/ Nyheder / EjendomDanmark: Tre anbefalinger til at styrke huslejenævnene 

EjendomDanmark: Tre anbefalinger til at styrke huslejenævnene 

EjendomDanmark ønsker at gøre op med overbebyrdelse og lange sagsbehandlingstider i
huslejenævnene. Ud fra tre principper skal der sættes skub i forandringerne, så fremtidens
huslejenævn garanterer retssikkerheden.

Af

De danske huslejenævn spiller en hel central rolle i håndhævelsen af lejeloven, da de som tvistorganer er med til at afgøre uenigheder mellem lejere og udlejere.  Huslejenævnene har dog længe været underlagt et stort pres, som udmønter sig i lange sagsbehandlingstider, en vigende faglighed samt en forskelligartet sagsbehandling fra huslejenævn til huslejenævn.  

Derfor lancerer EjendomDanmark, der er brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer, et udspil med forslag til, hvordan huslejenævnene kan forbedres. 

”Huslejenævnene mangler ressourcer, og det truer retssikkerheden, at presset er så stort. Vi oplever, at det desværre resulterer i store udfordringer for både lejer og udlejer, fordi det skaber usikkerhed og uvished hos begge parter – og det ønsker vi at ændre på,” lyder det fra Lena Hartmann, juridisk direktør hos EjendomDanmark.  

EjendomDanmarks nye udspil indeholder derfor tre principper og en række konkrete forsalg til, hvordan huslejenævnene gennem en større ’renovering’ kan styrkes og professionaliseres yderligere.  

De tre principper  

I det politiske udspil anbefaler EjendomDanmark, at huslejenævnene styrkes ud fra principperne: Høj faglighed, transparens og effektivitet.  

“Vi appellerer blandt andet til, at der tilføjes flere ressourcer til at nedbringe de lange ventetider, at der kommer fokus på at højne fagligheden blandt nævnsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere samt at der skabes transparens for på den måde at sikre en saglig vurdering i huslejenævnene på tværs af landet,” siger Lena Hartmann og påpeger, at et andet forslag er, at huslejenævnene forankres bedre i det ordinære retssystem.   

Ifølge Lena Hartmann skal det som minimum kunne forventes, at både lejer og udlejer får en fair, hurtig og professionel behandling i nævnene – og det skal principperne hjælpe med.  

”Vejen mod en tryg og sikker proces i huslejenævnene, hvor alle parter bliver behandlet retfærdigt, er efter EjendomDanmarks overbevisning gennem disse tre principper. De er hver især afgørende elementer for, hvordan vi kommer i mål med vores ambitioner og får gjort fremtidens nævn bedre.” 

Læs udspillet her.