/ Nyheder / EjendomDanmark: Vi skal have flere boliger af alle slags – og efterlyser vision for mere privat byggeri

EjendomDanmark: Vi skal have flere boliger af alle slags – og efterlyser vision for mere privat byggeri

Der er mangel på boliger særligt i de store byer. Derfor er det positivt, at regeringen med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad i spidsen har fokus på at skaffe flere almene boliger. De er et vigtigt supplement til det private byggeri, der fortsat vil stå for hovedparten af fremtidens boliger.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Lange ventelister til almene boliger og køer til ledige private lejeboliger. Der mangler boliger af alle typer i København. Nu har indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad lanceret ’Tættere på II – Byer med plads til alle’, der skal sikre flere almene boliger. En god ambition, mener EjendomDanmark:

”Det kræver en indsats at skabe en mangfoldig by. Derfor er det også skønt at se de mange byggekraner i bl.a. København i øjeblikket, for det er til glæde for alle, at vi får bygget så mange typer af boliger som muligt,” siger adm. direktør Jannick Nytoft, EjendomDanmark.

”Vi savner dog en vision for det private byggeri i regeringens udspil. Det er jo det private byggeri, som i dag og i fremtiden skal dække hovedparten af boligbehovet. Hvis regeringen fx ville gøre en større indsats for at skaffe byggegrunde, står der private investorer og entreprenører klar til at bygge boliger i alle størrelser.”

Støtte giver lavere priser

EjendomDanmark deler ambitionen om mangfoldige boliger, der indeholder alle boligtyper – og både almene og private. Vilkårene for de to er dog ikke ens:

”Regeringen fokuserer i dagens udspil på almene boliger, fordi de er relativt billige. Men man skal huske, at de er billige, fordi de er støttede. Flere almene boliger er fint som politisk mål, blot man ikke samtidig bremser det private byggeri. Det er en hårfin balance, som vi håber regeringen vil holde,” siger Jannick Nytoft.

Han håber, at det i højere grad bliver muligt at samtænke fleksible lokalplaner i kommunen, da det så vil blive lettere at få bygget både de almene og de private boliger i fremtidige projekter:

”Vi er skeptiske, når det kommer til at sætte den almene byggeprocent yderligere op til 33. Det vil i mange tilfælde bremse eller fordyre nye, private byggerier. Det er ikke gratis at skrue endnu mere på de skruer. Og langt hovedparten af de almene boliger bliver jo i dag bygget som led i den lokalplan, der er aftalt med kommunen,” siger Jannick Nytoft, der håber, at indenrigs- og boligministeren benytter lejligheden til at tage et seriøst livtag med bureaukratiet i København.

Fordeling af boligtyper (procent)

Geografi

Ejerboliger

Private udlejningsboliger

Almene boliger

Andelsboliger

Antal boliger

Hele landet

51

20

21

8

2.611.699

Københavns kommune

20

25

21

33

289.302

 

Faktaark