/ Nyheder / Debat på Folkemødet lagde grobund for et bredt samarbejde om boligpolitik

Debat på Folkemødet lagde grobund for et bredt samarbejde om boligpolitik

Manglen på boliger var blandt emnerne, som EjendomDanmark debatterede på dette års Folkemøde. Her blev fundamentet for et fremtidigt samarbejde på tværs af boligmarkedets brancheorganisationer lagt.

Af

EjendomDanmark afholdt debatten “Boligmanglen truer: Hvordan forenes drømme med virkelighed?” på Folkemødet.

Der var sol over Allinge, da EjendomDanmark satte fremtidens boligudfordringer på dagsordenen i en livlig debat mellem repræsentanter fra boligmarkedets toneangivende organisationer på årets Folkemøde. 

Bent Madsen, direktør i BL, Jan Hansen, direktør i ABF, Nina Helk, filantropidirektør i Realdania og EjendomDanmarks egen direktør, Peter Stenholm, drøftede bl.a. manglen på boliger og de dertilhørende udfordringer og forhold, der skal tages højde for i udviklingen af vores boligmarked og samfundsrammer.  

Debatten afspejlede i høj grad, at mange af de udfordringer, parterne står over for, er ens. Derfor var der også et ønske om, at der fremadrettet skabes fælles og kloge løsninger. Løsninger som kan afhjælpe manglen, forholder sig til danskernes boligbehov og ikke mindst den bæredygtige omstilling af vores bygningsmasse.  

“Det var en god og nuanceret debat – også i et større perspektiv – for det lagde grobund for et fremtidigt samarbejde om indspark til politikerne på det boligpolitiske område. Står vi sammen om de udfordringer, der er fælles, så står vi stærkere og har endnu bedre mulighed for at påvirke den politiske dagsorden, så der bliver skabt gunstige vilkår og tiltagene bliver realiserbare i praksis,“ fortæller Jan Ellebye, underdirektør i EjendomDanmark.  

Lys over myterne om ejendomsbranchen 

Den første debat blev afløst af en dialog med tilhørerne om en anden vigtig dagsorden for ejendomsbranchen – at få punkteret nogle af de mange myter, som maler et forfejlet billede af branchen.  

Her var EjendomDanmarks direktør, Peter Stenholm, på scenen og ledsaget af underdirektør inden for ESG, Mette Qvist. Sammen forsøgte de at nuancere billedet af ejendomsbranchen og gøre op med nogle af de fordomme, der til stadighed præger folks opfattelse af udlejere og lejemarkedet. I den forbindelse belyste de også, hvordan branchen arbejder aktivt med grøn omstilling for at skabe bæredygtige rammer for vores hverdag. 

Unges vej ud af hjemløshed 

Jan Ellebye, underdirektør i EjendomDanmark, styrede slagets gang i begge debatter, men var også selv debattør, da Realdania afholdt en debat med fokus på, hvordan vi hjælper unge ud af hjemløshed. Her deltog forskellige aktører fra Hjem til Alle Alliancen, hvor housing first–princippet var et centralt emne i samtalen. 

Recaps fra årets Folkemøde 

I videoerne neden for kan du se højdepunkterne for EjendomDanmarks debatter: