/ Nyheder / Region Midtjylland er landets mest ejendomsvenlige

Region Midtjylland er landets mest ejendomsvenlige

Region Midtjylland sniger sig lige akkurat foran Region Nordjylland og Region Syddanmark, når det handler om at kunne tilbyde de bedste rammer for at holde gang i kommunernes økonomi og beskæftigelse.

Af

Foto: ricochet64

De midtjyske kommuner er stærkt repræsenteret i top ti i EjendomDanmarks årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Skive, Herning og Struer tager pladserne som nummer to, tre og fire, mens Ikast-Brande indkasserer en niende plads.

Samtidig er ingen af de midtjyske kommuner repræsenteret i bunden af undersøgelsen.”Et grundfundament for at skabe nye job og vækst er, at der kan investeres i ejendomme og byggerier. Kommunerne bør derfor arbejde målrettet på at sikre gode vilkår for investorerne – og det er der heldigvis stadig flere, der gør, som vi ser i de midtjyske kommuner”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark..

I Region Midtjylland ligger sagsbehandlingstiden på bygesager 2,5 dage under landsgennemsnittet. Til gengæld er timeprisen for sagsbehandlingen lidt højere i Region Midtjylland, der tager 53 kr. mere i timen end gennemsnittet. Mængden af ejendomsforbrydelser er markant lavere i det midtjyske, som også opkræver en noget lavere grundskyld end de øvrige regioner. Kun to kommuner i Midtjylland, Randers og Aarhus, opkræver dækningsafgift. Det giver også pote i undersøgelsen.

Tæt kapløb

Der er tale om et tæt kapløb mellem de tre regioner Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Til sammenligning klarer de sjællandske kommuner sig generelt dårligere end resten af landet. Region Sjælland placerer sig på fjerdepladsen ud af de fem regionerne, hvor den højst placerede kommune er Stevns på en 13. plads. Region Hovedstaden er den dårligst placerede region. Kommuner under Region Hovedstaden tager ni ud af ti pladser, når det kommer til de dårligst placerede kommuner i undersøgelsen. Den bedst placerede kommune er Frederikssund på en 47. plads.

Landets kommuner er blevet mere ejendomsvenlige

Det samlede landsresultat i undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har forbedret ejendomsvenligheden set i forhold til 2018. Tre forhold er forbedret, både timeprisen i byggesagsgebyrer, dækningsafgift og ejendomsforbrydelser er alle faldet.
Omvendt er to forhold forværret siden sidst, både grundskylden og sagsbehandlingstiden er nemlig steget. Der er ingen ændringer ved kommunernes regulering af lejeboliger.

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

Dækningsafgift

Grundskyld

Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej

Sagsbehandlingstiden for byggesager

Byggesagsgebyrer

Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter

Kommunernes rangering på hvert enkelt parameter sammenregnes til en placering på den samlede rangliste, som går fra et til 98, hvor et er den bedste placering. Endvidere sammenlignes udviklingen i de forskellige parametre i forhold til året før. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark.
Kommunerne er derudover tildelt strafpoint. Antallet af strafpoint er afhængigt af kommunens rangering på de forskellige parametre. Jo færre strafpoint, jo højere placering.

 

Top og bund

Top-10

Bund-10

Thisted

1

Bornholm

89

Skive

2

Gladsaxe

90

Herning

3

Hørsholm

91

Struer

4

Hvidovre

92

Vesthimmerland

5

Albertslund

93

Billund

6

Mariagerfjord

94

Haderslev

7

Dragør

95

Assens

8

Rudersdal

96

Ikast-Brande

9

Rødovre

97

Vejen

10

Allerød

98

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, EjendomDanmark og EjendomDanmarks egne beregninger.

Anm. Parametrene, som indgår i undersøgelsen, er: Dækningsafgift, grundskyld, sagsbehandlingstid for byggesager, byggesagsgebyrer, om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er opgjort som antallet af anmeldte sager om indbrud, hærværk og brandstiftelse i tredje og fjerde kvartal 2018 samt første og andet kvartal 2019, per 100.000 m2 ejendomsareal i hver kommune. Der er endvidere medtaget ændringen i forhold til året før for hvert parameter. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark, og rangeringen afhænger af den valgte vægtning.

Kontakt