/ Nyheder / Ny lovgivning udløser udvikling af klimaværktøj til byggebranchen

Ny lovgivning udløser udvikling af klimaværktøj til byggebranchen

Et nyt værktøj til livscyklusvurdering-beregning (LCA) skal gøre det lettere at inkorporere overvejelser om CO2-belastning for byggerier tidligt i designprocessen. En klar gevinst for at få bygninger med lavere CO2-forbrug, mener EjendomDanmark.

Af

LCAlive er et nyt værktøj til LCA-beregning.

I begyndelsen af året indførtes der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen i byggeri. For at kunne efterleve den nye lovgivning, er der behov for diverse værktøjer til at realisere kravene. Det er netop sådan et værktøj, som BUILD fra Aalborg Universitet har udviklet. Det nye værktøj, der har fået navnet LCAlive, skal muliggøre en mere overskuelig proces i forbindelse med LCA-beregningen for de enkelte byggeprojekter samt gøre CO2-aftrykket for de enkelte valg synlige. 

EjendomDanmark ser med begejstring på det nye værktøj, som kan støtte byggebranchen i mødet med de nye krav om dokumentation af byggeriers klimaaftryk. Nærmere bestemt at alt nybyggeri over 1000 kvadratmeter skal have udført en LCA-beregning.  

”At måle på forbrug af CO2 og lave LCA-beregninger i den tidlige byggefase, er essentielt for at designe og skabe byggerier med markant lavere CO2-forbrug. Det er nemlig i den indledende fase, at vi reelt kan påvirke CO2-forbruget. Når LCA og CO2-krav kommer ind sidst i projektet, er det mere et revisionsarbejde,” udtaler Mette Qvist, underdirektør i EjendomDanmark. 

Værktøjet forventes at bruges på tværs af værdikæderne i byggeriet, fx bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører. 

Stor gavn for mindre virksomheder 

Målet med værktøjet er at løfte hele branchen, men specielt de små og mellemstore virksomheder, fortæller Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af Villum, i en pressemeddelelse. 

”Det er krævende at sætte sig ind i, hvordan man udfører klimaberegninger af materialer og bygninger, og det kan give udfordringer for mange af de mindre virksomheder i branchen. Som måske derfor ender med at vælge de traditionelle materialer. LCAlive er et værktøj, som forhåbentlig kan være med til at hjælpe de virksomheder, der har opfattet livscyklusanalyser som noget tungt og besværligt,” siger han.  

LCAlive er støttet af VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania gennem initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. Værktøjet stilles frit tilgængeligt for hele byggebranchen. 

Få mere viden om klimakravene her.