/ Nyheder / Slutspurgt lukkede 2020 positivt – politisk uro er dog fortsat en joker

Slutspurgt lukkede 2020 positivt – politisk uro er dog fortsat en joker

En enkelt stor handel mod årets udgang fik løftet transaktionsvolumen, så den sidste år endte på 70 mia. kr.

Af

Foto: piovesempre/iStock

En særpræget, økonomisk situation kombineret med usikkerhed som følge af vidtgående politiske indgreb. Det var to markante faktorer, der spillede hovedroller på ejendomsmarkedet 2020.

I foråret og frem mod efteråret var der nemlig usædvanlig stilhed på markedet, men mod udgangen rettede det sig, viser en ny opgørelse fra Newsec. Samlet nåede transaktionsvolumen op på 70 mia. kr. Det topper ikke rekordåret 2017, men er på et pænt niveau:

”Når det endte så positivt, skyldes det også den særlige situation, der er i verden i øjeblikket. Der sendes mange penge ud i samfundet, og samtidig er renterne ekstremt lave. Det gør, at investorerne på trods af en kommende lagerskat og blackstone-indgrebet tror på ejendomme,” siger Morten Jensen, adm. direktør i Newsec.

”Køberne er klar over, at der er ubekendte faktorer, og det påpeger de selvfølgelig også. Men sælgerne går ikke på kompromis og holder fast i deres prisforventninger – som så også bliver indfriet.”

Blackstone og lagerskatten

Den periodevise nedkøling skyldes ifølge Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark, netop, at der med både indgrebene og uvisheden om ejendomsvurderingerne er skabt usikkerhed om Danmark som investeringsland.

De faktorer er – på trods af hjælpepakker og feriepengeudbetalinger – ikke forandret. Derfor skal der holdes et vågent øje med udviklingen, så der ikke ligger en tikkende bombe under markedet, når fx renten stiger:

”Boligpolitik er blevet til værdipolitik, og nogle politikere har et urealistisk billede af branchens økonomiske muskler. I horisonten venter den reelle indførelse af lagerskatten, og så er der ejendomsvurderingerne, der stadig kun har kunnet findes lappeløsninger på. Derfor er det vigtigt, at der også er villighed til at justere, hvis det viser sig, at kombinationen af de mange indgreb rammer hårdt,” siger Morten Marott Larsen.

Nordiske forskelle

En analyse over transaktionsvolumen i perioden 2015-2020 fra Newsec viser, at det ikke kun var i Danmark, at det endte på et højt niveau historisk set. Det gælder også i Norge og Sverige. Samtidig viser analysen, at udviklingen i løbet 2020 lignede hinanden i de tre lande; der var en pæn investeringsaktivitet i 1. kvartal, lav aktivitet i 2. og 3. kvartal, og et 4. kvartal med en høj transaktionsvolumen.

”Den lave aktivitet midt på året skal formentlig ses i lyset af Covid-19, mens den høje aktivitet i 4. kvartal til dels skyldes indhentning af udskudte handler. Dette mønster ser vi i både Danmark, Sverige og Norge. Jeg hæfter mig dog ved, at aktiviteten på det danske marked var svagere i 1. til 3. kvartal og bedre i 4. kvartal sammenlignet med de to andre lande,” siger Morten Jensen.

”Det er vores vurdering, at usikkerheden omkring lovgivning herhjemme kan have påvirket det danske marked negativt i store dele af året. Uden den stærke slutspurt i 4. kvartal havde 2020 set helt anderledes ud. Det er positivt, at handelslysten kom tilbage, og vi forventer et stærkere investeringsmarked i 2021, forudsat at der ikke opstår ny uro på markedet – eksempelvis relateret til politiske indgreb eller Covid-19,” siger Morten Jensen.