspunktet for strategien er ønsket om at fremtidssikre ejendomsbranchen og skabe større værdi for erhvervsorganisationens medlemmer. 

Læs mere

Attraktiv rabataftale på køkken og bad

EjendomDanmark giver dig som medlem nu mulighed for via indkøbsportalen at benytte dig af en attraktiv rabataftale med Kvik A/S, der leverer et bredt udvalg af skabe og bordplader mv. til køkken, bad, bryggers og garderobe. Som medlem kan du få 20 procent i rabat på gældende listepriser. For at benytte aftalen skal du have et CVR-nummer.

Læs mere om aftalen

Deltag i nyt netværk om valuarvurderinger

De nye regler for valuarvurderinger, der trådte i kraft den 1. oktober 2018, blev fastsat på baggrund af et behov for større kvalitet, stringens og gennemsigtighed i branchen, der værdiansætter andelsboligforeningers ejendomme. De nye regler stiller større krav til valuarerne. Derfor har DE etableret et netværk, hvor valuarer, administratorer og revisorer får en indgang til hinanden og løbende kan drøfte og dele erfaringer, når valuarvurderinger efter de nye regler, skal udformes og benyttes i praksis. Første netværksmøde afholdes den 4. februar.

Læs om netværket og tilmeld dig

Husk, at I snart skal aktivere digital kommunikation i lejeforholdet, indgået før 1. januar 2018

I Huset Net den 25. oktober 2018 skrev EjendomDanmark om aktivering af de nye regler i lejeloven om digital kommunikation

I den forbindelse har EjendomDanmark lavet en brevskabelon, som kan hentes her.

Læs mere om skabelonen

Fælles overdragelsesaftale forhindrer faldgruber

For to år siden blev en ny fælles overdragelsesaftale for andelsboliger lanceret, men den er nærmest gået i glemmebogen hos de danske administratorer. Det er ærgerligt, mener EjendomDanmark, da den kan afhjælpe en række faldgruber, der kan ske i forbindelse med salg af andelsboliger.

Læs mere om fordelene ved overdragelsesaftalen

Gå hjem-møder om andelsboliger i Jylland

EjendomDanmark inviterer i det nye år til to gå hjem-møder i Aarhus og Aalborg, hvor vi sætter fokus på andelsboliger. Emnerne på de to møder vil blandt andet være valuarvurderinger, kreditvurderinger og forberedelse til de årlige generalforsamlinger.

Læs mere og tilmeld dig mødet i Aarhus

Læs mere og tilmeld dig mødet i Aalborg

Ledige stillinger hos EjendomDanmark

Lige nu søger vi efter en seniorpolitisk rådgiver, politisk-økonomisk analytiker, presserådgiver og en jurastuderende til juridisk hotline.

Læs mere

Hvordan kan du udnytte de nye digitale muligheder i din forretning?

EjendomDanmark har indgået et internationalt samarbejde med Future:Proptech, som er et af verdens største PropTech events. Som medlem af foreningen kan du blandt andet få 20 procent rabatdeltagergebyret til PropTech konferencen 13. og 14. maj 2019 i London. 

Læs mere om Future:Proptech

Københavns Kommune giver pålæg om altanregistrering uden hjemmel

Det seneste års tid har Københavns Kommune fortsat med at give ejerlejlighedsforeninger pålæg om at opmåle og indberette arealetaltaner og tagterrasser til det kommunale BBR-register. I brevet står der, at SKAT har besluttet, at alle altaner og tagterrasser i ejerlejlighedsejendomme, hvortil der er eneadgang, skal registreres i BBR. Efter en henvendelse fra Ejendomsforeningen Danmark, hvor vi har bedt kommunen om at redegøre nærmere for hjemlen til de udstedte påbud trækker Københavns Kommune i land og kalder nu indberetningerne for frivillige.

Læs mere

Ny bestemmelse i lejeloven til ophævelse af kriminelle lejere vedtaget

Den 22. november 2018 vedtog Folketinget et lovforslag, som indeholder en ny og lettere adgang for udlejer til at ophæve kriminelle lejere. Den nye ophævelsesbestemmelse er at finde i LL § 93, stk. 1, litra j, og bestemmelsen trådte i kraft pr. 1. december 2018.

Læs mere om, hvad bestemmelsen indebærer

Forening i forandring

EjendomsWatch bragte den 3. december et interview med adm. direktør Jannick Nytoft om foreningens tanker om en ny strategi. Læs interviewet (kræver login)

Efterspørgsel efter kontorlokaler boomer – største fremgang i 20 år

Den rekordhøje kontorbeskæftigelse smitter positivt af på udlejningen af kontorlokaler. Der er massiv fremgang i mængden af udlejede kvadratmeter, og det årlige tomgangsfald på kontorlokaler er det største i over 20 år.

Læs mere i pressemeddelelse af 14. november
Læs webrapport
Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – tomgang

Aktivering af digital kommunikation

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 har udlejer mulighed for at aktivere de nye regler om digital kommunikation, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Hvis man som udlejer ønsker at kunne kommunikere elektronisk med sine lejere, skal man blot sende en fysisk meddelelse herom til lejerne. Herefter kan man kommunikere elektronisk med dem, men først fra år 2019.

Læs mere

Har du husket at levere lejelister til EjendomDanmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Fra 1. januar 2019 skal der benyttes krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at de vil skærpe deres praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail.

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail. 

Læs mere

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Læs mere om, hvordan du kan søge

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af EjendomDanmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig