/ Nyheder / Vær varsom, hvis du lejer ud til studerende

Vær varsom, hvis du lejer ud til studerende

Snart åbner universiteterne dørene for 64.943 nye studerende. i særligt København og Aarhus, hvor det bliver stadig sværere at finde en bolig til alle. Har man et værelse ledigt, kan udlejning til en studerende være en god idé, men man bør sætte sig grundigt ind i reglerne.

Af

Studerende der læser. Foto: Alexis Brown, Unsplash

Snart begynder 64.943 nye studerende på en videregående uddannelse. Mange studerende vil søge private værelser, fordi kollegierne ikke vil have plads til alle, men når man lejer et værelse ud i en bolig, gælder en række komplicerede regler. Det fortæller Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

”En enkelt fejl kan i værste fald betyde, at en værelsesudlejer kan miste sin lejebolig, men hvis man tænker sig om, kan det også være en rigtig god måde for enten en boligejer, lejer eller andelshaver at få et supplement til boligudgifterne, og samtidig hjælpe en studerende godt på vej. Hvis matchet med lejeren er godt, giver det også noget liv i hjemmet”, siger han.

Der er forskel på, om man lejer et værelse ud i en villa, ejer- eller andelslejlighed eller i en lejebolig. Hvis din bolig er en villa, som du selv ejer, er det op til dig, om du vil leje et værelse ud, men udlejningen er omfattet af lejelovens regler.

Hvis boligen er en ejer- eller andelslejlighed, anbefaler Ejendomsforeningen Danmark, at man tjekker foreningens vedtægter for at finde ud af, om man må leje værelser ud.
Anderledes er det, hvis boligen er en lejebolig. Der har man ofte ret til at fremleje op til halvdelen af værelserne. Der rundes dog ned, så hvis man lejer en treværelses lejlighed, må man kun fremleje et værelse.

Indgå en lejekontrakt

Man bør altid indgå en egentlig skriftlig lejeaftale med fremlejeren for både lejers og udlejers skyld. Hvis man ikke gør det, kan det få konsekvenser for en selv.

”Hvis man bor i en lejebolig, skal man give sin egen udlejer en kopi, før man lejer værelset ud. Hvis man ikke orienterer udlejer eller overtræder reglerne for fremleje på anden vis, risikerer man at miste lejeboligen, fordi man overtræder reglerne for ens egen lejeaftale med udlejer”, siger Morten Østrup Møller.

Lejekontrakten skal som minimum indeholde navne på aftaleparterne, boligens adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som for eksempel køkken, bad og toilet og den aftalte leje. Når man udlejer et værelse i sin egen bolig, kan man opsige lejer med en måneds varsel. Man behøver derfor ikke at skulle bo sammen i mere end en måned, hvis der opstår uenigheder.

”Den korte opsigelsesfrist er rar for begge parter, fordi det kan være hårdt at bo sammen med en, man ikke fungerer sammen med. Den korte opsigelsesfrist forudsætter dog, at man deler samme lejlighed og indgang”, siger Morten Østrup Møller.

Hvis lejer har separat adgang til værelset for eksempel via en kælderindgang, og i øvrigt ikke benytter udlejers del af boligen, så gælder de sædvanlige skærpede regler for opsigelse, hvor lejer kun kan ophæves eller opsiges ved betalingsmisligholdelse eller af andre undtagelsesvise grunde anført i lejeloven.

Sæt lejen rigtigt

Det er meget vanskeligt at sætte en korrekt husleje for et værelse. Det skal man gøre ud fra begrebet ’det lejedes værdi’.

”Det lejedes værdi er et lejeretligt begreb. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser. Størrelsen kan desværre ikke slås op nogen steder. Hvis du aftaler en for høj leje, kan huslejenævnet sætte den ned, hvis lejer klager. Så vær varsom og brug gerne en rådgiver til at finde rundt i det komplicerede regelsæt”, siger Morten Østrup Møller.

De vigtigste regler

  • Du bør udarbejde en skriftlig fremlejekontrakt, hvor der som minimum fremgår navne på aftaleparterne, værelsets adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som køkken, bad og toilet samt den aftalte leje.
  • Du må maksimalt fastsætte lejen til det lejedes værdi. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser.
  • Du skal sørge for, at forbrug til for eksempel varme, vand, el og tv dækkes af den leje, der aftales, da du ikke må opkræve særskilte beløb til disse ting.
  • Du kan udleje inventar, og lejen for det kan specificeres, men det er i udgangspunktet en del af lejen.
  • Du kan opsige lejer med en måneds varsel, hvis lejer har adgang til værelset via boligen.
  • Du må ikke leje ud flere gange som en slags ”bed and breakfast”, hvis du bor i en lejebolig – så kan du blive smidt ud af din bolig.
64.393

nye studerende begynder snart på en videregående uddannelse.

Kontakt