/ Nyheder / Talknuser giver medlemmerne indsigt i ejendomsmarkedet

Talknuser giver medlemmerne indsigt i ejendomsmarkedet

Analyser, nøgletal og lejebenchmarks. Ejendomsbranchens aktører har siden 2014 leveret markedsdata for blandt andet leje og tomgang til EjendomDanmark. Hong-Kai Guo, senior dataanalytiker, er én af de medarbejdere, der dagligt bearbejder data og bidrager til, at medlemmerne får indsigt i det aktuelle ejendomsmarked.

Af

Hong-Kai Guo er senior dataanalytiker i EjendomDanmark. Han begyndte som studentermedhjælper i 2017, hvor han læste økonomi på Københavns Universitet. I juni 2019 blev han fuldtidsansat i medlemsorganisationen.

Hver måned leverer medlemmer data om deres bolig- og erhvervslejemål til EjendomDanmark til gavn for hele branchen. Over 250.000 lejemål er i dag repræsenteret i den omfattende database. Data har ført til en række stærke analyser og produkter gennem årene, der skal hjælpe ejendomsbranchen med bedre at kunne læse markedet og dets udvikling. Hong-Kai Guo, senior dataanalytiker, sørger dagligt for at omdanne data til resultater.

”Som økonom brænder jeg for at arbejde med tal og statistikker, og det er der rig mulighed for her. Mit arbejde kredser primært omkring vores markedsstatistik,” fortæller han.

Nyeste nøgletal

Databasen dækker 25 procent af ejendomsmarkedet, og giver medlemmerne indblik i aktuelle lejeniveauer, tomgangsprocenter og andre markedsrelaterede nøgletal. Data bliver opdateret én gang i kvartalet, så det er de nyeste nøgletal, medlemmerne får adgang til.

”Det er ret unikt. Data bruger vi til at fortsat at udvikle nye produkter, der kaster lys over, hvordan ejendomsmarkedet ser ud i forskellige dele af landet. Det motiverer mig, at de tal og data, jeg arbejder med, er noget medlemmerne kan bruge i deres hverdag,” siger Hong-Kai Guo.

Indblik i ejendomsmarkedet

Hvert kvartal udarbejder medlemsorganisationen en tomgangsrapport, som giver et her og nu-billede af ejendomsmarkedet. Medlemmerne får her indblik i nøgletal for den arealmæssige- og økonomiske tomgang. De kvartalsvise opgørelser fordeler tomgangen på både anvendelse og geografi, og medlemmerne har derfor god mulighed for at finde frem til det relevante tomgangstal.

Siden corona gjorde sit indtog har EjendomDanmark også løbende leveret en opgørelse over restancer, der giver indblik i manglende lejebetaling både med og uden aftale om henstand.

”Med restancetallene har vi kunnet vise, hvordan vores medlemmer har holdt hånden under deres lejere, og som medlem har man haft mulighed for at måle sig op mod nogle nøgletal, der ikke findes andre steder,” uddyber Hong-Kai.

De seneste par år er produkter som Lejetjek Basis og Lejetjek+ også blevet til som følge af markedsstatistikkens udvikling. Lejetjek giver et unikt indblik i lejeniveauer i hele landet. Medlemmer, der melder ind til markedsstatistikken, får rabat på de to produkter.

Derudover er der også mulighed for at få gratis statistik, hvis man indberetter data til markedsstatistikken. Statistikken giver et overblik over, hvordan porteføljen klarer sig mod et benchmark for hele markedet.

Mål om stærkere dækning

Markedsstatistikken er et væsentligt fundament for udarbejdelsen af de analyser og nøgletal, EjendomDanmark leverer. Dækningen kan dog stadig forbedres i forskellige geografiske områder og sektorer, påpeger Hong-Kai.

”På sigt vil vi gerne udarbejde endnu flere nøgletal. Lige nu mangler vi for eksempel data på flere erhvervsejendomme i Sydjylland, boligudlejning i Roskilde, mere industri og flere data om driftsomkostninger og afkast. Her har vi brug for medlemmernes hjælp til at få tilstrækkelige data, og vi arbejder derfor løbende på at få flere med i vores statistik.”

For at gøre det nemt og tidsbesparende at indberette indgik EjendomDanmark i begyndelsen af året et samarbejde med Unik om en ny applikation. Ønsker man som udlejer eller administrator at indberette, kan det foregå helt automatisk.

”Ud over, at det er en god service for de af Uniks kunder, der allerede indberetter, er der nu et endnu bedre grundlag for, at flere kan bidrage til markedsstatistikken fremover. Flere deltagere vil kunne sætte turbo på nye skarpe og præcise data og produkter fremover,” siger Hong-Kai, der gerne ser flere af denne type samarbejder fremover med øvrige administrationssystemer.

Vil du være med? 

Vil du bidrage til at styrke ejendomsbranchens nøgletal, så tilmeld dig som indberetter på https://ejd.dk/statistik/indberetning/, eller skriv til markedsstatistik@ejd.dk og hør nærmere. 

Deltager du, får du mulighed for at modtage medlemsstatistik på det indsamlede markedsdata.

Alle indsamlede data bliver anonymiseret og behandlet fortroligt.