/ Nyheder / Digital indbringelsesløsning skal lette sagsprocessen i Københavns Kommune

Digital indbringelsesløsning skal lette sagsprocessen i Københavns Kommune

Københavns Kommune er klar med en digital indbringelsesløsning, der skal lette sagsprocessen, når udlejer eller lejer ønsker at indbringe en sag for huslejenævnet, beboerklagenævnet eller ankenævnet.

Af

En ny digital indbringelsesløsning vil fremover gøre det nemmere for udlejer og lejer at indbringe deres sag for huslejenævn, beboerklagenævn og ankenævn i København. Dette tiltag skal gerne bidrage til en hurtigere og smidigere sagsbehandling.

Indbringelsesløsningen findes på Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk). Her kan udlejer og lejer blandt andet få overblik over, hvilke dokumenter de skal have klar for at indgive en sag. På sitet kan de besøgende også få indblik i, hvad det koster at indbringe sager til de forskellige typer nævn.

Betaling up front

Vælger udlejer eller lejer at anvende den digitale indbringelsesblanket opkræves gebyret for sagsbehandlingen nu via elektronisk betaling, når sagen indbringes. Indbringes sagen via digital post eller brev fremgår kontonummer og betalingsfrist fortsat af første brev fra huslejenævnet.

Når sagen er kommunen i hænde, varer sagsbehandlingen typisk otte-ti måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage længere tid, oplyser Københavns Kommune.

Kom til debat om fremtidens huslejenævn

På et debatmøde i Aarhus sætter EjendomDanmark fokus på fremtidens huslejenævn. Med afsæt i EjendomDanmarks huslejenævnsudspil Fremtidens huslejenævn skal garantere retssikkerheden – EjendomDanmarks forslag til forbedringer af de danske huslejenævn debatterer vi udfordringer og mulige løsninger.

Debatmødet finder sted den 27. maj på Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Læs mere og tilmeld dig