/ Statistik / Indberet data

Indberet data

EjendomDanmark indsamler data fra vores medlemmer, og det har stor betydning, at så mange medlemmer som muligt indberetter data.

EjendomDanmark indsamler markedsdata til EjendomDanmarks markedsstatistik. Markedsstatistikken danner grundlag for EjendomDanmarks produktion af nøgletal, herunder tomgangsstatistikken og Lejetjek, og databasen er et væsentligt fundament for udarbejdelse af analyser.

Data fra ejendomsejere og -administratorer bliver indsamlet af EjendomDanmark, og det er baseret på fortrolighed og frivillighed. 

De indberettede data vil udelukkende blive anvendt til udarbejdelse af de overordnede nøgletal, som indgår i EjendomDanmarks forskellige statistikprodukter. Markedsdata for en konkret ejendom vil ikke blive anvendt i den endelige vurdering eller til sagsbehandling.

Meld dig som indberetter

  Dine data er vigtige

  Alm. Brand, ATP, Jeudan og ca. 450 andre virksomheder deltager i dag i markedsstatistikken. Den store opbakning fra ejendomsbranchen giver et solidt grundlag for et bedre og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Deltagerne i EjendomDanmarks markedsstatistik støtter ligeledes op om at markedsdata skal danne grundlag for de nye offentlige vurderinger. 

  Det skal være så let som muligt at deltage. Derfor har EjendomDanmark oprettet en indberetningsportal, der gør det nemt at indberette data. Der er desuden udarbejdet vejledninger og videoer til at lette arbejdet. I forbindelse med opsætning af standardudtræk til indberetning af data, stiller EjendomDanmark konsulenter til rådighed.

  Ja! Alle indsamlede data vil blive anonymiseret og behandlet fortroligt. Det fremgår af ejendomsvurderingsloven at data, som bliver indsamlet til statistisk brug, ikke må anvendes til sagsbehandling af enkeltpersoner eller -virksomheder.

  Det betyder, at data om enkeltejendomme under ingen omstændigheder må indgå i fastsættelsen af de offentlige vurderinger eller i behandlingen af den enkelte ejendom. Det er derfor kun de overordnede normtal, der skal anvendes som grundlag for den offentlige vurdering.

  Se mere i vores fortrolighedserklæring

  EjendomDanmarks markedsstatistik er allerede det største grundlag for markedsdata i Danmark. De deltagende medlemmer får mulighed for at modtage medlemsstatistik på det indsamlede markedsdata.

  Den interaktive medlemsstatistik giver blandt andet mulighed for nøgletal og benchmarkopgørelser for de deltagende i forhold til markedet. 

  Hør mere om indberetning

  Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil vide mere om indberetningerne.

  Hong-Kai Guo

  Økonomisk konsulent

  Cand.polit.

  Mikkel Alsø

  Økonomisk chefkonsulent

  Cand.polit.

  Sinan Koca

  Senior Project Manager

  Cand.oecon.

  Trine Ejsing

  Økonomisk konsulent (barsel)

  HD-F, Cand.merc.fin.