/ En digital branche / PropTech

PropTech

PropTech - en forkortelse for Property Technology - forandrer ejendomsbranchen. EjendomDanmark har fokus på området, så medlemmer og branche er opdateret på den nyeste udvikling.

PropTech er udviklingen af teknologiske og digitale løsninger og systemer særligt tiltænkt ejendomsbranchen. PropTech er en forkortelse for Property Techonology eller ejendomsteknologi.

Fra at være ganske ukendt for få år siden er PropTech den seneste tid blevet et mere udbredt begreb i den danske ejendomsbranche. Den digitale udvikling i ejendomsbranchen skaber grundlag for nye forretningsmodeller og strategier, og indsigten i området er vigtig, hvis branchen som helhed skal løftes yderligere.

Derfor følger EjendomDanmark også nøje med inden for dette felt, så erfaringer kan opsamles og deles i branchen. Det sker blandt andet gennem netværksarbejde, gå-hjem møder, indlæg og diskussioner ved konferencer, samt ved løbende artikler og nyhedsbreve om emnet.

Nye teknologiske løsninger giver muligheder for effektivisering inden for flere af branchens forskellige områder. Det giver blandt andet ejere, udlejere, administratorer og udviklere mulighed for, på baggrund af ny viden, at optimere driften, tilpasse porteføljesammensætning og øge indtjeningen.

Samtidig kan ny teknologi også betyde frigørelse af ressourcer. Det giver muligheder for at øge fokus på andre essentielle områder som for eksempel kundepleje og idegenerering.

500

nye PropTech-startups i Danmark. Det vidner om en teknologi i vækst.

PropTech er udviklingen af teknologiske og digitale løsninger og systemer særligt tiltænkt ejendomsbranchen. PropTech er en forkortelse for Property Technology eller ejendomsteknologi.

Fra ukendt til udbredt

Fra at være ganske ukendt for få år siden er PropTech den seneste tid blevet et mere udbredt begreb i den danske ejendomsbranche. Den digitale udvikling i ejendomsbranchen skaber grundlag for nye forretningsmodeller og strategier, og indsigten i området er vigtig, hvis branchen som helhed skal løftes yderligere.

Derfor følger EjendomDanmark også nøje med inden for dette felt, så erfaringer kan opsamles og deles i branchen. Det sker blandt andet gennem netværksarbejde, gå-hjem møder, indlæg og diskussioner ved konferencer, samt ved løbende artikler og nyhedsbreve om emnet.

Nye teknologiske løsninger = effektivisering og frigørelse af ressourcer

Nye teknologiske løsninger giver muligheder for effektivisering inden for flere af branchens forskellige områder. Det giver blandt andet ejere, udlejere, administratorer og udviklere mulighed for, på baggrund af ny viden, at optimere driften, tilpasse porteføljesammensætning og øge indtjeningen.

Samtidig kan ny teknologi også betyde frigørelse af ressourcer. Det giver muligheder for at øge fokus på andre essentielle områder som for eksempel kundepleje og idegenerering.

500

nye PropTech-startups i Danmark. Det vidner om en teknologi i vækst.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte en af nedenstående medarbejdere for mere information.

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.