/ Nyheder / Ejendomsbranchen er klar til en digital fremtid

Ejendomsbranchen er klar til en digital fremtid

Værktøjer, der letter kommunikationen mellem lejer og ejer, robotter, der løser opgaver på byggepladsen og teknologi, der bidrager til energibesparende ejendomme.
Ejendomsbranchen er moden til at øge brugen af digitale løsninger, der kan lette hverdagen og kommunikationen mellem lejer og ejer, viser ny rapport. Det styrker både bæredygtighed og bundlinje, men der er forsat barrierer.

Af

Foto: golero, iStock

De seneste år har der været en stigende interesse for og fokus på digitalisering af ejendomsbranchen. Nu er det for første gang muligt at få et overblik over, hvor udbredte digitale værktøjer reelt er i ejendomsbranchen. 

Det fremgår af en netop offentlig rapport som EjendomDanmark, PwC, Rambøll og BUILD på Aalborg Universitet står bag.

Ifølge rapporten har stadig flere virksomheder i branchen fået øjnene op for, at digitalisering er et vigtigt redskab for en bæredygtig virksomhed. Men rejsen mod en mere digital fremtid er kun lige begyndt: 

“Lysten og modet til at gennemføre en øget digitalisering er gået op de senere år, og vi står på kanten til at opleve en større transformation. Det er ikke mindst båret frem af bæredygtighed som en af de store samfundsmæssige tendenser, og her vil digitalisering spille en nøglerolle,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark. 

Mange større ejendomsvirksomheder ser nemlig bæredygtighed som et vigtigt konkurrenceparameter, og en øget digitalisering er en vigtig brik i den proces.

Spæd begyndelse

Rapporten viser også, at der er store forskelle på, hvor langt man er i forhold til at implementere digitale løsninger på tværs af ejendomsvirksomhederne og de forskellige brancheområder. Et område, der er langt fremme, er facilities management, der dækker over ejendomsdrift og vedligehold samt servicering af brugerne i ejendommene. Ønsket om at optimere driften og at drifte bygninger bæredygtigt driver udviklingen. 

“Blandt andet brug af loT-sensorer, som gennem automatisering i “intelligente” bygninger styrer alt lige fra lys, varme til vandforbrug og luftkvalitet. Men det kan også handle om brugerspecifikke funktioner som administration af mødelokaler og antal forventede gæster i kantinen”, siger Mikkel Alsø, der er økonomisk chefkonsulent og projektleder på projektet.

I den modsatte ende af skalaen er property management, der dækker over ejendomsadministration og relationen mellem lejer og udlejer. 

Den digitale rejse på dette område er endnu i sin spæde begyndelse. Digitale administrationssystemer bruges allerede flittigt af administratorerne, men digitalisering i bredere forstand, hvor opsamling af data, nye datakilder, automatisering og kommunikationen får en større rolle gennem teknologi, er kun lige begyndt.

Lovgivningen er en barriere 

I anden fase af projektet, der allerede er skudt i gang, lægges fokus på branchens behov og den digitale værdiskabelse. Det skal ske i samarbejde mellem de lejere, der bor og arbejder i de danske bygninger og ejerne. 

“Målet med anden del af projektet er blandt andet at kaste lys over de forskellige løsningstyper og matche dem med branchens behov. Hvor kan digitale løsninger gå ind og afhjælpe bestemte arbejdsprocesser?” siger Mikkel Alsø. 

I anden fase handler det også om at identificere de barrierer, der kan være for at tage bestemte digitale løsninger til sig. “Hvorfor vælger nogle virksomheder de digitale løsninger fra – er det for dyrt, for svært at implementere eller forudsætter det nye kompetencer? Det vil vi få mere viden om her i anden fase, og vi får et stærkere grundlag for at nedbryde de barrierer, der eksisterer,” siger Mikkel Alsø.

Den nyudgivede rapport viser, at det er reguleringen, der til tider spænder ben for mulighederne.

Hvordan det kan løses, skal der ses nærmere på i begyndelsen af 2022. 

“Vi skal have et bedre overblik over de lovgivningsmæssige rammer for digitalisering i branchen, som forhåbentlig afføder en mulighed for at opdatere lovgivningen på en måde, der kommer både lejere og ejere til gode. Begge sider skal i samarbejde undersøge mulighederne, så vi får de regler, der er bedst for alle,” siger Jannick Nytoft.