/ Nyheder / Hvordan skaber PropTech værdi?

Hvordan skaber PropTech værdi?

Det spørgsmål blev vendt ved et kick off-møde i en ny international netværksgruppe iværksat af EjendomDanmark. Formålet er at dele erfaringerne om anvendelsen af digitale løsninger i ejendomsbranchen.

Af

Nyt internationalt netværk er skudt i gang.

På mødet var de nordiske ejendomsorganisationer Fastighetsägarna, Norsk Eiendom og Rakli repræsenteret. Fælles for netværksgruppen er, at deltagerne har en finger på pulsen, når det kommer til anvendelse og behovet for PropTech-løsninger i ejendomsbranchen set ud fra et både lejer- og ejerperspektiv.

Et løft

Ikke alle lande er lige langt. Det skyldes blandt andet, at de enkelte lande står forskellige steder, når det gælder tilgængelighed og anvendelse af åbne datakilder, dataintegration og rammerne og praksis for dataejerskab samt den varierende lovgivning på området.

Målet for netværksgruppen er derfor også, hvordan man via samarbejdet kan synliggøre forskellene og på baggrund af fælles viden og erfaring løfte og fremme digitalisering i ejendomsbranchen internationalt.

Hvor er værdien?

Ved kommende møder vil netværksgruppen blandt andet dykke ned i, hvordan PropTech skaber værdi i de enkelte lande via en række usercases: Hvad har incitamentet været for at tage bestemte løsninger i brug? Hvor er der områder, hvor digitalisering er nødvendig for at bringe ejendomsbranchen videre – blandt andet i forhold til den bæredygtige dagsorden?

Netværksgruppen mødes fire gange årlig og får tilkoblet flere lande løbende. Erfaringerne fra møderne vil blandt andet indgå i det toårige projekt “Digitalt fokus for lejer og ejer i et bæredygtigt perspektiv”.