/ Nyheder / En boligaftale med fokus på inddragelse

En boligaftale med fokus på inddragelse

En ny aftale på boligområdet lægger op til, at der blandt andet skal ses nærmere på sagsbehandlingen i huslejenævnene og tilbudspligten. EjendomDanmark, der repræsenterer den samlede ejendomsbranche, ser positivt på, at der i aftalen er fokus på inddragelse af både udlejere og lejere i de endelige forslag.

Af

Et bredt flertal har indgået en ny bolig- og byggeaftale. Foto: Alexander Farnsworth, iStock

Et bredt flertal af Folketingets partier er netop blevet enige om en ny aftale vedrørende bygge- og boligpolitiske indsatser. Aftalen rummer blandt andet nyt om reglerne for tilbudspligt.

Der er flere steder i den nye aftale lagt op til, at de relevante parter skal inddrages, hvilket EjendomDanmark betragter som godt nyt:

”Vi sætter stor pris på, at der er fokus på at sikre dialog med branchen omkring den endelige udformning af forslagene. Det er en bred aftale, som forhåbentlig også kan sikre en god balance, når det bliver mere konkret,” siger Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark.

Hun bider mærke i, at der er fokus på at sikre, at tilbudspligten fremover skal være mindre bureaukratisk:

“Det er til alles fordel, hvis processerne omkring tilbudspligt bliver mere smidige, så der ikke er unødvendige benspænd. I dag er den administrativ tung, og det har aftalen også fokus på,“ siger Lena Hartmann, der dog også påpeger, at EjendomDanmark ser frem til at lære mere om, hvordan aftalen konkret skal udmøntes:

”Vi har løbende i vores dialog om tilbudspligt påpeget, at tilbudspligten er en indskrænkning af den private ejendomsret, og at ændringer skal overvejes ganske nøje og formålet skal holdes op mod den byrde, som der bliver pålagt ejer,” siger hun.

Nyt analysearbejde af huslejenævnene

Hos EjendomDanmark hæfter man sig derudover ved, at der i aftalen tages initiativ til en analyse af, hvordan der kan skabes mere ensartet sagsbehandling i huslejenævnene samt kortere sagsbehandlingstider.

“Det er til alles fordel, hvis man kan skabe en mere effektiv sagsbehandling i huslejenævnene. Man bør blandt andet se på, hvordan der kan fastsættes et rimeligt og realistisk servicemål for kommunerne, så de kan prioritere og optimere sagsbehandlingen. ”

Lena Hartmann ser også frem til at se konsekvensrettelser fra sammenskrivningen af lejelovene ført ud i live.