/ Digitalisering / Digitaliseringsprojekt

Digitaliseringsprojekt

EjendomDanmark har søsat et nyt projekt, som skal skabe fokus på digitalisering som et værktøj til at løfte ejendomsbranchen til gavn for lejere, ejere og samfund.

Foto: EjendomDanmark

Projektet sætter særlig fokus på, hvordan man med digitale løsninger kan optimere den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed og på at skabe de rette kommercielle rammer for at omfavne nutidens og fremtidens digitale muligheder.


Det toårige projekt, som er finansieret af Grundejernes Investeringsfond, Realdania og EjendomDanmark udføres af Build (AAU), PwC, Rambøll og EjendomDanmark og med opbakning fra en lang række aktører med vidt forskellige baggrunde: lejere, universiteter, private virksomheder og brancheorganisationer.


Det brede samarbejde og inddragelse giver projektet en unik position, hvor muligheder, potentielle faldgruber, perspektiver og potentialer afdækkes, og hvor resultater kan forankres bredt i branchen.

De er med

I samarbejdet er ejersiden repræsenteret af EjendomDanmark og Danske Udlejere, mens LLO – Lejernes Landsorganisation, BOSAM og den almene sektor deltager fra lejersiden. Desuden er blandt andet BUILD – Aalborg Universitet, Rambøll, PwC, Realdania, Grundejernes Investeringsfond, ATP Ejendomme, PropTech Denmark og Molio med i projekt-, arbejds- og referencegrupper igennem projektforløbet.

Projektgruppen er tovholder på leverancer og den primære udførende part. Projektgruppen består af arbejdsgrupper, der sammensættes efter kompetencer med relevant deltagelse fra øvrige aktører fra eksempelvis referencegruppen.

Projektgruppen består af:

Mikkel Alsø, Seniorkonsulent og cand. polit., EjendomDanmark (projektleder for projektet)

Trine Ejsing, Økonomisk konsulent og cand .merc., EjendomDanmark

Morten Jarlbæk Pedersen, Seniorrådgiver, Ph D., EjendomDanmark

Anders Gade Jeppesen, Chefanalytiker, EjendomDanmark

Stine Rud Skov, Kommunikationskonsulent, EjendomDanmark

Sinan Koca, Projekt Manager, EjendomDanmark

Kim Haugbølle, Seniorforsker, ph.d., BUILD – Aalborg Universitet

Anders Kristian Busk Nielsen, Videnskabelig Assistent, BUILD – Aalborg Universitet

Poul Ebbesen, Chief specialist, Rambøll

Kristine Ohrt, Seniorkonsulent, Rambøll 

Carl Petersen, Partner, Financial Services, PwC

Kim Søberg Petersen, Partner Financial Services, PwC

 

 

BL (Danmarks Almene boliger)​ – Afdelings- og PA-chef, Natalia Rogaczewska​

Danske Udlejere​ – Formand, Keld Frederiksen​

LLO​ – Chefjurist, Anders Svendsen​

Erhvervslejernes LO​ – Landssekretær, Patrizia Martinelli​

BOSAM​ – Adm. Direktør, René Suhr​

Trafik -, Bygge- og Boligstyrelsen​- Fuldmægtig, Kontor for byggeri, August Schwensen​

PropTech Denmark ​- Managing Director, Jakob Stoumann​

Molio ​- Head of Project ConTech, Christina Haupt Toft​

Boliggruppen​ – Udviklingsdirektør, Susanne Blix​

Bygherreforeningen​ – Direktør, Henrik Bang​

Byggesocietetet​ – Sekretariatschef, Lars Sønderskov​

buildingSMART Danmark ​- Manager, Kasper Køster Svendsen​

ProDomus​ – Direktør, Britta Jespersgaard​

Taurus​ – Chef for Forretningssupport & -udvikling, Anne Sofie Hovgaard​

 

Projektet

Underdirektør Morten Marott Larsen, 28 45 56 51

Seniorøkonom Mikkel Alsø, 31 62 01 08

Senior projekt manager Sinan Koca

Økonomisk konsulent Trine Ejsing, 30 70 61 80

Kommunikation/Presse

Kommunikationskonsulent Stine Rud Skov, 50 51 28 85

Pressekonsulent Cecilie Lund Vinther, 21 40 46 75

Politik

Politisk chef Jan Ellebye, 20 33 38 76

Økonomisk chefanalytiker Anders Gade Jeppesen, 22 89 69 00

Projektets FASER

Fase 1: Digitaliseringsoverblik i ejendomsbranchen
Det er væsentligt at få beskrevet, hvor branchen står i dag både i Danmark og i udlandet. Det gælder brugen af nye teknologier, men også i lige så høj grad de behov, der har drevet den digitale udvikling i ejendomsbranchen derhen, hvor den er i dag. Denne baseline skal danne et nødvendig indblik i de relevante teknologiske muligheder og bidrage til at forklare, hvorfor de er opstået. Derudover skal et samlet overblik danne fundament for efterfølgende indsatser igennem projektet.

Fase 2: Overblik over behov, teknologier og muligheder
På baggrund af viden om hvor ejendomsbranchen står i dag, jf. Tema 1, skal der skabes et overblik over branchens behov og ønsker ud fra blandt andet spørgeskemaundersøgelser. Der skal desuden udarbejdes et match mellem digitale løsninger og branchens behov og ønsker. Det er vigtigt at bygge bro mellem digitaliseringen og brugerne for at få en samfundsmæssig gavn af mulighederne. Det vil dette pro-jekt hjælpe med til. Endelig udarbejdes en rapport med lærerige eksempler og cases. Mens tema 1 har været med til at afdække det aktuelle niveau for digitalisering i ejendomsbranchen skal Tema 2 søge at identificere de behov ejendomsbranchen har, der kan tilfredsstilles gennem digitalisering, og matche behov med eksisterende digitale løsninger samt identificere eventuelle gaps.

Fase 3: Digitalisering og gældende lovgivning

Her er målet at skabe overblik over den aktuelle regulering. Overblikket skal skabe grundlag for, at branchens aktører kan tage de nødvendige forholdsregler for at overholde gældende lovgivning. Derudover giver det mulighed for, at branchen med et fælles sigte kan synliggøre nye lovgivningsmæssige behov, der kan være med til at forbedre vilkårene.