/ Nyheder / Positive takter i regeringens forslag til finanslov

Positive takter i regeringens forslag til finanslov

EjendomDanmark ser med tilfredshed på flere elementer i finanslovsforslaget – bl.a. at afskaffelsen af lagerskatten er prioriteret. Samtidig er det godt, at der er fokus på en ansvarlig, økonomisk udvikling med fokus på at nedbringe inflationen.

Af

Regeringen har fremlagt sit finanslovsforslag. Foto: Brzozowska, iStock

Regeringen har i dag fremlagt deres forslag til en finanslov for 2023. EjendomDanmark, der repræsenterer ejendomsbranchen, ser særlig positivt på, at det nu slås endeligt fast, at lagerbeskatningen er lagt i graven. Det sker med den begrundelse, at der skal skabes gode vækst- og konkurrencevilkår for erhvervslivet.

”Lagerskatten ville have modarbejdet det formål, så det er meget glædeligt, at den nu er helt taget af bordet. Det er vigtigt at sikre, at erhvervslivet – og herunder ejendomsvirksomhederne – har gode muligheder for at udvikle sig,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark og fortsætter:

”Lige nu står vi også over for store investeringer i at skabe mere klimavenlige ejendomme. Ude i virksomhederne kræver det, at der er råd til de nødvendige investeringer – og her hjælper det gevaldigt, at lagerskatten ikke bliver pålagt som en unødvendig byrde.”

Det fremgik også af regeringsgrundlaget, at lagerskatten skulle afskaffes.

Fokus på nedbringelse af inflationen

EjendomDanmark hilser det desuden velkomment, at Regeringen i sit finanslovsudspil vægter en ansvarlig, økonomisk udvikling, hvor der er fokus på at nedbringe inflationen:

”En ansvarlig økonomisk kurs er vigtig, og inflationen skal under kontrol. Den og mangel på kvalificeret arbejdskraft to store udfordringer i at sikre de investeringer, der både skal gøre vores ejendomme endnu mere bæredygtige og sikre boliger nok til fremtiden,” siger Peter Stenholm.

Et andet område, der ifølge finansloven skal have et løft, er domstolene.

”For både lejere og ejere er det positivt, hvis der udvikles her, da der også i boligretten er for lange ventetider. Et ønske kunne være, at fokus bredes ud, så også huslejenævnene fik tilført flere ressourcer,” siger Peter Stenholm.