/ Nyheder / EjendomDanmark: Fejlrettelse endelig på plads

EjendomDanmark: Fejlrettelse endelig på plads

Da den daværende lejelov i sommeren 2022 trådte i kraft, opdagede man en fejl, der var sket i sammenskrivningen af loven. I dag er fejlen blevet rettet. Folketinget har netop vedtaget lovforslag L76, dog uden den fulde tilbagevirkende kraft, hvilket korrektionslovforslaget ellers oprindeligt lagde op til – og det er ifølge EjendomDanmark ærgerligt.

Af

I dag har Folketinget vedtaget lovforslag L76, som skal rette op på den fejl og de mangler, der opstod ved sammenskrivningen af den tidligere lejelov og nu ophævede boligreguleringslov.

Hos EjendomDanmark, der er ejendomsbranchens organisation, ser man positivt på, at lovgivningen nu bliver præciseret, og at fejlen rettes. Alligevel finder organisationen de økonomiske konsekvenser, som der følger med forslaget, og som særligt vil ramme ejendomsvirksomhederne, bekymrende.

I det oprindelige løsningsforslag fra sommeren 2022 var der ellers lagt op til, at fejlene skulle rettes med tilbagevirkende kraft. Den del er ved den endelige vedtagelse undladt, hvilket ifølge EjendomDanmark efterlader ejendomsvirksomhederne med betydelige regninger og ekstra administrative opgaver.

”Ejendomsvirksomhederne, der nu skal betale, har ikke handlet uretmæssigt. Fejlen skyldes en lovteknisk fejl ved sammenskrivningen og ikke virksomhedernes handlinger. Hos EjendomDanmark finder vi det ærgerligt, at den oprindelige intention om tilbagevirkende kraft ikke er med i den endelige løsning,” siger juridisk direktør hos EjendomDanmark, Lena Hartmann.

Regninger som konsekvens

Selvom lovforslaget ikke lever helt op til de oprindelige forventninger, så er EjendomDanmark alligevel tilfredse med, at et bredt flertal har skabt klarhed omkring regulering med nettoprisindekset.

”Det er selvfølgelig godt, at der nu bliver rettet op på fejlen. Det har vi ventet på længe. Men denne version vil desværre få nogle konsekvenser med regninger i millionklassen for nogle ejendomsvirksomheder. Alt sammen midler, der i stedet kunne være investeret i blandt andet klimarenoveringer og andre presserende behov,” siger hun og fortsætter:

”Havde man valgt at vedtage lovforslaget i sin oprindelige form, hvor den tilbagevirkende kraft fortsat var en del af ligningen, så ville man have sikret, at alle parters retsstilling var uberørt af fejlen, og at både lejer og udlejer var stillet som hidtil.”

Ser frem til mere ro

Selvom lovforslaget ikke levede op til organisationens forventninger og sammenskrivningens oprindelige intentioner, betragtes det alligevel som positivt, at et bredt flertal nu har adresseret de udfordringer, der opstod som følge af fejlene i lovgivningen.

”Det faktum, at der for fremtiden ikke hersker nogen tvivl om, hvorvidt man skal kunne regulere efter nettoprisindekset, er positivt. Nu håber vi bare, at der trods uhensigtsmæssighederne kommer mere ro omkring lejeloven,” siger Lena Hartmann.

Det sker