/ Nyheder / Viden om bæredygtighed forplanter sig ikke automatisk til handling 

Viden om bæredygtighed forplanter sig ikke automatisk til handling 

Bidragsyderne er helt afgørende for, at EjendomDanmark kan give ejendomsbranchen kompetencerne til at arbejde med bæredygtighed i nyt projekt. Vi sætter her spot på dem.  

Af

EjendomDanmarks store bæredygtighedsprojekt, Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen, har som mål at løfte ejendomsbranchens viden og handlekompetencer til at arbejde med bæredygtighed. Projektet er muligt på grund af vores generøse bidragsydere, der på hver deres måde har set potentialet. 

Alle skal med 

Den filantropiske Forening Realdania understreger projektets ambition om at løfte hele branchens arbejde med bæredygtighed. Det er ikke kun for frontløberne, men for hver og en virksomhed i ejendomsbranchen. 

”Det er afgørende, at alle aktører bidrager til at gøre ejendomsbranchen mere bæredygtig. Alle led i kæden skal med, og det sker kun, hvis både små og store virksomheder har de rette kompetencer til at løfte opgaven. Viden om arbejdet med bæredygtighed forplanter sig ikke automatisk til konkret handling, og vi håber derfor, at projektet kan bidrage til at klæde aktørerne på til at drifte og udvikle ejendomme mere økonomisk, socialt og ikke mindst miljømæssigt bæredygtigt,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania. 

Fra branchen selv 

For Grundejernes Investeringsfond (GI) er det glædeligt, at projektet kommer fra branchen selv: 

”Vi håber, at projektet kan gøre det nemmere for bygningsejere at træffe de rigtige og mest muligt bæredygtige beslutninger. Vi sætter stor pris på, at branchen selv rækker ud og kan se behovet,” siger GI’s direktør Susanne Borenhoff.  

I Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit, er man begejstret over, at projektet skal skabe et landsdækkende kompetenceløft af ejendomsbranchen: 

”Alle steder i landet – fra Thisted i nord til Nakskov i syd – er bæredygtige bygninger og ejendomme en nødvendig fremtid for både klimaet, brugerne af bygningerne og ikke mindst erhvervet selv. Et fælles sprog og bredt kompetenceløft er en afgørende start på udviklingen, og det håber vi, at branchen kan få med projektet hér,” siger Michael Demsitz, formand for Forenet Kredit. 

Desuden bidrager også Rambøll Fonden og EjendomDanmark Fonden til projektet.  

Nyt læringsforløb 

Til efteråret skyder projektet et læringsforløb for 30-36 virksomheder i SMV-segmentet, der skal give viden, inspiration og handlekompetence til arbejdet med bæredygtighed. Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig her 

Vi arbejder også på højtryk for at blive klar til vores kick off-konference, som foregår rundt om i landet den 5. september med spændende oplægsholdere. Her kan du også stadig nå at tilmelde dig

 

Bidragsydere

Realdania, Grundejernes Investeringsfond (GI), EjendomDanmark Fonden, Forenet Kredit og Rambøll Fonden støtter EjendomDanmarks bæredygtighedsprojekt, Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen.