/ Nyheder / Hvor langt er digitalisering i ejendomsbranchen? 

Hvor langt er digitalisering i ejendomsbranchen? 

Robotter hjælper med de tunge løft på byggepladsen, sensorer koblet op på IoT-systemer sikrer lejerne bedre tryghed og komfort, og gør bygningerne mere bæredygtige, droner gør det lettere for driftspersonalet at inspicere bygningen, og reservationssystemer gør det nemt at booke lokaler og lejemål. Et arbejdsseminar satte i sidste uge fokus på muligheder og barriere i anledning af branchens fælles digitaliseringsprojekt.   

Af

Muligheder og barrierer ved digitalisering i ejendomsbranchen blev vendt ved et arbejdsseminar.

Der blev både præsenteret milepæle og taget spadestik til de næste skridt i digitaliseringsprojektet, da projekt- og referencegruppe for første gang satte sig sammen i sidste uge til et arbejdsseminar. Nogle var mødt fysisk op hos EjendomDanmark, andre deltog digitalt.

Digitaliseringens indtog inden for de fem hovedområder i ejendomsbranchen; byggeri (Construction), bygningsdrift og -services (Facility Management), ejendomsadministration (Property Management), ejendomsinvestering (Asset Management) blev vendt i løbet af dagen.

Klar med studie 

Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark, præsenterede en af de helt store milepæle i digitaliseringsprojektet, der går under titlen – ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv”.

Samme uge blev der nemlig sat punktum for et litteraturstudie, der giver indblik i, hvordan digitalisering påvirker ejendomsbranchen i Danmark og i udlandet.

”Studiet ser på trends og tendenser og giver et billede af, hvor vi er på vej hen på digitaliseringsområdet. Samtidig danner det fundamentet for projektets videre arbejde, hvor næste fase bliver at undersøge muligheder og barrierer ved digitalisering,” fortalte han.

Netop muligheder og barriere var dagens omdrejningspunkt – men også, hvordan ejendomsbranchen får bevæget sig i en mere bæredygtig retning.

Behov for mere bæredygtighed  

Kristine Ohrt, seniorkonsulent i Rambøll, gav en kort indflyvning i, hvordan man i projektet har valgt at fokusere på og anvende bæredygtighed som et centralt element. I projektet vil bæredygtighed blive belyst ud fra tre tilgange – den sociale, den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed.

”Digitalisering kan ofte bidrage til at løfte niveauet for bæredygtighed. Og vi ser også tydelige eksempler på, hvordan digitalisering koblet med bæredygtighed kan flytte en hel branche. Bilbranchen er et godt eksempel – for bare nogle år siden havde elbiler ingen gang på jord,” understregede Kristine Ohrt.

Hun kom også ind på, at bygge- og ejendomsbranchen er en af de helt store udfordringer, når vi taler om bæredygtighed.

”Ejendomsbranchen står for 40 procent af den globale CO2-udledning, så der er behov for, at også ejendomsbranchen flytter sig i en mere bæredygtig retning, hvis presset på klimaet skal lettes – og vi har en stor opgave foran os.”

Flere robotter på byggepladsen  

På arbejdsseminaret skulle deltagerne også komme med deres syn på digitaliseringens indtog inden for fem hovedområder i ejendommens cyklus; Construction, Facility Management, Property Management, Asset Management og Transactions. Det foregik i såkaldte breakout-sessions, hvor deltagerne efterfølgende præsenterede de væsentligste pointer.

Anders Kristian Busk Nielsen, videnskabelig assistent hos BUILD, lagde ud med pointerne fra området Construction. Brugen af robotter på byggepladsen er en af de teknologier, der er på vej i branchen, fortalte han.

”Robotterne kan bruges til at varetage de tunge og farlige arbejdsopgaver, og producerer samtidig værdifulde data om ejendommen, mens de arbejder. Men en ting er at samle data, noget andet er at aktivere dem – det er stadig noget, byggebranchen skal blive klogere på.”

Forskel på lejernes forventninger 

Poul Ebbesen, chefspecialist i Rambøll, leverede de overordnede pointer vedrørende Facility Management (FM) og efterspørgslen på digitalisering fra lejernes og ejernes side.

Meldingen fra gruppen var særligt, at der i dag eksisterer masser af løsninger inden for FM, som kan facilitere services såvel over for ejer som for lejer. Og det gælder både services i og uden for ejendommen og i lokalområdet, hvor tenant experience og workplace experience er begreber, der i højere grad træder ind som en integreret del af udlejningen, også når det gælder FM.

”Der er markant forskel på de digitale muligheder, når man ser på ældre versus nye ejendomme, hvor alle løsninger kan designes fra start. Det betyder også noget for lejernes forventninger og krav til digitale services og digitale løsninger, der understøtter bæredygtighed. Det samme gør sig gældende, når man sondrer mellem erhvervs- og boligudlejningsejendomme,” sagde Poul Ebbesen. 

Endelig vil der i et ejerperspektiv tilsvarende være forskel på, om man er en stor eller lille udbyder på markedet.

”Store spillere kan bringe digitaliseringen langt og tilbyde lejerne meget mere. Der er mange løsninger derude – flere end man kan holde styr på – og hvordan skal man lave en it-strategi for det? Det må man overveje,” sagde Poul Ebbesen.

Afsæt tid til digitale løsninger 

Mikkel Bredsgaard, projektassistent hos EjendomDanmark, fremlagde de overordnede linjer for diskussionen om digitalisering og Property & Asset Management.

Et omdrejningspunkt havde blandt andet været, hvordan data kan anvendes for at give værdi.

”Digitalisering kan skabe mulighed for at forretningsoptimere, men lige nu er det de lavthængende frugter, der bliver bragt i spil. Hvordan kan vi integrere processer, som kan give os bedre adgang til data, og hvordan bliver vi bedre til at bruge dem?,” spurgte han og besvarede delvist selv spørgsmålet:

”Det er vigtigt at afsætte tid og indhente kompetencer til at fokusere på nye digitale løsninger, men det kan være en svær balancegang.”

Mangler redskaber og viden 

Arbejdsgruppen for området Transactions havde grebet det an ud fra en ejendomsejervinkel: Hvordan bruger man data på en god måde, hvordan får man procesoptimeret i transaktionsprocessen?

”Det halter på både redskaber og viden. Transaktionsmarkedet er præget af, at digitaliseringen på netop dette område, endnu ikke er 100 procent brugbart. Vi er på en rejse, hvor vi er begyndt at indhente data og få en viden om, hvad vi mangler – nu skal vi gøre det operationelt,” sagde Kim Søberg Petersen, partner i PwC Denmark.

Konklusionerne fra dagen vil indgå i en større rapport, der bliver offentliggjort i slutningen af juni.