/ Nyheder / Startup sætter strøm til administration

Startup sætter strøm til administration

Oplevelsen af tung og tidskrævende administration skabte drømmen om at sætte strøm til manuelle arbejdsgange i ejendomsbranchen. At nå frem til målet har krævet forarbejde, rådgivning og netværk, men også en modning hos branchen, fortæller iværksætterne bag virksomheden Proper.

Af

Oplevelsen af tung og tidskrævende administration skabte drømmen om at sætte strøm til manuelle arbejdsgange i ejendomsbranchen. At nå frem til målet har krævet forarbejde, rådgivning og netværk, men også en modning hos branchen, fortæller iværksætterne bag virksomheden Proper. Foto: Jeppe Carlsen.

Morten Krarup havde mere end ti års erfaring med iværksætteri og forretningsudvikling. Jacob Funch havde ti års erfaring med software og produktudvikling. Over en øl på Dronning Louises Bro blev de en sommeraften enige om at slå kræfterne sammen om at finde løsningen på en af livets store udfordringer – nemlig hvordan ejendomsadministration kan gøres nemmere og mere effektivt via automatisering. De havde begge haft oplevelser med tung og tidskrævende administration.

”Det er nok lidt klassisk for iværksættere – støder man på noget, der virker uhensigtsmæssigt, tilpas mange gange, så er næste skridt at finde frem til en løsning,” siger Jacob Funch.

Indblik i branchen

At træde ind i ejendomsbranchen har dog krævet et stort forarbejde for de to iværksættere.

”I begyndelsen indhentede vi viden fra både store og små administratorer og ejere for at finde frem til, hvilke processer der i dag udføres manuelt, og hvilke af disse der med fordel kunne automatiseres. Vi blev bekræftet i, at der var et stort potentiale,” fortæller Morten Krarup.

Men at få indblik i arbejdsgangene har kun været ét skridt på vejen. De to iværksættere har også skullet sætte sig grundigt ind i den lovgivning, ejendomsbranchen er omfattet af, og som deres produkt stadig løbende skal tilpasses til.

”Lovgivningen er rimelig rigid på nogle områder, og det kræver en vis erfaring at navigere i. Gennem EjendomDanmark har vi gjort brug af både rådgivning og netværk og har fået et godt fundament at stå på,” siger Jacob Funch.

Bedre synergi

I 2017 stiftede de to iværksættere Proper og med dette en af de softwareløsninger på markedet, der gør automatisering af arbejdsgangene muligt i ejendomsbranchen. Softwareløsningen sikrer blandt andet, at opkrævning og afstemning af leje, lejereguleringer, regnskab og fremsendelse af lejekontrakter foregår helt automatisk. Men målet har også været at gøre det nemmere at være lejer og skabe en bedre synergi mellem lejer og udlejer.

”For eksempel har vi valgt, at lejeren modtager en række påmindelser om at betale husleje, inden de modtager et påkrav. Fordelen er, at vi kan henvende os til lejeren i øjenhøjde og i en venlig tone, før de bliver mødt af påkravet, der er skrevet i et mere barsk sprog for at leve op til lovgivningen på området,” siger Morten Krarup.

OM PROPER

Proper tager sig af alle aspekter ved udlejning og automatiserer arbejdet forbundet med boligadministra­tion. Udlejer kan selv styre sin portefølje gennem platformen, hvor opkrævning og afstemning af leje, lejereguleringer, regnskab, kontrakter og meget mere foregår helt automatisk. Lejere der ikke har fået betalt til tiden, bliver i god tid inden påkravet afsendes, mindet pænt om, at huslejen skal betales.

Større åbenhed

Hvor Proper i opstartsfasen oplevede, at ejendomsbranchen var mindre villig til at implementere nye teknologiske løsninger, er der de seneste tre år kommet en større åbenhed over for PropTech og dets muligheder.

”Ejendomsbranchen har i mange år benytte sig af en række traditionelle administrationssystemer, der har dækket deres behov og har ikke været vant til at stykke systemer sammen. Man har været vant til one-stop-shops, men vi mærker nu en større villighed til at implementere ny teknologi,” siger Jacob Funch.

Også efterspørgslen på automatisering er stigende, påpeger de to iværksættere.

”Flere har fået en forståelse af, at automatisering ikke behøver at være en stor omvæltning,” siger Morten Krarup.

Fremtidens administration

Villigheden til at gå arbejdsgangene efter i sømmene er et udtryk for, at ejendomsbranchen dels ruster sig til at kunne håndtere en stigende række krav fra samfundets side, dels lægger sig i selen for at kunne tiltrække langt mere arbejdskraft, mener Morten Krarup.

”Stadig flere medarbejdere forlader arbejdspladsen for at gå på pension, og der skal nye kræfter til. I ejendomsbranchen afføder det flere steder en dialog om, hvordan administration skal være i fremtiden, og hvordan man bliver nødt til at revurdere sine arbejdsgange.”

Iværksætterne bag Proper mener ikke, at automatisering kan erstatte manglen på arbejdskraft, men de tror på, at optimering af processerne vil gøre det muligt for blandt andet ejendomsadministratorer at kaste sig over mere værdiskabende arbejde. Det vil samtidig kunne bidrage til at tiltrække næste generation af medarbejdere.

”Fremover vil en ejendomsadministrator i højere grad være en rådgiver end en person, der bruger tid på at indkræve husleje. Automatisering giver luft til både værdiskabende arbejde og til at håndtere de stigende krav, der er til ejendomsbranchen. For eksempel områder som GDPR og ESG, der vil tage ressourcer,” siger Morten Krarup.

Kan kun blive nemmere

Efter at have fået erfaring med den danske ejendomsbranche er Proper nu klar til at indtage en endnu større bid af det internationale marked.

”Det har været godt for os at starte i Danmark, for nu kan det næsten kun blive nemmere. Lovgivningen er mindre striks hos vores europæiske naboer,” pointerer Jacob Funch.

For et halvt år siden startede de op i Holland, og senere i år har de planer om at rykke ind i Tyskland.

”Der er en stor konkurrence på det tyske marked, til gengæld er det Europas største ejendomsmarked. Ud af Europas 78 millioner lejeboliger ligger 21 millioner i Tyskland,” siger Morten Krarup.