/ Nyheder / En stærk branche på vej mod fremtiden

En stærk branche på vej mod fremtiden

EJENDOM 2023: På dagen, hvor den danske ejendomsbranche samles til topmøde, drager EjendomDanmarks formand paralleller mellem nutid, fortid og fremtid.

Af

“Skuer vi hundrede år fremad, er det min forhåbning, at vi som branche stadig står skulder ved skulder og arbejder med dagsordener, der rækker ud over den enkelte virksomhed. Sådan skaber vi resultater,” siger Henrik Dahl Jeppesen, formand for EjendomDanmark. Foto; iStock: spooh

I går. I dag. I morgen. 

For et par uger siden var jeg til møde. Det kan næppe i sig selv betegnes som specielt nævneværdigt, men ofte byder hverdagen nu alligevel på detaljer med et større perspektiv. Således også denne gang. For mødet foregik i en ejendom, der i mere end 100 år har markeret sig i det københavnske bybillede. Og med sine mesterlige detaljer skaber den en historisk ramme for en snak i nutiden – hvor indholdet har et klart fokus på fremtiden. 

Det er i virkeligheden vores branches store privilegium: At værne og udvikle de ejendomme, der i århundreder har dannet rammen om danskernes liv. Både i gode og i dårlige tider. Når der er stilstand, når der er fremgang og når vi – som i dag – står i en brydningstid. 

Fremtiden venter med både udfordringer og mange spændende muligheder. Ingen af os kan spå, men vi kan forberede os, og derfor er jeg glad for, at vi på denne tirsdag kan samles på kryds og tværs til Ejendom2023. Ejendomsbranchens topmøde. Endnu mere stolt er jeg nu også over, at vi i det daglige har et branchefællesskab i EjendomDanmark, hvor vi står sammen på tværs i ejendomsbranchen. Vi rykker os både hver for sig, parallelt og sammen, og vi er en dybt professionel branche med høje ambitioner for fremtiden. Ja, vi er alle hver for sig, men vi er også en del af noget fælles. 

Fællesskab gennem mere end 100 år

Netop fællesskabet forenede os for 163 år siden, og det er stadig båndet om vores nutidige organisering. Skuer vi hundrede år fremad, er det min forhåbning, at vi som branche stadig står skulder ved skulder og arbejder med dagsordener, der rækker ud over den enkelte virksomhed. Sådan skaber vi resultater.

Et ønske om resultater var også ambitionen, da der den 23. maj 1860 var stiftende møde for det, der i dag er EjendomDanmark, i Apollosalen i København. Som der for knap 100 år siden blev skrevet i en jubilæumsudgivelse, da foreningen rundede 65 år:

”Det var disse Forhold og deres økonomiske Problemer, som dannede Udgangspunktet for Grundejernes Sammenslutningstanke”

Præcis som i dag var det rammevilkår og større tendenser, der var baggrunden for samarbejdet. Og selvom vi i nutiden konkret har andre udfordringer end i fortiden, så står princippet stadig: Vi er konkurrenter, men vi er også nødt til at stå sammen, så vi kan sikre de bedst mulige rammer for vores ejendomsvirksomheder. Både fordi vi udfordrer hinanden, så vi er nødt til at være mere professionelle og tænke nyt, men også fordi det er sammen, at vi kan udfordre de rammer, vi bliver pålagt af politikere og andre aktører.

Bånd mellem fortid og fremtid

Verden forandrer sig. Det sker med syvmileskridt og med mange forskellige omdrejningspunkter: Digitalisering, bæredygtighed, social ansvarlighed og urbanisering er blot nogle af de temaer, som påvirker vores branche på forskellig vis. Vi er moderne og rækker ud efter løsninger i nutidens temaer. 

Bygningerne i dag og i morgen skal nemlig kunne noget andet, end da vores forgængere gik sammen tilbage i 1860. Alligevel kan vi hele tiden trække tråde mellem i går, i dag og i morgen. Det er vores privilegium som dem, der både værner om og udvikler vores ejendomme. 

Den seneste tid har vi herhjemme mærket naturens kræfter, hvor flere bygninger og ejendomme har været udsat for vandmassernes indtog. Kampen mod vandet er ikke ny, for også 1800-tallets grundejere kæmpede med effekten af skybrud. Meget ændrer sig således med årene, men alligevel kan vi altid lære af fortiden, for noget går igen. 

De bedste rammer

Derfor er jeg også stolt over, at vi i branchen fortsat vælger fællesskabet til. Både når vi mødes i dag, når vi med årets prisuddeling hylder vores kollegaer, og når vi i det daglige forenes i en brancheorganisation med stærke ambitioner for fremtiden.

I går som i dag er det for EjendomDanmark en essentiel opgave at sikre de rette rammevilkår for vores branche. Det skal vi ikke kun gøre for at sikre os i nutiden, men også for at bygge et fundament for fremtiden. Også i fremtiden skal ejendomsbranchen have de bedst mulige vilkår for at kunne levere attraktive boliger til danskere i alle aldre og moderne, effektive rammer for landets virksomheder og organisationer. 

Jeg er optimistisk af natur og tror på, at vi sammen kan indfri alle vores ambitioner – uanset om det er at nedbringe energiforbruget markant, rumme virksomhedernes forandrede ønsker, udvikle fremtidens seniorboliger eller noget fjerde. Og jeg tror på, at vi kan, fordi vi er en moderne og professionel branche, der også i fremtiden vil sikre rammerne for danskernes liv. 

De næste generationer

Vores ejendomme er nemlig på fornemmeste vis en konkret påmindelse om, at vi og vores nutid blot er her i det, der kan føles som et kort øjeblik. Mange af vores ejendomme har stået her længe før, vi kom til, og de vil forhåbentlig også stå her, når nye generationer engang tager over for os. 

Men selvom ejendommene står stille, er der bestemt ikke stilstand i vores branche. Vi ændrer vores fokuspunkter, vi skifter ejendommenes funktioner, vi tilpasser dem til nye tider, og tilpasser os markedets ændrede præmisser. Selvom vi både har og altid vil sætte pris på smukke detaljer og inspirerende arkitektur, så ændrer vi også i takt med tidens udvikling de krav, vi stiller til vores boliger og bygninger.

Med blandt andet store bæredygtighedskrav, flere boende i byerne og nye digitale muligheder ser vi som branche anderledes på boliger, erhvervslokaler og byrum, end vi gjorde for 200, 100 eller blot 10 år siden. I dag skaber vi lokalsamfund for alle, hvor fællesskab, sociale værdier og grønne byrum er i centrum.

Derfor påtager vi os et fælles ansvar for at sikre, at vi som branche er klædt på til fremtiden. Når vi samles til topmøde i ejendomsbranchen, når vi udfordrer hinanden, og når vi samles i et branchefællesskab. 

Det gjorde vi i går. Det gør vi i dag. Og det vil vi også gøre i morgen.

Klummen er oprindelig bragt hos EjendomsWatch tirsdag d. 31.10.23.