/ Nyheder / Studie kortlægger digitalisering i ejendomsbranchen  

Studie kortlægger digitalisering i ejendomsbranchen  

Hvordan påvirker digitalisering ejendomsbranchen i Danmark og i udlandet, hvilke trends og tendenser er på vej, og hvad kommer til at drive udviklingen fremover? Et unikt litteraturstudie ligger nu klar og er første skridt i EjendomDanmarks toårige digitaliseringsprojekt.

 

Af

Den danske lejeregulering er blandt de mest komplekse i EU. Foto: DKosig, iStock

Anders Kristian Busk Nielsen, videnskabelig assistent på BUILD ved Aalborg Universitet, har i de seneste måneder forsket i de nyeste tendenser på digitaliseringsområdet både i Danmark og i udlandet. Mere end 60 videnskabelige artikler har indtil videre givet indsigt i digitaliseringscases fra Nordamerika, Kina, De Forenede Arabiske Emirater, flere europæiske lande og enkelte cases fra Danmark.

Litteraturstudiet tager udgangspunkt i nyere videnskabelige artikler, der behandler de seneste digitale problemstillinger i branchen. Det skal bidrage til, at projektgruppen opnår den mest opdaterede viden om, hvor langt man er i ejendomsbranchen både i Danmark og i udlandet, og skal danne grundlag for det videre projektarbejde.

”Litteraturstudiet giver os et bredt perspektiv. Vi får indsigt i de væsentligste temaer i branchens fremadrettede udvikling, men vi får også kendskab til potentielt oversete problematikker – eksempelvis hvordan data på den ene side kan være et værktøj til nye markedsindsigter og på den anden side skabe udfordringer med hensyn til privatliv,” siger Anders Kristian Busk Nielsen.

Værdifuldt afsæt

Målet med EjendomDanmarks digitaliseringsprojekt er at øge fokus på digitalisering i ejendomsbranchen, og blandt andet give branchens aktører det bedst mulige udgangspunkt for at vurdere og tage fremtidige digitaliseringsprocesser til sig.

Mikkel Alsø, seniorkonsulent i EjendomDanmark og projektleder for digitaliseringsprojektet, mener, at litteraturstudiet på mange måder er unikt. At tage udgangspunkt i forskningsartikler er ikke den typiske vej at gå, når det handler om udviklingsprojekter i ejendomsbranchen. Men på dette område giver det særlig god mening, mener han.

”Studiet er et værdifuldt afsæt for at målrette det videre udviklingsarbejde i projektet. Det fortæller os om digitaliseringens indpas, hvordan vi er kommet derhen og hvorfor,” siger han.

Behov og barrierer?

Men studiet giver også indsigt i, hvilke områder, man særligt koncentrerer sig om i fagverdenen. Og måske lige så vigtigt, hvor man endnu ikke har konkret viden, uddyber Mikkel Alsø.

”Det gælder eksempelvis viden om, at datadrevne vurderingsmodeller primært er testet i perioder med højkonjunktur – men hvor godt virker disse i perioder med lavkonjunktur?”

På den måde kan studiet være med til at rette fokus på de centrale temaer inden for branchens forskellige områder, også når projektgruppen senere hen skal undersøge, hvilke behov og barrierer, der er for digitalisering.

Læs litteraturstudiet