/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark

Politisk nyt fra EjendomDanmark

Lancering af bæredygtighedsprojekt, samarbejdsskabende debatter på Folkemødet og tiltag for at fremme genbrug i byggeriet. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de politiske sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

Peter Stenholm, direktør i EjendomDanmark, i EjendomDanmarks debat på Folkemødet.

Folketinget er gået på sommerferie. Det gør sædvanligvis sommermånederne mere rolige på den politiske front og giver os arbejdsro til at fokusere på politikudvikling, høringssvar og forberede, hvordan vi til efteråret skal spille ind på den bolig-og ejendomspolitiske dagsorden. Vi ser bl.a. frem til at bidrage til den nye bygge-og boligaftale, som vi allerede har haft en positiv dialog med politikerne om. 

Derudover er og bliver klimaet en af de mest centrale politiske dagsordner, som også gennemsyrer alle andre områder – herunder udviklingen i ejendomsbranchen. Det afspejles bl.a. i denne udgave af Politisk nyt fra EjendomDanmark.  

Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen 

I samarbejde med Rambøll har EjendomDanmark lanceret bæredygtighedsprojektet Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen (BOE). Projektet skal kort fortalt give ejendomsbranchen kompetencerne til grøn omstilling ved at guide en række virksomheder gennem et uddannelsesforløb og udvikle en læringsplatform, der bliver tilgængelig for hele branchen ved projektets udløb.  

En grøn branche er en af EjendomDanmarks mest centrale mærkesager, og projektet er bl.a. med til at understøtte, at der bliver sat handling bag ordene. 

Projektet skydes for alvor i gang til hybrid kick-off-konferencen d. 5. september, som afholdes i København, Odense og Århus. 

Læs mere her. 

Tillægsaftale skal fremme genbrug 

Aftaleparterne bag National strategi for bæredygtigt byggeri har i slutningen af april indgået en tillægsaftale til aftalen, som skal fremme genbrug i byggeri.

Høringsperioden udløb i slutningen af maj måned – og EjendomDanmark ser tillægsaftalen som et skridt på vejen til at få bygninger med lavere CO2-forbrug.  

Fra 1. januar 2024 vil man blive belønnet positivt i beregningen af bygningers klimaaftryk gennem en fast lav procentsats på 0 procent, når man benytter genbrugsmaterialer i byggeri.

Læs mere her. 

Første forhandlingsmøde om bygningsdirektivet 

De første forhandlingsmøder om bygningsdirektivet blev afholdt den 6. juni. Her kunne EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet præsentere deres respektive positioner for hinanden. Der har dog ikke været den store udvikling i forhandlingerne sidenhen – og det er derfor EjendomDanmarks forventning, at der tidligst kommer afklaring til efteråret, når det nye formandskab for EU’s ministerråd er trådt til.  

Vi er fortsat i dialog med vores søskendeorganisationer i de andre nordiske lande om udviklingen.   

Debat på Folkemødet lagde grobund for et bredt samarbejde om boligpolitik 

Fremtidens boligudfordringer blev sat på dagsordenen i den ene af EjendomDanmarks to debatter på Folkemødet, hvor repræsentanter fra boligmarkedets toneangivende organisationer var samlet. 

Bent Madsen, direktør i BL, Jan Hansen, direktør i ABF, Nina Helk, filantropidirektør i Realdania og EjendomDanmarks egen direktør, Peter Stenholm, drøftede bl.a. manglen på boliger og de dertilhørende udfordringer og forhold, der skal tages højde for i udviklingen af vores boligmarked og samfundsrammer – herunder klimaet.   

Debatten afspejlede, at mange af de udfordringer, parterne står over for, er ens. Derfor var der også et ønske om, at der fremadrettet skabes fælles og kloge løsninger.  

Læs mere her. 

EjendomDanmark i den offentlige debat  

Som led i at påvirke den politiske dagsorden, har vi i den seneste tid spillet ind på flere dagsordner med følgende debatindlæg: