/ Nyheder / Indgreb over for lejere, der snyder

Indgreb over for lejere, der snyder

Kaare Dybvad har fremlagt tre forslag rettet mod fremlejegivere, der fx ikke tilbagebetaler deposita efter fraflytning. Forslaget kommer i kølvandet på sager omtalt i BT.

Af

Foto: PhotographerCW, iStock

Dobbeltrollen som både lejer og udlejer gør det for let for samvittighedsløse fremlejegivere at snyde deres egne lejere. Det har mediet BT bragt en del historier om i den seneste tid, og nu har Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad fremlagt tre forslag:

  1. En begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje, så den maksimalt kan være længden på opsigelsesvarslet.
  2. At pålægge fremlejegiveren en straf, hvis denne ikke kan betale et depositum tilbage.
  3. Hovedudlejeren skal kunne opsige fremlejegiveren, hvis denne ikke overholder huslejenævnsafgørelser.

(Se dem i fuld længde nederst).

De tre forslag når et godt stykke hen ad vejen, mener juridisk direktør i EjendomDanmark, Henrik Westermann:

”Der er et robust system, når en ejer lejer ud, men det gør sig ikke gældende ved fremleje. Jeg har den største sympati for de unge mennesker, der bliver fanget i en fremlejegivers fuskeri. Det skal der selvfølgelig sættes en stopper for, og særligt det tredje forslag vil have en positiv effekt.”

”Der kunne måske strammes mere op, så fremlejegiveren kan miste sin ret til at fremleje allerede første gang, en afgørelse fra Huslejenævnet ikke efterleves. Rent praktisk skal det også sikres, at udlejerne får kendskab til sagerne,” siger Henrik Westermann.

Prioriteres hos politiet

Henrik Westermann opfordrer desuden til, at der bliver prioriteret ressourcer hos politiet til at håndtere sager om snyd, hvor de unge i de beskrevne sager ikke har kunnet få megen hjælp:

”Det rammer jo naturligt nok ens retfærdighedssans, når der kan blive snydt igen og igen, som det bliver beskrevet i artikler fra BT. Det skal selvfølgelig lovmæssigt løses, så der sættes en stopper for fuskende fremlejegivere – men politiet skal helt generelt også tage sager, hvor fuskere eksempelvis påstår de udlejer et lejemål, de måske slet ikke har ret til at disponere over,” siger Henrik Westermann.

Forslagene:

Forslag 1: Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje

Som reglerne er i dag, kan der altid opkræves op til 3 måneders forudbetalt leje, uanset opsigelsesvarslets længde.

Det foreslås, at begrænse størrelsen af det forudbetalte leje, så det maksimalt kan svare til længden på opsigelsesvarslet.

For værelsesfremleje, som i udgangspunktet har 1 måneds opsigelsesvarsel, vil det medføre, at der som udgangspunkt kun kan opkræves 1 måneds forudbetalt husleje.

Forslag 2: Sanktion for utilbørlig disponering over depositum

Efter de gældende regler er der en pligt for udlejer til at returnere depositum til lejer, i det omfang, der ikke gyldigt kan gøres krav heri i forbindelse med fraflytningen. Er fremlejeudlejeren ikke i stand til dette grundet insolvens, er der i praksis ingen konsekvenser.

Det foreslås derfor, at pålægge udlejeren i fremlejeforholdet en straf, når denne ikke kan tilbagebetale depositum. Straffen kan ligesom de øvrige straffe efter lejelovgivningen udgøre bøde eller op til 4 måneders fængsel.

Forslag 3: Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder fremlejeforhold

Som reglerne er i dag kan lejere, der som udlejere i fremlejeforhold gentagende gange misligholder deres forpligtelser, ikke mødes med sanktioner i deres eget lejeforhold.

Det foreslås, at hovedudlejeren kan opsige den lejer, der som udlejer i et fremlejeforhold mindst 2 gange ikke har overholdt en huslejenævnsafgørelse, som pålægger lejeren forpligtelser i henhold til fremlejeforholdet.

Det foreslås også pålægge hovedudlejeren til at opsige den lejer, der som udlejer i et fremlejeforhold 3 gange ikke har overholdt en huslejenævnsafgørelse, som pålægger lejeren forpligtelser i henhold til fremlejeforholdet.

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet