/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark

Politisk nyt fra EjendomDanmark

Møder med partiernes boligordfører, dialog om langsigtede løsninger på udfordringerne med byggesagsbehandling og debatter i støbeskeen til årets folkemøde. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde.

Af

EjendomDanmark har i løbet af de seneste måneder haft møder med ordførere fra hele det politiske spektrum på Christiansborg.

I EjendomDanmark arbejder vi med at varetage branchens interesser og vores public affairs-afdeling arbejder i samspil med de øvrige afdelinger løbende på at påvirke den politiske dagsorden. Bl.a. ved at vise branchens betydning for dansk økonomi, dens afgørende rolle i udviklingen af vores samfund, spille ind med konstruktive løsninger og sætte fokus på vores mærkesager.

Møder med partiernes boligordfører

Efter Folketingsvalget i efteråret 2022 er et nyt hold af boligordfører sat. Vi har i løbet af de seneste måneder haft møder med ordførere fra hele det politiske spektrum og i den forbindelse introduceret dem for ejendomsbranchen, fortalt om vores mærkesager og italesat flere af de udfordringer, der lige nu belaster ejendomsbranchen.

Med ejendomsbranchen som katalysator for liv, vækst og den generelle udvikling af vores samfundsrammer, er vores politiske arbejde ikke begrænset til dialog med boligordførerne, og derfor opsøger vi også ordførerne, der fx beskæftiger sig med områder såsom klima, skat og erhverv.

Det er som sagt en hel central opgave i samarbejdet med folketingets medlemmer at skabe bro mellem den politiske virkelighed og den reelle virkelighed, så politik og lovgivning ikke spænder ben for branchen i hverdagen, og så investeringer i byudvikling og bæredygtighed bliver realiserbare og rentable. Derfor tilbyder vi også politikerne hjælp til at forstå branchen og den komplekse lovgivning på området, gennem den viden og data, som EjendomDanmarks medarbejdere besidder.

Dialog om holdbare løsninger på udfordringerne med byggesagsbehandling

Ansøger man kommunen om en byggetilladelse eller en ibrugtagningstilladelse, skal man væbne sig med tålmodighed. Særligt i Københavns Kommune forsinker ventetid, bureaukrati og manglende dialog med sagsbehandlerne byudviklingen og den grønne omstilling.

Derfor er EjendomDanmark løbende i dialog med Københavns Kommune om at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, afbureaukratiseret procedurerne og professionaliseret sagsbehandlingen.

Det politiske pres har givet resultater. Københavns Kommune kunne for nyligt fortælle, at de har halveret den sagspukkel, der har hobet sig op, og de forventer at indkomne byggesager fra 1. juli i gennemsnit vil overholde de nationale servicemål på byggesagsområdet.

Men med de massive investeringer i bl.a. flere og grønne boliger i hele landet, som ejendomsbranchen skal stå for i de kommende år, er der brug for langsigtede og holdbare løsninger, så endnu en pukkel ikke hober sig op. Derfor fortsætter vi dialogen og lægger et politisk pres på kommunerne for generelt at få forbedret vilkårene for byggesagsbehandling. 

Bygningsdirektivet må ikke være en hindring for den grønne omstilling

Europa-Parlamentet har for nyligt offentliggjort en opdatering af bygningsdirektivet, der lægger op til at skærpe klimakravene for ejendomme med et ambitiøst mål om, at den europæiske bygningsmasse skal være klimaneutral i 2050.

EjendomDanmark har længe delt den grønne dagsorden og ambitionen om, at udnytte potentialet ved klima- og energiforbedringer af den danske ejendomsmasse – og en grøn branche udgør en selvstændig mærkesag, som vi arbejder aktivt med. Blandt andet ved at bidrage til Rådet for Energieffektiv Omstillings energieffektiviseringsstrategi, hvor vi lægger vægt på, at strategien forholder sig til den virkelighed, som de berørte aktører opererer i, så strategien bliver så realiserbar som mulig, når EU-krav skal implementeres.

Det samme gør sig gældende i relation til bygningsdirektivet, hvor vi mener, at det er afgørende, at direktivets gode intentioner tager højde for økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår. Vi skal ikke risikere, at direktivet selv spænder ben for den grønne udvikling, som det skal sikre, hvilket chefrådgiver i EjendomDanmark Morten Jarlbæk Pedersen uddyber i et debatindlæg, som også blev bragt på Altinget.

Positivt syn på regeringens finanslovsforslag

Regeringen fremlagde i sidste uge et forslag til en finanslov for 2023, som bl.a. har fokus på at nedbringe inflationen og slår fast, at lagerbeskatningen er lagt i graven.

Siden forslaget om lagerbeskatning så dagens lys, har vi i EjendomDanmark arbejdet hårdt på at forhindre, at lagerskatten blev indført som en unødvendig økonomisk byrde for ejendomsvirksomhederne og lagt vægt på, at ejendomsvirksomhederne i de kommende år står over for at skulle lave massive investeringer i bl.a. klimavenlige ejendomme.

Læs EjendomDanmarks reaktion på finanslovsforslaget.

Ses vi på Folkemødet?

Fra den 15.-17. juni samles en lang række af landets beslutningstagere, organisationer og borgere på Bornholm, når årets folkemøde løber af stablen. EjendomDanmark deltager også, og inden længe løfter vi sløret for de samfundsdebatter, vi bringer til solskinsøen.

Du kan tilmelde dig vores mailliste med nyt om Folkemødet ved at sende en mail til politisk konsulent Christina Kirkeby på ctk@ejd.dk. Så holder vi dig løbende opdateret om vores program.

EjendomDanmark i den offentlige debat

Som led i at påvirke den politiske dagsorden, spiller vi løbende ind på forskellige dagsordner med debatindlæg og klummer i medierne og har den seneste tid været at finde i:

 

 

I den politiske verden er der et hav af dagsordner i spil. Det kan til tider føles som om, at der er langt fra de politiske debatter til de konkrete udfordringer, som bl.a. ejendomsvirksomhederne står over for. Et af vores mål er mindske gabet mellem de to verdener. "Politisk nyt fra EjendomDanmark" er et forsøg på at vise noget af det, vi arbejder med.