/ Nyheder / Flere grønne krav

Flere grønne krav

Ejendomsbranchen har en afgørende rolle i den grønne omstilling, og ikke mindst udviklingen i EU påvirker branchens dagligdag, når det kommer til bæredygtighed.

Af

Ejendomsbranchen har en afgørende rolle i den grønne omstilling, og ikke mindst udviklingen i EU påvirker branchens dagligdag, når det kommer til bæredygtighed.

Som ejendomsejer, -investor eller -administrator skal man holde øje med lovgivningen. Der kommer løbende nye krav til bygninger – både til drift og til opførelse. Derfor dykker EjendomDanmark nu ned i, hvilke benspænd der er på lovområdet, når det kommer til at fremme digitalisering og den bæredygtige udvikling i ejendomsbranchen. Det sker som en del af projektet ”Digitalt fokus for lejer og ejer i et bæredygtigt perspektiv”.

Mange omfavner grøn rolle

Det er især EU-lovgivningen, der skal holdes øje med. Og ikke mindst den grønne EU-lovgivning. I Bruxelles presser man nemlig på for at gøre den europæiske bygningsmasse grønnere og bedre – og med god grund: En grønnere og bedre bygningsmasse giver et grønnere samfund, og mere energieffektive bygninger er én af de hurtigste og billigste metoder til at reducere samfundets samlede klimaaftryk. Det giver branchen en særlig rolle i den grønne omstilling. En rolle, mange allerede har omfavnet. God forretning og grønt ansvar går ofte hånd i hånd.

Taksonomi og bygningsdirektiv

I Danmark har vi i mange år arbejdet på at forbedre bygningsmassen og reducere energiforbruget – men det er langtfra tilfældet i hele EU. Og det er grundlaget for meget af den lovgivning, der er undervejs.

For ejendomsbranchen er det især to store klumper af lovgivning, der er relevante at følge tæt: udviklingen af en EU-taksonomi for bæredygtige investeringer og udviklingen af det kommende bygningsdirektiv og reglerne for energieffektivisering.

Taksonomien er grundlæggende en liste over bæredygtige, økonomiske aktiviteter. Den skal bruges i større virksomheders rapportering og i den finansielle sektors opgørelser over investeringsaktiviteter. Idéen er at skabe klarhed over grønne investeringer.

Nogle ejendomsvirksomheder vil være underlagt taksonomiens rapporteringskrav, og hele branchen vil naturligt møde EU-taksonomien i samarbejdet med den finansielle sektor. Selvom taksonomiens krav ikke gælder for alle, vil den automatisk få stor relevans. Kravene vil blot være mere indirekte – og det er også en af idéerne bag.

Mere direkte er bygningsdirektivet. Her finder man bl.a. reglerne om energimærkning. Direktivet er under revision, og det vil sandsynligvis medføre en række skærpede krav til både nye bygninger og bygninger, der renoveres. I Europa-Kommissionens udkast til et nyt direktiv har man opstillet et overordnet mål om, at alle bygninger i EU skal være klimaneutrale i 2050 (kirker og fredede bygninger er fx undtaget).

Ejendomsbranchen har et ansvar – og står ved det

De politiske målsætninger for grønnere bygninger giver rigtig god mening, og branchen har i bred forstand et særligt ansvar for at drive udviklingen fremad.

Derfor har branchen også et særligt ansvar for at medvirke til, at rammerne er i orden – herunder at reglerne ikke er unødigt komplicerede eller spænder ben for hverken virksomheder eller investeringer. EjendomDanmark følger aktivt udviklingen i EU og arbejder tæt sammen med Svenska Fastighetsägarna, finske Rakli og Norsk Eiendom om disse emner.

EjendomDanmark vil desuden som en del af projektet ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv” undersøge de lovgivningsmæssige rammer for, hvordan man bedre kan fremme digitalisering, der kan medvirke til at gøre ejendomsbranchen mere bæredygtig.