/ Nyheder / Bring virkeligheden ind i ejendomsvurderingerne 

Bring virkeligheden ind i ejendomsvurderingerne 

Ejendomsvurderingerne bør afspejle virkeligheden for blandt andet at opretholde tillid til skattesystemet. Sådan lyder budskabet fra EjendomDanmarks adm. direktør, Peter Stenholm, i et debatindlæg.

Af

“Vi skal have et skattesystem, der – så godt som muligt – er et spejl af den verden, vi lever i” lyder det fra adm. direktør, Peter Stenholm. Foto: EjendomDanmark.

Vi skal kunne stole på vores myndigheder, og dermed også, at vi betaler vores skat på et ordentligt grundlag. Lad det være min optakt til mit syn på det nye ejendomsskattesystem. 

Mine øjne var ikke de eneste, der blev spærret gevaldigt op, da Vurderingsstyrelsen i december gav det første indblik i deres nye vurderingsmodel. Her er vi i nogle tilfælde endog meget langt fra virkeligheden.  

Så selvom vi har ventet i et lille årti, og det har kostet skatteyderne adskillige milliarder kroner at finde et nyt vurderingssystem, er det desværre alt for svært at gennemskue, på hvilket grundlag der betales skat. Og det er et problem, som vi i EjendomDanmark i flere år har fortalt det politiske system om. 

Mangler sammenhæng   

Tilliden til vores skattesystem kræver en klar kobling til virkeligheden. Og når det handler om erhvervsejendommenes grundvurderinger, som er baggrunden for skatteopkrævningen, er vi meget langt fra et tilfredsstillende resultat. 

Selvfølgelig er det en kompleks opgave at vurdere samtlige af landets erhvervsejendomme. Men der er flere elementer i det valgte system, der ikke hænger sammen – og som kunne løses, hvis der var vilje. 

Ingen vinder på et system, der vurderer en grund til 100 mio. kr., når handelsprisen er 10 mio. kr. Der er virkeligheden for langt fra vurderingerne. Mere absurd bliver det, at en konkret handelspris ingen indvirkning har på mulighederne for at vinde en klagesag og få nedsat vurderingen. 

Afkoblet virkeligheden   

En af grundene til, at det går galt, er, at der ikke tages højde for de unikke forhold, som gælder for erhvervsgrunde. Værdien af en erhvervsgrund afhænger i høj grad af, hvilken pris der kan tjenes pr. kvadratmeter – enten ved udlejning eller salg. De aspekter er dog helt fraværende i det nye vurderingssystem, og i stedet vurderes erhvervsgrundene som var de private ejerboliger. Det svarer til, at prisen på pærer vurderes ud fra prisen på æbler. 

Der er dog trods alt en erkendelse af, at selvom de to ganske givet har nogle elementer til fælles, så adskiller de sig på andre måder markant.  

Derfor er der rundt om skabt en model med en såkaldt skaleringsfaktor, der kan korrigere vurderingen. Hvordan man er kommet frem til det konkrete tal for denne skalering, er igen fuldstændig uigennemskueligt og bekymringen for fremtidige justeringer, som betyder skatteforhøjelser er overvældende. Åbenhed er en mangelvare og giver ingen ejere mulighed for at forstå deres vurdering.   

Teoretisk potentiale  

Udfordringerne stopper dog ikke her. Alle ejendomme får nemlig også beregnet flere vurderinger baseret på, hvad lokalplanen i teorien tillader af benyttelse. Så hvis der kunne bygges lagerhaller på hver en kvadratmeter, opskyde høje boligblokke eller noget helt tredje, så vil der være beregninger på alle disse. Ud fra det vælger systemet så den højeste, og det bliver baggrunden for skatteopkrævningen. Alt sammen tilsyneladende uden at tage hensyn til, om denne teoretiske værdi passer til virkeligheden.  

Af hensyn til gennemskueligheden og gennemsigtigheden bør det selvfølgelig være åbent for den enkelte ejer. Jeg mener faktisk, at det er et beskedent ønske, hvis der skal skabes et langtidsholdbart system. Fordi det vil gøre det mere klart, hvordan de forskellige beregninger påvirker skattebetalingen. 

Et spejl af virkeligheden 

Jeg er ikke blind for, at det nuværende system blev skabt under et voldsomt tidspres og uden et fungerende alternativ. Det ændrer dog ikke på, at jeg fortsat mener, at det må være muligt også at tage udgangspunkt i relevante markedsdata og sigte efter at ramme markedsværdier. Altså at lade virkeligheden finde vej til vurderingerne.  

Det vil selvfølgelig ikke være uden udfordringer, hvis vi skal basere skatten på markedsdata. Derfor bør vi arbejde hen imod den bedst mulige model, som det er realistisk at gennemføre. Nemlig et setup, der kombinerer forskellige tilgange alt efter, hvilket datagrundlag der ud fra ejendommens placering giver den mest præcise vurdering.  

Der er heldigvis bevidsthed om, at modellen med skrivebordsberegninger har svagheder. Derfor er jeg også glad for, at den nye ejendomsvurderingslov blev fulgt af nedsættelsen af et udvalg, der skal belyse, om det er muligt at vurdere erhvervsejendomme på andre måder end via skalerede ejerboligpriser.

Senere på foråret kommer resultatet venteligt, og jeg håber, at anbefalingerne peger i en retning, der både vil give mere retvisende vurderinger og en højere grad af retssikkerhed.  

For skal kun et budskab stå frem, så lad det være dette: Vi skal have et skattesystem, der – så godt som muligt – er et spejl af den verden, vi lever i. Det er nødvendigt for vores tillid til systemet både som privatpersoner og som virksomheder. Og når fejl erkendes, så skal det også være politisk vilje til at løse dem.  

Hos EjendomDanmark kommer vi fortsat til at bidrage med at bringe løsninger frem. Vurderinger og skattesystemet skal nemlig tilbage til virkeligheden.  

Klummen er oprindeligt bragt hos Børsen den 29. 4.24