/ Nyheder / Storbyerne slækker på ejendomsvenligheden

Storbyerne slækker på ejendomsvenligheden

I 2019 var storbyerne på rette spor, når det handler om at tiltrække investeringer og vækst, men i 2020 går det i den forkerte retning. Det er dårlig nyt for erhvervslivet, som i forvejen er hårdt ramt økonomisk af corona, lyder det fra EjendomDanmark. Særligt København og Aarhus får en bundplacering i ny undersøgelse, mens Odense tager førertrøjen.

Af

Hvordan er det gået med de største byer, når det handler om ejendomsvenlighed? Foto: Jens Rosenfeldt

Sidste år havde storbyerne forbedret sig på en række parametre i EjendomDanmarks undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed, men i år går det tilbage. Særligt København og Aarhus halter bagefter. København går fra en 88.-plads til en 92.-plads, mens Aarhus går fra en 71.-plads til en 89.-plads.

”Det kan undre, at storbyerne ikke i højere grad fokuserer på, hvordan de kan skabe de bedste vilkår for erhvervslivet. Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og investeringerne kommer ikke nødvendigvis længere af sig selv. Kommuner, der skruer op for skatter og afgifter, risikerer at spænde ben for en i forvejen svækket investeringslyst,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Stærkt træk

Årsagen til tilbagegangen for Københavns Kommune er primært, at der er sket stigninger i både sagsbehandlingstid af byggesager samt i antallet af ejendomsforbrydelser, som bl.a. tæller hærværk og indbrud. Aarhus går tilbage, da de har valgt at hæve timeprisen på byggesager. Aalborg Kommune beholder sin placering på en 62.-plads, mens Odense tager førertrøjen med en 29. plads. Den fynske storbykommune har en lav grundskyld, de har sænket dækningsafgiften og har haft et stort fald i ejendomsforbrydelser.

”Odenses indsats er noget mange kommuner kan lære af. Ved at sænke dækningsafgiften har kommunen allerede taget et stort skridt i retning af at skabe tryghed for erhvervslivet og hjælpe dem over på den anden side af coronakrisen,” siger Jannick Nytoft, der kalder det et stærkt træk.

Sjælland halter bagefter

Det er niende år i træk, EjendomDanmark måler på ejendommenes vilkår i landets 98 kommuner. Igen i år ligger de jyske kommuner generelt lunt i svinget og tager ni ud af ti pladser i top-10. Billund indtager i år førstepladsen.

På landsplan går det overordnet set bedre på to ud af de seks parametre, som indgår i undersøgelsen set i forhold til sidste år. På den positive side fortsætter antallet af ejendomsforbrydelser med at falde og ligger nu historisk lavt. Ejendomsforbrydelser er faldet med 8,2 procent på landsplan. En række kommuner har sænket dækningsafgiften.

Kommunerne har dog også bevæget sig i en mere negativ retning. Sagsbehandlingstiden er steget svagt det sidste år, og timeprisen for byggesagsbehandlingen er i gennemsnit steget med næsten 60 kr. per time. To kommuner har sat grundskylden op, mens resten har holdt den i ro. Der er ikke sket ændringer i antallet af lejeregulerede kommuner.

Fakta: Det bliver kommunerne målt på

Kommunerne bliver målt på forhold, de selv har indflydelse på, og som har betydning for ejendommene. Ud over grundskyld tæller dækningsafgift, om kommunens private lejeboliger er reguleret eller ej, sagsbehandling for byggesager, byggesagsgebyrer og antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud).

Fakta: Spørgsmål/svar om storbyerne

Hvor meget er timeprisen på byggesager steget i landets fire største byer?

I Københavns Kommune er den nul og dermed lavest blandt de store byer. I Odense Kommune har man hævet den fra nul til 574 kr., og i Aarhus Kommune er den hævet med 20 kr. til 728 kr. I Aalborg Kommune er den uændret på 490 kr. Gennemsnittet på landsplan ligger på 525 kr. per time.

Hvordan ser det ud med dækningsafgiften i de fire største byer? Er den steget eller faldet?

I Odense Kommune har man endnu engang sænket den fra 1,9 til 1,3 promille. Den er uændret i de andre byer, og højest i Københavns Kommune på 9,8 promille.

Hvordan er udviklingen på ejendomsforbrydelser, hvis vi zoomer ind på København, Aarhus, Aalborg og Odense?

Antallet af ejendomsforbrydelser er faldet i Odense, Aarhus og Aalborg. Københavns Kommune er den eneste storbykommune, hvor antallet er stigende. Til gengæld er der flest ejendomsforbrydelser i Aarhus – også selvom niveauet er faldende.