/ Nyheder / Dækningsafgiften og de nye ejendomsvurderinger er en dårlig cocktail

Dækningsafgiften og de nye ejendomsvurderinger er en dårlig cocktail

Trods hård modstand fra blandt andre EjendomDanmark er det nu vedtaget, at dækningsafgiften skal betales på baggrund af de nye ejendomsvurderinger. Skatten vil betyde uigennemsigtige stigninger i en række kommuner. EjendomDanmark vil gerne høre fra medlemmer, der modtager opkrævninger på baggrund af de nye beregninger.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Folketinget vedtog den 21. december et nyt lovgrundlag for kommunernes opkrævning af den fremtidige dækningsafgift, som allerede træder i kraft i 2022.

EjendomDanmark har sammen med de øvrige store erhvervsorganisationer intenst forsøgt at få udskudt eller ændret loven, som indeholder en række voldsomme usikkerheder for den fremtidige beregning af dækningsafgiften, der hviler på erhvervsejendomsvurderinger, som fortsat ikke eksisterer.

Forventes i 2022

Nu er loven vedtaget, hvilket allerede i 2022 praktisk kan give problemer. Den sene vedtagelse af lovændringerne har betydet, at kommunerne på det tidspunkt, hvor de påbegyndte udsendelsen af ejendomsskattebilletter, ikke havde et sikkert grundlag for beregning af dækningsafgiften for de enkelte ejendomme.

Kommunerne har derfor været nødt til at udskyde underretningen om den præcise grundskyld for de enkelte ejendomme til et senere tidspunkt. I bemærkningerne til den vedtagne lov er dog anført, at Skatteministeriet forventer, at kommunerne i starten af 2022 vil have de nødvendige oplysninger til at foretage en beregning af den dækningsafgift, som skal opkræves hos de enkelte ejendomsejere i 2022.

Følger sagen

EjendomDanmark vil selvsagt forfølge denne sag, idet vi forventer, at de mange uklarheden vil give udfordringer for ejendomsejerne fremadrettet. Derfor opfordrer vi også medlemmer til at tage fat på os, når dette rammer.

EjendomDanmark har i høj grad brug for de konkrete eksempler, når vi skal kommunikere lovens uhensigtsmæssige virkning.  

Notat: Opkrævning af dækningsafgift giver problemer for det danske samfund

Kontakt os

Har du selv modtaget noget, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.