/ Nyheder / Udlejer skal ikke klandres for lejers ringe moral

Udlejer skal ikke klandres for lejers ringe moral

En ny sag om svindel med depositum i forbindelse med fremleje af værelser har vist, at der kan være behov for at se nærmere på fremlejeområdet. Løsningen skal dog være rettet mod netop problemstillingerne ved fremleje – ikke mod de udlejere, der følger de i forvejen restriktive regler.

Af

En ny sag om svindel med depositum i forbindelse med fremleje af værelser har vist, at der kan være behov for at se nærmere på fremlejeområdet. Foto: jonathanfilskov-photography,iStock

En ung mand lejer en lejlighed. Han fremlejer så værelser videre, og snyder i den forbindelse de mange lejere, der har fremlejet et værelse af ham. Det er essensen i en mediehistorie, der også er nået til boligministerens bord.

Og der skal selvfølgelig gribes ind over for svindel, mener Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark. Men løsningen er ikke, at udlejerne – der ikke er part i det – skal pålægges flere krav, eller at der indføres regler om, at fx deposita skal deponeres på andre konti.

Humlen er nemlig, at en lejer også bliver en form for udlejer, når en del af boligen fremlejes, men at den rolle kommer uden de normale forpligtelser:

”Fremleje giver jo lejeren en dobbeltrolle. På samme tid er man både lejer og udlejer. Det kan de fleste håndtere, men det gør det også muligt for folk med dårlig moral at udnytte det – mens udlejerne ikke kan stille noget op. Som fremlejegiver er du altså fri af de forpligtelser, som en udlejer ellers har. Samtidig nyder du godt af den stærke lejerbeskyttelse, så du kan blive boende og fortsætte svindlen,” siger Jannick Nytoft.

”Til gengæld ville det være positivt, hvis denne type sager blev prioriteret, når de lander på politiets bord. Det er naturligt nok at søge efter andre veje, hvis man kun støder på lukkede døre i en så frustrerende situation. Men det kan ikke være den oprindelige udlejer, der skal pålægges endnu mere, fordi en lejer på det groveste snyder en anden lejer. Vi skal adressere det rigtige problem,” siger han.

Ram rigtigt

En vej kan være at give udlejerne bedre muligheder for at sende en svindlende lejer på gaden – også selvom den svindel er rettet mod deres fremlejere og ikke udlejeren selv.

”Det vil være helt besynderligt og forkert at ramme en hel branche, som i forvejen er presset, hvis man gik efter likviditeten hos alle de professionelle udlejere. Lur mig, om ikke dem, der i forvejen svindler, også vil se stort på nye regler og udnytte, at unge – måske udenlandske – studerende nok ikke er inde i reglerne,” siger Jannick Nytoft.

I dag er der faktisk et greb i Lejelovens § 34, stk. 1, 3. pkt., som siger, at en fremlejetager i stedet for at indbetale depositum direkte til udlejer kan stille en bankgaranti eller sætte pengene ind på en deponeringskonto.

”Spørgsmålet er bare, om svindlere så ikke på et presset boligmarked vil vælge de potentielle lejere, der er villige til at betale pengene ind,” siger Jannick Nytoft.