/ Nyheder / EjendomDanmark giver ejendomsbranchen kompetencerne til bæredygtig omstilling

EjendomDanmark giver ejendomsbranchen kompetencerne til bæredygtig omstilling

De danske ejendomsvirksomheder skal indfri deres bæredygtige potentiale gennem konkret viden og handlekompetence baseret på deres niveau og udgangspunkt. Et nyt toårigt projekt fra EjendomDanmark og Rambøll skal understøtte det.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt.

Bygge- og ejendomsbranchen står for omkring 30 procent af det danske CO2-udslip. Men mange ejere, administratorer og lejere i ejendomsbranchen mangler endnu den rigtige viden til at bidrage til en bæredygtig omstilling.

Derfor har vi i EjendomDanmark i samarbejde med Rambøll søsat et toårigt projekt kaldet Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen.

”Som det er nu, er mange af vores medlemmer et stykke fra at kunne indfri sit grønne potentiale. Derfor tilbyder projektet læring, inspiration og handlekompetencer, så de kan træffe kvalificerede valg i deres bæredygtige omstilling både i dagligdagen og på et strategisk plan,” siger Jan Ellebye, underdirektør i EjendomDanmark. 

”Særligt de mindre aktører i ejendomsbranchen, som enten ejer, administrerer eller drifter ejendomme, har svært ved at få det nødvendige overblik over og forståelse for de mange krav, muligheder og risici der er forbundet med bæredygtighed. Dermed bliver det også svært at træffe beslutning om, hvor man skal tage fat først og vide, om man gør det rigtige. Derfor vil vi hjælpe branchen ved at gøre arbejdet med bæredygtighed konkret og relaterbart til den dagligdag virksomhederne i ejendomsbranchen har,” siger Pernille Louise Klausen, leder af Rambølls nationale enhed for bæredygtigt byggeri.

Tætte uddannelsesforløb og bred læringsplatform

Projektet vil støtte ejendomsbranchens omstilling ved dels at guide en gruppe virksomheder gennem et uddannelsesforløb, dels ved at udvikle en læringsplatform, der bliver tilgængelig for hele branchen ved projektets udløb. 

”Vi klæder en række små og mellemstore virksomheder på til at arbejde med bæredygtighed, så det ikke virker som en uoverskuelig bjergbestigning. Forhåbentlig kan det inspirere andre virksomheder,” siger Jan Ellebye og fortsætter:

”Samtidig kommer læringsplatformen til at gøre viden tilgængelig, så alle i branchen i fred og ro kan blive klogere på de strategiske, praktiske og tekniske aspekter af bæredygtighed. Platformens indhold baserer sig på en analyse, vi har lavet blandt vores medlemmer, så den vil være tilpasset modtagernes virkelighed. Vi får en meget stor opgave med at sprede viden fra platformen til en samlet branche.”

Lokal opbakning 

Målet med projektet er at få hele branchen med i den grønne omstilling, og der er da også allerede stor opbakning rundt omkring i landet. 

Blandt andet på Fyn, hvor Susanne Blix, udviklingsdirektør i Boliggruppen, har deltaget i indledende interview til projektet.  

 ”Det er fantastisk, at vores brancheforening tager initiativ at rykke branchens bæredygtige omstilling. Jeg håber, projektet kan være med til at afmystificere arbejdet med bæredygtighed. Når først man kommer i gang, finder mange ud af, at det faktisk ikke er så svært,” siger hun. 

Også Lars Ismiris, der er administrerende direktør i LEA Ejendomspartner med afdelinger i Kolding, Odense, Næstved og København, har deltaget i indledende interview. Han ser især stort potentiale i projektets målgruppe.   

”Projektet tiltaler mig, da det er rettet mod virksomheder, der på nuværende tidspunkt er mere søgende i deres tilgang til bæredygtighed og ESG. Vi skal have alle med, så dagsordenen ikke bliver elitær og fokuseret omkring de store aktører. Mit største ønske til projektet er, at det kan være med til at demokratisere hele ESG-begrebet og udstikke nogle retninger, hvor alle kan være med og bidrage.” 

Alle skal bidrage

Foreningen Realdania, Grundejernes Investeringsfond (GI) og Forenet Kredit samt Rambøll Fonden og EjendomDanmark Fonden finansierer projektet. De ser alle et stort potentiale i ambitionen om en bæredygtig omstilling af ejendomsbranchen.

”Alle led i kæden skal med, og det sker kun, hvis både små og store virksomheder har de rette kompetencer til at løfte opgaven. Viden om arbejdet med bæredygtighed forplanter sig ikke automatisk til konkret handling, og vi håber derfor, at projektet kan bidrage til at klæde aktørerne på til at drifte og udvikle ejendomme mere økonomisk, socialt og ikke mindst miljømæssigt bæredygtigt,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.

For GI er det også glædeligt, at projektet kommer fra branchen selv:

”Vi håber, at projektet kan gøre det nemmere for bygningsejere at træffe de rigtige og mest muligt bæredygtige beslutninger. Vi sætter stor pris på, at branchen selv rækker ud og kan se behovet,” siger GI’s direktør Susanne Borenhoff. 

I Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit, er man begejstret over, at projektet skal skabe et landsdækkende kompetenceløft af ejendomsbranchen:

”Alle steder i landet – fra Thisted i nord til Nakskov i syd – er bæredygtige bygninger og ejendomme en nødvendig fremtid for både klimaet, brugerne af bygningerne og ikke mindst erhvervet selv. Et fælles sprog og bredt kompetenceløft er en afgørende start på udviklingen, og det håber vi, at branchen kan få med projektet hér,” siger Michael Demsitz, formand for Forenet Kredit.