/ Vejledninger / Boliglejemål

Boliglejemål

Her kan du finde information til brug for administration af boliglejemål, både når det kommer til lovgivning, lejeaftaler og praksis.

Når man administrerer boliglejemål, er det nødvendigt med en grundlæggende viden om hvilke regler, der regulerer området. Lejemål spænder over utroligt mange og forskellige områder. Der er derfor forskellig lovgivning og forskellige regler i spil – alt afhængigt af emnet.

Boliglejemål kan omhandle emner som lejefastsættelse, rettigheder for lejere, opsigelser og vedligeholdelse. Men det kan også handle om byfornyelse, indgåelse af kontrakter og hvordan man laver et forbrugsregnskab.

Vi har forsøgt at skabe et overblik over de vigtigste emner herunder indgåelse af boliglejekontrakter, forbrugsregnskaber og vedligeholdelse. 

Emner