/ Nyheder / Året der gik – EjendomDanmark samler op på et begivenhedsrigt politisk år 

Året der gik – EjendomDanmark samler op på et begivenhedsrigt politisk år 

2023 lakker mod enden. Vi ser tilbage på et spændende politisk år og en række af de politiske dagsordner, som EjendomDanmark har arbejdet med.

Af

2023 har været et begivenhedsrigt år. Regeringsdannelsen faldt på plads kort tid før jul sidste år, så 2023 har først og fremmest været et år, hvor vi har skulle navigere i et forandret politisk landskab med en bred midterregering, nye ministre, nye partier i Folketinget og nye folketingspolitikere på de forskellige ordførerposter. Mange relationer lever naturligvis videre, men heldigvis har det også givet anledning til at skabe nye kontakter på og uden for Christiansborg.  

Men 2023 har også været året, hvor vi kunne fejre, at lagerskatten er skrinlagt efter flere års arbejde. Vi har i år taget det første spadestik til at få skabt en tiltrængt debat om huslejenævnenes fremtid. Vi har lanceret et ambitiøst bæredygtighedsprojekt til at understøtte branchens grønne omstilling og selvfølgelig mange indledende diskussioner om et kommende boligpolitisk udspil fra regeringen. Senest har det været de nye, foreløbige ejendomsvurderinger, som har kapret vores dagsorden – og de førnævnte politiske aktiviteter er blot få af dem, vi har beskæftiget os med i 2023. 

Forårets brede aftale på boligområdet  

I foråret indgik regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om bygge- og boligpolitiske indsatser. Aftalen havde bl.a. fokus på tilbudspligten og udfordringerne med sagsbehandlingen i huslejenævnene – to emner, som længe har haft vores bevågenhed. 

Aftalens punkter har selvsagt været nogle af dem, vi har været i tæt dialog med politikerne om i løbet af 2023 og fortsat vil være i dialog med dem om i 2024.  

Netop i denne uge blev lovforslag L76 om fejlrettelser i lejeloven og tilbudspligten endeligt vedtaget. Desværre er fejlene ikke rettet med fuld tilbagevirkende kraft, men det er positivt, at et bredt flertal har skabt klarhed om NPI-reguleringen for fremtiden– og vi er glade for, at vi formåede at begrænse udvidelsen af tilbudspligten, så den ikke blev så omfangsrig, som der først var lagt op til. Vi har udviklet en implementeringsvejledning, som gør det nemmere at finde rundt i lovændringen. 

Bygge – og boligaftalens fokus på huslejenævnene er kærkommen. Som det også fremgår i det politiske udspil om huslejenævnene, vi har lanceret, er sagsbehandlingen plaget af enormt lange ventetider og en meget forskelligartet sagsbehandling, som truer retssikkerheden. Der er lagt op til at rykke på denne del af aftalen i 2024, men i løbet af efteråret 2023 har vi allerede mødtes med flere politikere og drøftet udfordringerne. I 2024 vil vi bl.a. løfte debatten via debatmøder og fortsætte dialogen med ordfører, ministeriet og boligstyrelsen om, hvordan vi løser udfordringerne. 

Endnu et grønt år

ESG er på alles læber, og bæredygtighedsdagsordenen er langt fra ny, men i 2023 har den for alvor taget fart. Det er tydeligt at mærke – og det afspejler sig også i de stigende krav i både dansk og europæisk lovgivning. I december nåede man i EU endelig til enighed om et nyt europæisk bygningsdirektiv med krav til danske, såvel som andre europæiske bygningsejere. Efter direktivets endelige vedtagelse udestår der et stort arbejde i at få det implementeret klogt i den danske virkelighed.  

EjendomDanmark oplever hele tiden, at viljen til en grønnere ejendomsmasse i den grad er til stede, men den helt store udfordring er, hvordan man gør i praksis. Derfor er vi stolte af, at vi i 2023 har lanceret BOE – Bæredygtig Omstilling i ejendomsbranchen – et toårigt læringsforløb, der skal klæde ejendomsbranchen på i grøn omstilling. 

Bæredygtighed fylder meget, men det er også en dagsorden, som hele tiden udvikler sig, og hvor EjendomDanmarks sigte er at skabe mulighederne for at få forandringerne til at ske i virkeligheden. Her er der masser at se på – lige fra standardiseringen og tilgængeligheden af data til at gøre der muligt at få solceller op på ejendomme, hvor det giver mening.  

Ejendomsvurderinger – bolig og erhverv 

Forvirring og frustration over de nye foreløbige ejendomsvurderinger, er der nok mange, der føler har påvirket julehumøret. Senest for erhvervsejendomme, hvor ejendomsvurderingerne kommer til at danne grundlag for skatteopkrævningen i 2024 og 2025.  

Diskussionen om myndighedernes arbejde med vurderingerne har stået på i en lang årrække, hvor EjendomDanmark på forskelligvis har peget på uhensigtsmæssigheder. Det har særligt gjort sig gældende for udrulningen af dækningsafgiften, som var særlig problematisk. I november kom en politisk aftale, der tog noget af brodden af dette. Men der udestår flere udfordringer, som vi fortsat arbejder videre med. Det er meget komplekst stof – vores opsamling finder du her.  

Nyt år – nye og gamle dagsordner  

EjendomDanmark bliver i stigende grad involveret på mange niveauer i det politiske system, hvilket er kæmpe fordel og langt størstedelen af vores politiske arbejde strækker sig ind i 2024. Det betyder ikke, at det er muligt at forudsige det næste politiske år. For politik er en særdeles foranderlig størrelse, og vi kan blive påvirket af alverdens andre store dagsordner og begivenheder.  

Dog glæder vi os til at kunne løfte sløret for vores bud på et boligpolitisk udspil, der forsøger at tegne et nuanceret billedet af boligmarkedet, fremtidens behov og forslag, der kan bidrage til at løse en række af fremtidens udfordringer.