/ Nyheder / Aarhus er blevet langt mere ejendomsvenlig

Aarhus er blevet langt mere ejendomsvenlig

Aarhus Kommune overhaler København, og indtager en 72. plads i EjendomDanmarks nye undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Sidste år lå kommunen i bunden på en 95. plads ud af landets 98 kommuner.

Af

Foto: Unsplash, Matt Morelli

Det er særligt en reduceret dækningsafgift og færre ejendomsforbrydelser som hærværk, indbrud og brandstiftelse, der trækker Aarhus op på en 72. plads, hvilket er en markant forbedring fra sidste år. Dækningsafgiften er reduceret fra 5,75 promille til 5 promille, og ejendomsforbrydelser er reduceret fra 19,3 promille til 16 promille. Jannick Nytoft, adm. direktør for EjendomDanmark er imponeret over den positive fremgang. 

”Det er glædeligt, at vores jyske hovedstad har forbedret vilkårene for brugere af ejendomme så markant. Gode forhold for boliger og erhvervsejendomme er en vigtig forudsætning for at holde gang i byens økonomi og beskæftigelse”, siger han.

Forbedringer kan gøre kommunen mere ejendomsvenlige

Knap så godt er det gået i udviklingen af sagsbehandlingstiden og det timeprisgebyr, der hører med. Sagsbehandlingstiden er steget til et gennemsnit på 53 dage, hvilket er en stigning på 24 dage i forhold til sidste år. Samtidig er timeprisen for sagsbehandlingsgebyrer steget til 708 kr., hvilket er en stigning på 15 kr.

Den positive udvikling i dækningsafgiften og ejendomsforbrydelser opvejer den mindre gode udvikling i sagsbehandlingstid og timeprisgebyr. Men der er altså stadig betydelig plads til forbedringer, ifølge Jannick Nytoft.

”Kommunen kan med fordel reducere sagsbehandlingstiden og det timeprisgebyr, der hører med. Men alt i alt ser det ud til at gå i den rigtige retning”, siger han.

De jyske kommuner sejrer

Det er ottende år i træk, at EjendomDanmark undersøger ejendomsvenligheden ved at måle på ejendommenes vilkår i landets 98 kommuner. Forholdene, der vurderes ud fra, har kommunerne selv indflydelse på.

Igen i år er det hovedsageligt de jyske byer, der klarer sig bedst. Således tager Thisted Kommune førstepladsen, Skive Kommune andenpladsen og Herning Kommune tredjepladsen. Faktisk er det først på 8.-pladsen, hvor Assens er placeret, at en ikke-jysk kommune indfinder sig på listen. 

Bundplaceringerne går til de sjællandske kommuner, og i år er sidstepladsen gået til Allerød Kommune. Imens pryder de jyske byer, særligt i Midtjylland, toppen af listen. Region Midtjylland løber derfor med titlen som den mest ejendomsvenlige af de fem regioner.  

Landets kommuner er blevet mere ejendomsvenlige

Det samlede landsresultat i undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har forbedret ejendomsvenligheden set i forhold til 2018. Tre forhold er forbedret, både timeprisen i byggesagsgebyrer, dækningsafgift og ejendomsforbrydelser er alle faldet.

Omvendt er to forhold forværret siden sidst, både grundskylden og sagsbehandlingstiden er nemlig steget. Der er ingen ændringer ved kommunernes regulering af lejeboliger.

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter


Kommunernes rangering på hvert enkelt parameter sammenregnes til en placering på den samlede rangliste, som går fra et til 98, hvor et er den bedste placering. Endvidere sammenlignes udviklingen i de forskellige parametre i forhold til året før. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark.

Kommunerne er derudover tildelt strafpoint. Antallet af strafpoint er afhængigt af kommunens rangering på de forskellige parametre. Jo færre strafpoint, jo højere placering.

Top og bund

Top-10

Bund-10

Thisted

1

Bornholm

89

Skive

2

Gladsaxe

90

Herning

3

Hørsholm

91

Struer

4

Hvidovre

92

Vesthimmerland

5

Albertslund

93

Billund

6

Mariagerfjord

94

Haderslev

7

Dragør

95

Assens

8

Rudersdal

96

Ikast-Brande

9

Rødovre

97

Vejen

10

Allerød

98

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, EjendomDanmark og EjendomDanmarks egne beregninger.

Anm. Parametrene, som indgår i undersøgelsen, er: Dækningsafgift, grundskyld, sagsbehandlingstid for byggesager, byggesagsgebyrer, om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er opgjort som antallet af anmeldte sager om indbrud, hærværk og brandstiftelse i tredje og fjerde kvartal 2018 samt første og andet kvartal 2019, per 100.000 m2 ejendomsareal i hver kommune. Der er endvidere medtaget ændringen i forhold til året før for hvert parameter. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark, og rangeringen afhænger af den valgte vægtning.

Kontakt