/ Nyheder / Slår på tromme for de private lejeboliger

Slår på tromme for de private lejeboliger

Knaster i lovgivningen og konsekvenser ved nye lovforslag. I EjendomDanmarks afdeling for Public Affairs er medarbejderne løbende i dialog med politikerne for at klæde dem på til, hvilken betydning politiske indgreb kan få for ejendomsbranchen og samfundet. Anders Gade Jeppesen, økonomisk chefanalytiker, gør en indsats for, at politikerne opererer på et oplyst og faktuelt grundlag.

Af

Høringssvar, kaffemøder på Christiansborg og stærke analyser. EjendomDanmarks PA-afdeling arbejder dagligt for at skabe endnu mere synlighed om ejendomsbranchens positive betydning for samfundet over for politikerne. Som medarbejder kræver det, at man følger nøje med i både boligpolitik, klimapolitik, erhvervspolitik og medielandskab for at kunne levere slagkraftige argumenter og analyser på de helt rigtige tidspunkter.

”Det fascinerende ved de lovgivningsmæssige rammer om vores branche er, at det er teknisk kompliceret og samtidig forbundet med store følelser, der kan udvikle sig til en politisk orkan,” siger Anders.

At kæmpe for at få politisk indflydelse er noget af det, han brænder for i sit arbejde.

”I sidste ende er det politikerne, der bestemmer, men vi synes, det skal ske på et oplyst grundlag. Vi leverer fakta og giver politikerne indblik i, hvilke konsekvenser forskellige tiltag vil få for ejendomsbranchen og i sidste ende samfundet. Det, vi slår på tromme for, er, at vi skal bevare og udvikle et godt, sundt og velfungerende boligmarked, og her spiller private lejeboliger en stor rolle,” siger han.

Flere niveauer

Den politiske interessevaretagelse foregår på flere niveauer, men det overordnede mål er altid at påvirke lovgivningen og reglerne i en retning, så de fungerer bedst muligt for medlemmerne og ejendomsbranchen.

”I nogle tilfælde er vi enormt synlige, når vi ønsker at påvirke en bestemt dagsorden – så er vi både i dialog med politikerne og medierne. Andre gange gør vi sagen den bedste tjeneste ved ikke at råbe alt for højt udadtil. Et godt og fortroligt samarbejde kræver nogle gange, at man kan levere de gode argumenter til de rette beslutningstagere uden at skabe for meget larm,” siger Anders.

Næste benspænd?

Politisk interessevaretagelse kan også handle om at øge politikernes kendskab til branchen for at skabe de bedste betingelser fremadrettet.

”Politikere bliver tit bedt om at forholde sig til et område, de ikke nødvendigvis har detailkendskab til. Vi arbejder derfor løbende med at fortælle, beskrive og analysere på, hvad ejendomsbranchen bidrager med. Det gælder om at positionere sig gunstigt, inden politikerne lægger sig fast på en holdning, for så kan de være meget svære at flytte.”

I PA-afdelingen går der også tid med at prøve at forudse, hvad der politisk set kan udvikle sig til fremtidige benspænd for ejendomsbranchen – og her er der brug for medlemmernes hjælp.

”Vi vil altid gerne modtage inputs fra medlemmerne til det politiske arbejde. Det gælder både input til den nuværende lovgivning, men også de lovforslag, der vil komme. Det er trods alt medlemmerne, der bedst ved, hvor skoen trykker i det daglige,” siger Anders.

Rullet tilbage

Nogle af de større sager, Anders har beskæftiget sig med gennem tiden, har været sagen om § 5,2, men også lovforslaget om lagerskatten, som den nye regering har valgt at rulle tilbage.

”Lagerskatten er et godt eksempel på et område, vi har lagt mange kræfter i, men valgt ikke at råbe højest. Vi har haft et enormt stort arbejde med at levere de bedste argumenter ind de rigtige steder, og det har i sidste ende vist sig at bære frugt. Det er en af hverdagens store sejre.”

Nu ser Anders frem til, at den nye regering fremlægger et boligpolitisk udspil:

”Der vil vi i EjendomDanmark naturligvis også bidrage med input til, hvordan vi videreudvikler et godt boligmarked.”