/ Statistik / Lejetjek

Lejetjek

Lejetjek gør det muligt at beregne et lejebenchmark for dine lejemål og få detaljerede lejeopgørelser for hele landet. Du har altså en unik mulighed for at få tjekket din lejefastsættelse.

Lejetjek kan beregne lejebenchmark for dine lejemål og viser detaljerede lejeopgørelser for hele landet.

Jeg har været meget tilfreds med at bruge EjendomDanmarks Lejetjek regelmæssigt gennem de seneste fire måneder. Jeg bruger særligt værktøjet i forbindelse med nyudlejninger og ved prisfastsættelse af nye projekter. Her er Lejetjeks opgørelser meget anvendelige at læne sig op ad.

Sannie Randløv Nedergård

Udlejningskoordinator, Koncenton A/S 

Modul 1 og 2 giver hver især beregnede niveauer for den aktuelle leje ud fra de observerbare oplysninger i EjendomDanmarks markedsstatistik. Tillægsmodulet giver indsigt i nævnsafgørelser indsamlet af EjendomDanmark.

Modul 1: Lejebenchmark

Her kan du vælge et lejemål i din portefølje, som du ønsker beregnet og få oplysninger om

  • årlig leje pr. kvadratmeter, gennemsnit, top- og bundleje
  • opgørelse efter sektor og lejereguleringstype

 

Modul 2: Markedsstatistik

Få en detaljeret lejeopgørelse på fx kommune- eller gadeniveau eller efter en inddeling, du vælger.

Tillægsmodul: Lejeafgørelser

Her kan relevante afgørelser omkring lejens størrelse slås op på vejniveau og danne grundlag for overvejelser i forbindelse med egne verserende sager.

 

EjendomDanmark udarbejder den rapport, der passer til netop din virksomhed med øvrige nøgletal som fx økonomisk tomgang.

Anonymitet og fortrolighed

Adgangen til data er sikret med en personlig brugeradgang. Alle fremstillede oplysninger vil være anonymiserede eller aggregerede, så der kun kan opnås opgørelser over egen portefølje og markedet.

Lejetjek er en løsning til intern rapportering og må ikke offentliggøres eller på anden vis deles med en tredjepart.

Betingelser og priser

Det er udgangspunkt for abonnement på Lejetjek, at du indberetter markedsdata til EjendomDanmarks markedsstatistik. Lejetjek opdateres kvartalsvis og fremgår altid efter seneste opgørelsesdato.

Abonnementet er årligt og baseret på, hvilke moduler man ønsker, og hvor mange oplysninger der stilles til rådighed. Prisen på statistiktjenesten har til formål at dække de omkostninger EjendomDanmark har til at drifte og videreudvikle nye nøgletal og funktionaliteter. 

Nye inddelinger eller øvrige specielle ønsker til opsætning og indhold aftales separat og afregnes til timepris i forbindelse med etablering og løbende driftsomkostninger.

Lejetjek fra EjendomDanmark er en hjælp i vores daglige arbejde med ejendommene. Værktøjet hjælper os til at blive klogere på lejeniveauer i nærområderne, hvor lejebenchmarket tager hensyn til lejemålenes karakteristika. Vi anvender Lejetjek til at sammenligne vores egne lejemål med markedet, så vi ud fra repræsentative data og modelberegninger kan få input til lejefastsættelsen.

Adm. dir. Rasmus Juul-Nyholm

Cobblestone A/S

Vi er rigtig glade for at anvende Lejetjek. De aktuelle lejeopgørelser er et stærkt sanity check i virksomhedens syn og skøn sager og et godt fundament i vurderingsrapporter til blandt andet andelsboligforeninger

Partner Thomas Gottlieb

Gottlieb+Partners A/S

Lejetjek giver en målrettet markedsindsigt i de områder og sektorer, der er relevante for os. Vi har nu mulighed for at komme dybere ned og for at lægge væsentlig information til grund for vores overvejelser og beslutninger. EjendomDanmarks markedsstatistik er formentlig det største og mest valide grundlag i udlejningsbranchen.

Adm. direktør Mikkel Scheel

Scheel & Co.

Få mere information

Du er meget velkommen til at kontakte en af nedenstående medarbejdere, hvis du vil høre mere om Lejetjek.

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.

Hong-Kai Guo

Økonomisk konsulent

Cand.polit.

Sinan Koca

Senior Project Manager

Cand.oecon.