/ Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Om virksomheden

EjendomDanmark

Vester Farimagsgade 41

1606 København V

Telefon: + 45 33 12 03 90

E-mail: Info@ejd.dk

CVR: 10 39 02 14

EAN: 5790002330452

2. Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne gælder fra 1. september 2021.

Handelsbetingelserne gælder for alle forretningsforhold mellem EjendomDanmark og privatkunder (forbrugere) og erhvervsdrivende.

2.1 Ændring i handelsvilkår

Følgende generelle handelsvilkår (”Handelsbetingelser”) gælder for alle køb af varer og tjenesteydelser, herunder leverancer, som er faktureret af EjendomDanmark CVR nr. 10 39 02 14.

Handelsbetingelserne kan løbende ændres og tilpasses af EjendomDanmark.

Hvis handelsbetingelserne ændres, offentliggøres de med retsvirkning her på hjemmesiden og ved skriftlig information til de berørte kunder.

3. Priser og rabatter

Køb af varer og tjenesteydelser hos EjendomDanmark sker til de gældende salgspriser, som fastsættes af EjendomDanmark under hensyntagen til markedsvilkårene.

Ved visse produkter yder EjendomDanmark (i) en medlemsrabat på 20 procent eller (ii) en særlig medlemspris. Rabat og medlemspris fremgår af de anførte priser på webshoppen.

Der ydes ikke rabat på gebyrer, renter, kontingenter og lignende. Vi tager forbehold for tastefejl og forkert angivne priser

Alle priser i forbindelse med handelskøb (erhvervsdrivende, som handler i led af deres erhverv) oplyses eksklusive moms.

Alle priser i forbindelse med forbrugerkøb (privatkunder, som handler uden for sit erhverv) oplyses inklusive moms.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Betaling

Ved betaling via webshoppen sker dette med Dankort, Visa Electron, Visadankort, Mastercard eller MobilePay. Betalingen finder sted samtidig med ordregennemførslen på vores website. Du vil herefter modtage en ordrebekræfte på mail efter udført betaling.

4.3 Betaling med faktura

Ved betaling med faktura finder betalinger sted på et senere tidspunkt.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er anført nedenfor.

For køb vedrørende forsikringspræmier er betalingsbetingelserne 10 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 10 dage efter fakturadato.

Ved køb af kurser er betalingsbetingelserne 8 dage netto, således at betaling skal være til disposition for EjendomDanmark senest 8 dage efter fakturadato. Dog gælder, at såfremt kurset begynder tidligere end 8 dage fra fakturadato, skal kurset være betalt således, at betaling er til disposition for EjendomDanmark senest 2 bankdage, inden kurset starter.

Ved køb via vores website gælder betalingsbetingelserne netto kontant således, at betaling er til disposition for EjendomDanmark ved varernes afsendelse eller for kurser ved afsendelse af kursusbekræftelse. Visse varer kan kun handles gennem vores website.

EjendomDanmark anvender elektronisk betaling for herved at reducere omkostningerne ved betaling. Derfor skal betaling overføres elektronisk med korrekt angivelse af den betalingsspecifikation (kodelinie), som er anført på fakturaen. Er dette ikke muligt, kan der rekvireres girokort hos EjendomDanmark.

Skal vi sende rykkerbrev til kunden pålægges der et rykkergebyr på 100 kr. for første rykker og 100 kr. for anden rykker. Derudover pålægges der eventuelle omkostninger til inkasso, retslig behandling og lignende.

5. Levering og porto

Ved køb af varer sendes disse til kunden under anvendelse af den af EjendomDanmark valgte forsendelsesmåde, medmindre andet er aftalt ved ordreafgivelsen. Afsendelsen sker typisk inden fem hverdage fra ordrebekræftelsen.

EjendomDanmark har ret til at foretage delleveringer.

EjendomDanmark fraskriver sig alt ansvar for forsinket levering. 

EjendomDanmark tillægger endvidere porto ved ethvert køb af blanketter, bøger og publikationer. Porto beregnes efter PostNords til enhver tid gældende takster. 

6. Reklamation, fortrydelsesret og afbestilling af varer og tjenesteydelser

6.1. Reklamation

6.1.1. Handelskøb

Kunden skal efterse varerne for mangler straks efter levering. Såfremt der konstateres mangler, skal der ske reklamation straks, dog senest 5 dage fra modtagelsen af varerne.

6.1.2. Forbrugerkøb

Kunden skal efterse varerne for mangler straks efter levering. Såfremt der konstateres mangler, skal der ske reklamation inden for rimelig tid fra modtagelsen af varerne.

6.1.3. Reklmationsret

Der er 24 måneders reklamationsret for mangler.

6.2 Fortrydelsesret af varer og tjenesteydelser

6.2.1 Handelskøb

Den erhvervsdrivende er underlagt købelovens regler vedrørende handelskøb, hvorfor denne ikke har nogen fortrydelsesret – ligeledes kan denne ej heller påberåbe sig andre forbrugerretlige rettigheder.   

Tilmelding af kurser er bindende, hvorfor der ikke er nogen fortrydelsesret. Er kunden forhindret i at deltage til et tilmeldt kursus henvises der til punkt 6.3. om afbestilling af kurser, konference og fag på EA-uddannelsen.  

6.2.2 Forbrugerkøb

Ved en eventuel fortrydelse af varer skal dette ske inden 14 dage fra modtagelsen af varerne i henhold til forbrugeraftalelovens § 18.

Hvis fortrydelsesfristen ønskes udnyttet, skal kunden inden fortrydelsesfristens udløb tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. Det er tilstrækkeligt, at kunden inden fristens udløb har overgivet det modtagne til PostNord eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til EjendomDanmark. Kunden skal selv betale omkostninger for porto eller fragt ved tilbagesendelsen.

Det er kunden, der bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten.

Det er en betingelse, at kunden kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da kunden modtog den.

Fortrydelsesretten bortfalder ved download af filer.

Tilmelding af kurser, konferencer og fag på EA-uddannelsen er bindende, hvorfor der ikke er nogen fortrydelsesret. Dette skyldes, at der er tale om bestilling af et fritidstilbud, hvoraf det følger af aftalen, hvilken dato og i hvilken bestemt periode det pågældende kursus udføres, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2. Er kunden forhindret i at deltage til et tilmeldt kursus henvises der til punkt 6.3. om afbestilling af kurser, konference og fag på EA-uddannelsen.  

6.3 Afbestilling af kurser, konferencer og fag på EA-uddannelsen

Afbestilling af kurser, konferencer og fag på EA-uddannelsen skal ske skriftligt til EjendomDanmark. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer:

  • Afbestilling tidligere end 5 uger før kursusstart: 500 kr.
  • Ved afbestilling 3 til 5 uger før kursusstart: 50 procent af kursusafgiften.
  • Ved afbestilling mindre end 3 uger før kursusstart: Hele kursusafgiften skal betales.

Hvis den tilmeldte deltager bliver forhindret i at deltage i kurset, kan deltageren dog vederlagsfrit overføre kursuspladsen til en anden deltager fra samme virksomhed. Dette gælder dog ikke Property & Asset Management-uddannelsen, hvor den tilmeldte skal godkendes individuelt inden optag og derfor ikke kan overdrage sin plads uden forudgodkendelse. 

7. Ændringer i udbudte kurser

EjendomDanmark forbeholder sig retten til at:

  • ændre pris, tid, sted samt indhold i de udbudte kurser,
  • aflyse eller udskyde kurser i tilfælde af, at der er færre tilmeldte end forudsat for kursernes afholdelse,
  • udskyde kurser i tilfælde af uforudsete hindringer eller hændelser, og
  • udskyde kurser for deltagere, der sidst har tilmeldt sig et kursus, såfremt der er sket overtegning.

8. Moms

EjendomDanmark er momsregistreret under CVR nr. 10 39 02 14.

For erhvervsdrivende vil køb af varer, tjenesteydelser, forsendelsesomkostninger og gebyrer tillægges 25 procent moms efter gældende dansk lovgivning. Dette gælder også såfremt arbejdsgiveren betaler for den ansattes (kursistens) kursus.

Alle ovenstående beløbsangivelser, herunder for fakturagebyrer og rykkergebyrer, er anført eksklusive moms.

9. Orientering om behandling af persondata

Hvis du tilmelder dig EA-uddannelsen, som er en del af akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, behandler EjendomDanmark og Erhvervsakademi Dania personoplysninger om dig. Det er nødvendigt for at administrere dit uddannelsesforløb, herunder registrere dig i Det Offentlige Uddannelsessystem. Du kan læse mere om, hvordan EjendomDanmark behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, ligesom du kan læse mere om, hvordan Erhvervsakademi Dania behandler dine oplysninger i Erhvervsakademi Dania’s privatlivspolitik.

10. Klage

Hvis kunden ønsker at indgive en klage over EjendomDanmark skal vedkommende i første omgang kontakte EjendomDanmark på e-mail til info@ejd.dk. Herefter vil den Klageansvarlige behandle sagen. På denne måde kan vi sikre os at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter.

Hvis kunden er en privatkunde kan denne indlede en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen kan endvidere indgives online via nævnets klageport.

Mere om EjendomDanmark

EjendomDanmark er organisation for ejendomsbranchen – både ejere og administratorer.

Se mere her