/ Nyheder / Et værdifuldt værktøj

Et værdifuldt værktøj

EjendomDanmark er med produktet Lejetjek klar med en vifte af forskellige muligheder, der kan give medlemmerne en indgående markedsindsigt. Og det vækker begejstring.

Af

Selvom udenlandske og indenlandske markeder er udfordrede i denne tid, er der gang i udvikling og udnyttelse af digitale tjenester som aldrig før. Ejendomsselskaber, administrationshuse og udviklere bruger nye værktøjer til at styre forretningen og lægge den rigtige fremadrettede strategi, og det betyder blandt andet et større behov for data.

Derfor er den helt nye udgave af Lejetjek, EjendomDanmarks webtjeneste til indsigt i lejeniveauer for udlejningsejendomme, kærkommen. Lejetjek blev i januar 2021 omlagt på en helt ny platform og fik nyt design, og det giver nye muligheder. Den nye udgave er blevet hurtigere, mere brugervenlig, og de nye filtre giver mere fleksibilitet, der sikrer målrettet anvendelse for brugere.

Nyt modul til dataintegration: API

EjendomDanmark har netop udviklet en API-tjeneste, så nøgletal kan kaldes fra og indarbejdes i andre systemer. Med API-tjenesten kan brugeren automatisk kalde nøgletal fra EjendomDanmarks markedsstatistik og integrere præcis de nøgletal, der er relevante i brugerens egne systemer.

Nyt modul til beregning af ejendomsværdi

Den seneste tid har EjendomDanmark arbejdet med beregning af normtal for forrentningskrav, markedsleje, driftsomkostninger og reguleringer efter principperne i en afkastbaseret model. På den måde er det muligt at estimere ejendomsværdier på udlejningsejendomme inden for de forskellige områder af landet. Brugeren får mulighed for at slå en ejendom op og beregne en markedsværdi af de specifikke ejendomme ud fra gennemsnitlige nøgletal.

På længere sigt – Prediction-modeller

Udvidelsen af datagrundlaget giver uanede muligheder, og derfor er det glædeligt, at der i dag er mere end 450 deltagere fra hele landet i markedsstatistikken. Det giver et enormt potentiale til markedsindsigt.

Når datakilder og nøgletal kædes sammen, opstår muligheder for at identificere sammenhænge mellem de enkelte nøgletal. Gennem statistiske modeller bliver det muligt at se, hvordan for eksempel bruttoleje eller tomgang påvirker forrentningskravet og i hvilken grad. Det giver ny indsigt for udlejer, administrator, udvikler eller investor, der vil identificere nye markeder eller overveje udviklingen eller (det rigtige) salg af en grund, en ejendom eller portefølje.

Hvad kan lejetjek give mig

Lejetjek er et statistisk værktøj, som giver brugeren mulighed for at få detaljerede lejeopgørelser over hele landet. Lejetjek kan være med til at sikre brugeren den rigtige lejefastsættelse i alle sine lejemål. Lejetjek kan indgå i udviklingsprojekter og analyser for eksempel i forbindelse med due diligence. Lejetjek er bygget på baggrund af statistiske beregninger med hjælp fra markedsdata indberettet af såvel store som små aktører i branchen.

Data bliver opdateret én gang i kvartalet. Lige p.t. består Lejetjek af to moduler:

Modul 1

Lejebenchmark

Modul 1 gør det muligt for brugeren at få et lejebenchmark for egne lejemål på baggrund af resten af markedet. Når brugeren udvælger et af sine lejemål vil værktøjet begynde at finde de nærmeste sammenlignelige naboer i området.

Modul 2

Markedsstatistik

Modul 2 giver lejeopgørelser på afgrænsede områder i Danmark. På et kort inddelt i regioner kan man klikke sig frem og zoome ind på mindre inddelinger som kommuner, postnumre og veje. For Københavns og Frederiksberg Kommune fås også lejeopgørelser på 17 forskellige bydele, ligesom andre inddelinger også kan aftales.

Lejeopgørelserne bliver præsenteret i en søjle, som viser bund-, gennemsnits- og topleje i det valgte område, og nøgletallene opdateres, alt efter hvilket område brugeren fører sin mus henover.

I den nye version har brugeren større fleksibilitet i form af nye filtre, hvor datagrundlaget ud over sektor kan afgrænses efter lejemålenes størrelse og tidspunkt for indgåelse af lejekontrakt. Det giver mulighed for at komme tættere på et markedslejeniveau.

FÅ ADGANG

Lejetjek er forbeholdt EjendomDanmark og løsningen bliver skræddersyet til den enkelte virksomhed. Læs mere om lejetjek her

Denne artikel er første gang bragt i magasinet Ejendom.

Kontakt

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.

Hong-Kai Guo

Senior dataanalytiker

Cand.polit.