/ Statistik / Indberet data

Indberet data

Data er en væsentlig del af de nye offentlige vurderinger. EjendomDanmark indsamler data fra vores medlemmer, og det har stor betydning, at så mange medlemmer som muligt indberetter data.

EjendomDanmark indsamler markedsdata til EjendomDanmarks markedsstatistik. Markedsstatistikken danner grundlag for EjendomDanmarks produktion af nøgletal, herunder tomgangsstatistikken og Lejetjek, og databasen er et væsentligt fundament for udarbejdelse af analyser.

Derudover er EjendomDanmarks markedsstatistik også central for de nye offentlige vurderinger for investeringsejendomme. Det skyldes, at Skatteministeriet skal lancere et nyt og mere retvisende vurderingssystem for ejendomme. Et bedre vurderingssystem kræver et bedre datagrundlag – og her kommer vores medlemmer ind i billedet.

Data for erhvervsejendommene er en afgørende del af det samlede grundlag for de kommende vurderinger, mens også den finansielle sektor og ejendomsmæglerbranchen leverer data.

Jo større et grundlag, jo bedre beregninger. Derfor er det glædeligt, at mange allerede indberetter data, men vi vil gerne have endnu flere ombord. Det er i alles interesse, at der kommer et så godt grundlag for de nye vurderinger som muligt.

Morten Marott Larsen

Underdirektør, EjendomDanmark

Data fra ejendomsejere og -administratorer bliver indsamlet af EjendomDanmark, og det er baseret på fortrolighed og frivillighed. 

De indberettede data vil udelukkende blive anvendt til udarbejdelse af overordnede normtal til vurderingerne. Markedsdata for en konkret ejendom vil ikke blive anvendt i den endelige vurdering eller til sagsbehandling.

De indberetter allerede

Alm. Brand, ATP, Jeudan og mange flere virksomheder indberetter data. Den store opbakning giver et solidt grundlag for et bedre og mere retvisende ejendomsvurderingssystem

Din data er vigtig

Et nyt og mere retvisende vurderingssystem giver færre klager og kortere sagsbehandlingstid. Det betyder mindre administration for ejendomsejere.

Et nyt system er vurderet til at koste samfundet over tre milliarder kroner. Alle har derfor interesse i, at projektet lykkes, så samfundet ikke skal anvende yderligere midler på et nyt vurderingssystem igen om nogle år.

Alm. Brand, ATP, Jeudan og mange andre virksomheder støtter allerede op om indsamlingen af data til de nye offentlige ejendomsvurderinger. Den store opbakning fra ejendomsbranchen giver et solidt grundlag for et bedre og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Deltagerne i EjendomDanmarks markedsstatistik støtter ligeledes op om de nye offentlige vurderinger. 

Det skal være så let som muligt at deltage. Derfor har EjendomDanmark oprettet en indberetningsportal, der gør det nemt at indberette data. Der er desuden udarbejdet vejledninger og videoer til at lette arbejdet. I forbindelse med opsætning af standardudtræk til indberetning af data, stiller EjendomDanmark konsulenter til rådighed.

Indsamlingen omfatter to typer indberetninger:

Værdiansættelse
Indberetning af den værdiansættelse, som fx er opgivet i årsregnskabet. Hvis værdiansættelsen er sat til anskaffelsesværdien, skal man ikke indberette den.

Aktuel leje
Indberetning af den aktuelle leje, som er den leje, der er opkrævet for hvert enkelt lejemål i den pågældende ejendom. Man kan med fordel trække en lejeliste og indberette den til EjendomDanmark.

Derudover skal baggrundsdata om ejendommen, som eksempelvis et lejemåls- og ejendommens arealer også indberettes.

Ja! Alle indsamlede data vil blive anonymiseret og behandlet fortroligt. Det fremgår af ejendomsvurderingsloven at data, som bliver indsamlet til statistisk brug, ikke må anvendes til sagsbehandling af enkeltpersoner eller -virksomheder.

Det betyder, at data om enkeltejendomme under ingen omstændigheder må indgå i fastsættelsen af de offentlige vurderinger eller i behandlingen af den enkelte ejendom. Det er derfor kun de overordnede normtal, der skal anvendes som grundlag for den offentlige vurdering.

Se mere i vores fortrolighedserklæring

EjendomDanmarks markedsstatistik er allerede det største grundlag for markedsdata i Danmark. De deltagende medlemmer får mulighed for at modtage medlemsstatistik på det indsamlede markedsdata.

Den interaktive medlemsstatistik giver blandt andet mulighed for nøgletal og benchmarkopgørelser for de deltagende i forhold til markedet. 

Meld dig som indberetter

Opsætning af indberetning

I videoen her kan du se, hvordan du gør klar til at indberette din data.

Opret ny indberetning

Her kan du se, hvordan du let opretter en ny indberetning.

FAQ

Her kan du få svar på de typiske spørgsmål omkring indberetning af data.

Der er fire indberetningsperioder for ”Leje og tomgang” med opgørelse ultimo hvert kvartal, henholdsvis den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.

For værdiansættelser indberettes der data årligt. Opgørelsesdatoen er typisk den 31. december, men det er også muligt at opgøre værdiansættelser på andre tidspunkter af året. Dog er det væsentligt, at fx vurderingstidspunktet er det samme for samme ejendom år for år.

Data for historiske afkast indberettes som udgangspunkt 31. december, men det er også muligt at opgøre historiske afkast på andre tidspunkter af året.

Det er altid muligt at indberette oplysninger for de forskellige typer markedsdata. Oplysninger, der er indberettet tidligere, kan indberettes igen, hvis man ønsker at fejlrette eller kvalificere tidligere indberetninger. For ”Leje og tomgang” er der i forbindelse med kvartalsvise statistikkørsler et ”vindue” for indberetning fra opgørelsesdatoen på 14 dage.

Før indlæsningen af data fra en Excel eller CSV-fil er det nødvendigt at fortælle systemet, hvordan data ligger i filen. Dette gøres under ”Mine felter”, hvor kolonnenumre tildeles de felter, som man indberetter oplysninger på.

Du kan gøre opsætningen af kolonner i “Mine felter” lettere ved at ændring kolonneangivelse i Excel fra bogstaver til kolonne-numre. Dette gøres let ved i Excel at vælge: Filer -> Indstillinger -> Formler -> Og under ”Arbejde med formler” sætte flueben ved ”R1C1-referencetype”

Data gemmes automatisk ved indtastning af nye informationer, og du behøver således ikke at gemme.

Alle indsamlede data vil blive anonymiseret og behandlet fortroligt, du kan tilmed læse vores fortrolighedserklæring forneden. Det fremgår af ejendomsvurderingsloven at data, som bliver indsamlet til statistisk brug, ikke må anvendes til sagsbehandling af enkeltpersoner eller -virksomheder. Det betyder, at data om enkeltejendomme under ingen omstændigheder må indgå i fastsættelsen af de offentlige vurderinger eller i behandlingen af den enkelte ejendom. Det er derfor kun de overordnede normtal, der skal anvendes som grundlag for den offentlige vurdering.

Læs vores fortrolighedserklæring

 

Under opsætning kan man opsætte og redigere de oplysninger, du vil indberette. Det giver mulighed for at opsætte indberetningen, så den passer med de oplysninger, der kan indberettes. Der er for hver datatype angivet nogle standard felter, som altid vil fremgå i indberetningsvinduet. Dertil kan man vælge ”Valgfrie felter” med yderligere relevante oplysninger.

Få mere information om indberetning

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil vide mere om indberetningerne.

Morten Marott Larsen

Underdirektør

Cand.polit., ph.d.

Mikkel Alsø

Seniorøkonom

Cand.polit.

Trine Ejsing

Økonomisk konsulent

HD-F, Cand.merc.fin.

Hong-Kai Guo

Økonomisk konsulent

Cand.polit.