/ Statistik / Lejetjek

Lejetjek

Lejetjek gør det muligt at beregne et lejebenchmark for dine lejemål og få detaljerede lejeopgørelser for hele landet. Du har altså en unik mulighed for at få tjekket din lejefastsættelse.

Lejetjek kan beregne lejebenchmark for dine lejemål og viser detaljerede lejeopgørelser for hele landet.

Lejetjek fra EjendomDanmark er en hjælp i vores daglige arbejde med ejendommene. Lejetjek hjælper os til at blive klogere på lejeniveauer i nærområderne, hvor lejebenchmarket tager hensyn til lejemålenes karakteristika. Vi anvender Lejetjek til at sammenligne vores egne lejemål med markedet, så vi ud fra repræsentative data og modelberegninger kan få input til lejefastsættelsen. Dette har givet et positivt udslag, ved en konkret sag – hvor vi brugte Lejetjek

Rasmus Juul-Nyholm

Adm. dir., Cobblestone 

De to moduler giver hver især beregnede niveauer for den aktuelle leje ud fra de observerbare oplysninger i EjendomDanmarks markedsstatistik.

Modul 1: Lejebenchmark

Her kan du vælge et lejemål i din portefølje, som du ønsker beregnet og få oplysninger om

  • årlig leje pr. kvadratmeter, gennemsnit, top- og bundleje
  • opgørelse efter sektor og lejereguleringstype

Modul 2: Markedsstatistik

Få en detaljeret lejeopgørelse på fx kommune- eller gadeniveau eller efter en inddeling, du vælger.

EjendomDanmark udarbejder den rapport, der passer til netop din virksomhed med øvrige nøgletal som fx økonomisk tomgang.

Anonymitet og fortrolighed

Adgangen til data er sikret med en personlig brugeradgang. Alle fremstillede oplysninger vil være anonymiserede eller aggregerede, så der kun kan opnås opgørelser over egen portefølje og markedet.

Lejetjek er en løsning til intern rapportering og må ikke offentliggøres eller på anden vis deles med en tredjepart.

Betingelser og priser

Det er udgangspunkt for abonnement på Lejetjek, at du indberetter markedsdata til EjendomDanmarks markedsstatistik. Lejetjek opdateres kvartalsvis og fremgår altid efter seneste opgørelsesdato.

Abonnementet er årligt og baseret på, hvilke moduler man ønsker, og hvor mange oplysninger der stilles til rådighed. Prisen på statistiktjenesten har til formål at dække de omkostninger EjendomDanmark har til at drifte og videreudvikle nye nøgletal og funktionaliteter. 

Nye inddelinger eller øvrige specielle ønsker til opsætning og indhold aftales separat og afregnes til timepris i forbindelse med etablering og løbende driftsomkostninger.

Få mere information

Du er meget velkommen til at kontakte en af nedenstående medarbejdere, hvis du vil høre mere om Lejetjek.

Morten Marott Larsen

Underdirektør

Cand.polit., ph.d.

Mikkel Alsø

Seniorøkonom

Cand.polit.

Hong-Kai Guo

Økonomisk konsulent

Cand.polit.

Trine Ejsing

Økonomisk konsulent

HD-F, Cand.merc.fin.